JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 16. prosince 2017

Home » » Recenze/review - DESOLATE SHRINE - Deliverance from the Godless Void (2017)

Recenze/review - DESOLATE SHRINE - Deliverance from the Godless Void (2017)


DESOLATE SHRINE - Deliverance from the Godless Void
CD 2017, Dark Descent Records

for english please scroll down

Zkažená krev, marně proudící tepnami. Výkřiky plné nesrozumitelných slov. Stigmata, zaříkávání. Všichni jsme prokletí a odsouzení k nekonečnému utrpení v křečích. Zlo nás prostoupilo, pohltilo, zničilo. Obracím oči v sloup a pokouším se modlit. Z úst mi vytékají jen rudě černé pramínky hnisu. Tahle hudba je definicí samotné smrti, Satana a podzemí.

Již od prvního setkání s novou deskou "Deliverance from the Godless Void" si připadám jako pohřbený zaživa. Drtí mě, pálí, rozmělňuje na malé částice prachu. Album "Deliverance from the Godless Void" se pohybuje ve stejných oblastech, jako desky třeba takových ABYSSAL, DEMOGOD, CONVULSE, ale i INCANTATION, IMPRECATION, PORTAL, GRAVE MIASMA, AOSOTH, SULPHUR AEON. Novinka vyznívá možná ještě víc chorobněji, než předchozí počiny. Je nechutnou zprávou o ošklivých zákoutích lidské mysli. Je výpovědí o nihilismu, negativismu a okultismu. Je obřadem plným trpících obětí a hlavně hudbou, ze které odkapává zkažená krev. Dávno neexistuje žádné dobro a svět byl zahalen nenávistí. DESOLATE SHRINE jsou zde, aby o tom podali výpověď. Daří se jim to na výbornou. Tohle album vámi prostoupí jako čepel rezavého nože. Užijte si ten pocit beznaděje, smutku a nekonečného rouhání. Prašivý, devastující death metal, který je až po okraj narvaný tmou! Vynikající záležitost!Asphyx says:

Bad blood vainly flows in veins. Screams full of unfamiliar words. Stigmas, chanting. We all are cursed and sentenced to the endless suffering in cramps. The evil has permeated us, swallowed and destroyed. I turn my eyes to the sky and try to pray. Red and black pours of pus are pouring out of my mouth. This music is the definition of the death itself, of the Satan in the underground.

From the first listening of the album “Deliverance from the Godless Void” I feel like being buried alive. It crushed me, burns and breaks me into small pieces of ash. 

The album “Deliverance from the Godless Void” is in the same fields as albums by ABYSSAL, DEMOGOD, CONVULSE but also INCANTATION, IMPRECATION, PORTAL, GRAVE MIASMA, AOSOTH, SULPHUR EAON. The new album sounds even sicker than the previous ones. It is like a disgusting message of dirt corners of human mind. It is a testimony of nihilism, negativity and occultism. It is like a ceremony full of suffering victims and most importantly there is the music which makes my body leak bad blood. There is no longer any good at this world anymore and the world has been covered in hate. DESOLATE SHRINE are here to tell us about that. And they do a great job. This album will go through you like a blade of a rusty knife. Enjoy the feeling of hopelessness, sadness and endless blasphemy. Ashy, destroying death metal which is filled with darkness! Excellent album!


Line-up:

L.L. - All instruments
M.T. - Vocals, lyrics
R.S. - Vocals

Share this games :

TWITTER