Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 22. ledna 2018

Home » » Recenze/review - ECTOPLASMA - Cavern of Foul Unbeings (2018)

Recenze/review - ECTOPLASMA - Cavern of Foul Unbeings (2018)


ECTOPLASMA - Cavern of Foul Unbeings
CD 2018, Memento Mori

for english please scroll down

Omývám tvé tělo chladivou vodou. Ještě tě učešu, zastřihnu nehty a pak počkám, až pro tebe přijdou pozůstalí. Jsme spolu, v naší staré márnici, už pěkně dlouho. Otevřená rakev, plná výpovědí o jednom zmařeném životě. Už to nebude dlouho trvat a budeš převedena na druhou stranu, do země nekonečných stínů. K poslechu nám hraje nová deska "Cavern of Foul Unbeings" řeckých death metalistů ECTOPLASMA.

Smrt, hniloba, šílenství, strach! A hlavně poctivý reálný death metal! Tohle všechno na novince naleznete a můžete se tak pokochat krásně odvedenou plesnivou prací, jak vystřiženou z počátku devadesátých let.ECTOPLASMA si vzali za svůj vzor slavné desky AUTOPSY, OBITUARY, PESTILENCE, ASPHYX, MORTA SKULD, GRAVE. GUTTED, BAPHOMET, MORGOTH, JUDECCA. Samozřejmě s vlastním mrtvolným otiskem. Album mě pálí v rukou, jako kus rozžhaveného železa. Můj nový nůž, vykován v samotném pekle za zvuků "Cavern of Foul Unbeings",  je určen k porcování starých kostí. ECTOPLASMA moc dobře vědí, o čem je starý prašivý rezavý death metal. Deska má pochmurnou atmosféru, velmi dobrý zvuk i nápady. Smrt je zase jednou tak blízko, že mi při poslechu dýchá přímo do tváře. Její dech je temný, ošklivý a mrazivý. Stejně jako letošní album. Už se těším večer do své oblíbené rakve. Ulehnu zohavený a prokletý. A budu stále dokola přehrávat "Cavern of Foul Unbeings". Skvělý old school death metal!


Asphyx says:

I am washing your body with cold water. Let me brush your hair, cut your nails and then I will wait for your family to pick you up. We have been together in our old mortuary for a long time now. An open coffin, full of testimonies about one miserable life. It will not take a long time and you will be taken to the other side to the shadow land. Meanwhile there is the new album “Cavern of Foul Unbeings” by Greek death metal band ECTOPLASMA playing. 

Death, rot, madness and fear! And most importantly honest and real death metal! You can find all of this on the new album and you can enjoy the beautifully done moulding work just like from the beginning of the 90s. 

ECTOPLASMA took some bands as their inspiration, for example: AUTOPSY, OBITUARY, PESTILENCE, ASPHYX, MORTA SKULD, GRAVE, GUTTED, BAPHOMET, MORGOTH, JUDECCA. Of course, with their own deadly signature. This album burns my hands just like a hot piece of iron. My new knife was made in the hell itself with the sound of “Cavern of Foul Unbeings” and it is designed to cut old bones. ECTOPLASMA really know what the old ashy rusty death metal is about. The album has a gloomy atmosphere, very good sound and ideas. Once again, the Death is so close that it is breathing into my face while I listen to the album. Its breath is dark, ugly and chilly. Just like the new album. I am looking forward for the night to lay in my favourite coffin. I will lie mournful and cursed. And I will keep playing the album “Cavern of Foul Unbeings”. Great old school death metal!Share this games :

TWITTER