Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 12. prosince 2017

Home » » Recenze/review - SAVAGE MESSIAH - Hands of Fate (2017)

Recenze/review - SAVAGE MESSIAH - Hands of Fate (2017)


SAVAGE MESSIAH - Hands of Fate
CD 2017, Century Media Records

for english please scroll down

Je to jako droga, kterou nemůžete mít. Trápím se, pálí to. Už dva dny jsem bez hudby a začínají se na mě projevovat abstinenční příznaky. Když posloucháte metal celý život, stane se vaší součástí. Konečně dorazím domů a narvu si pod tlakem do hlavy nové album britských SAVAGE MESSIAH.

Není zase tolik thrash power heavy metalových kapel, které bych si dnes poslechl s takovou chutí, jako novinku "Hands of Fate". Je totiž náležitě klasická, zároveň moderní, se skvělým zvukem a perfektně zpracovanými melodiemi. Pro chvíle odpočinku vyloženě návyková záležitost. 
"Hands of Fate" není albem, které by nějak vybočovalo z tvorby SAVAGE MESSIAH. Pro poslech je samozřejmě nutná chuť nechat se unášet heavy thrash metalovými melodiemi, přistoupit na zpěvný hlas. Britové opět čerpají z tradičních zdrojů (JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, TESTAMENT, MYSTIC PROPHECY a spousty dalších). Přidávají navíc kus sebe, jsou svým způsobem rozpoznatelní a originální. Velkou devizou je hlas Dava Silvera, který vládne krásným (ne uječeným) vokálem. SAVAGE MESSIAH nepřinášejí nic nového, ale díky tomu, že jsou to skvělí muzikanti a nepouštějí se zbytečně do neznámých oblastí, je jejich nové album doslova povinností pro všechny fanoušky. Nahrávka se neskutečně dobře poslouchá, je melodická, zároveň řeže. Vyzdvihl bych ještě skvělou produkci, ze které by si spousta kapel měla vzít příklad. Jsem hrozně rád, že podobné desky v dnešní době vznikají, protože jak známo, dobrá klasika nikdy neurazí. A SAVAGE MESSIAH se letos povedlo rozproudit krev v mých žilách. Velmi dobře!


Asphyx says:


It's like a drug you can not have. I suffer, it burns. I've been without music for two days, and I'm starting to have withdrawal symptoms. When you listen to metal for life, it will become your part. Finally, I'm coming home and pushing into my head the new album of British band SAVAGE MESSIAH.There is not so much thrash power heavy metal bands that I would like today with a taste like the novelty "Hands of Fate". It is well-classical, modern, with great sound and perfectly tuned melodies. For a moment of relaxation, a very addictive release. "Hands of Fate" is not an album that would make any difference from the creation of SAVAGE MESSIAH. For listening, it is necessary of course, taste heavy thrash metal melodies and accept a singing voice. The British are again drawing from traditional sources (JUDAS PRIEST, DEF LEPPARD, TESTAMENT, MYSTIC PROPHECY and many others). They additionally add a piece of themselves, in a way recognizable and original. The big difference is the voice of Daw Silver, who reigns with a beautiful (not spit) vocal.

SAVAGE MESSIAH bring nothing new, but because they are great musicians and do not go unnecessarily into unfamiliar areas, their new album is literally a duty for all fans. The recording is incredibly listening-friendly, it is melodic, it also cuts. I would also highlight a great production from which many bands should take an example. I'm so glad that similar recordings are happening today because, as you know, good classics will never hurt. And SAVAGE MESSIAH has managed to wake up blood in my veins this year. Very good!


Tracklist:
1. Hands Of Fate
2. Wing And A Prayer
3. Blood Red Road
4. Lay Down Your Arms
5. Solar Corona
6. Eat Your Heart Out
7. Fearless
8. The Last Confession
9. The Crucible
10. Out Of Time

Lineup:
Dave Silver - Vocals / Guitars
Sam S Junior - Lead Guitars
Mira Slama - Bass
Andrea Gorio - Drums


Share this games :

TWITTER