DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 11. ledna 2018

Home » » Recenze/review - NEPHREN-KA - La grande guerre de l'épice (2017)

Recenze/review - NEPHREN-KA - La grande guerre de l'épice (2017)


NEPHREN-KA - La grande guerre de l'épice
CD 2017, Dolorem Records

for english please scroll down

Od stěny se odlepil stín a vy jste měli najednou pocit lovené zvěře. Zlo pochází z temnoty a funguje stejně v celém vesmíru. Je překapanou esencí špatných činů, odkazem pradávných pudů, šílenstvím i přirozeným vývojem. Poslouchám novou deskou brutálních death metalistů NEPHREN-KA a cítím, že jsme si souzeni.

Lidé možná už dávno opustili Zemi a snaží se o nový svět, jenže si s sebou přivezli i své svědomí. Brutální death metal v podání Francouzů je velmi komplikovaný, náročný na poslech, zároveň temný a postupně návykový. Frank Herbert napsal svůj román Duna již v roce 1965 a ani netušil, že bude jednou složen soundtrack k jeho dílu. Prosévám mezi prsty písek a čekám na další ostrý riff. Pokloňte se se mnou samotné Smrti."La grande guerre de l'épice" je albem, které hudebně odkazuje na slavné NILE. Je nutné s tím hned od začátku počítat, protože jinak budete kapelu považovat jen za kopii. Není to samozřejmě pravda. Styčných bodů najdeme se slavnými vzory mnoho, ale Francouzi dál myšlenky rozvádějí, dávají jim svůj vlastní otisk, nápady a i když je nelze považovat za vyloženě originální těleso, výsledný dojem je vynikající. Stylově velmi techničtí, brutální a s jasným temným poselstvím, působí NEPHREN-KA jako zjevení z budoucnosti. Obdivuji jasný a průrazný zvuk, perfektní obal a hlavně celkovou kompozici. Album vám přes první nestravitelnost vleze postupně do krve a navěky vás prokleje. "La grande guerre de l'épice" nechybí nic důležitého, nic nikde nepřebývá. Je dílem, které vás roztrhá na kusy. Budoucnost nevypadá pro lidstvo vůbec dobře. Vítejte mezi pekelnými dunami! Skvělá deska!


Asphyx says:

A shadow jumped off the wall and you felt like a hunted animal. The Evil comes from the darkness and it works the same way in the whole Universe. It is an overwhelmed essence of devil deeds, the reference of ancient instincts, madness and natural development. I listen to the new album by brutal death metal NEPHREN-KA and I feel that we were supposed to be together. 

The humankind has left the Earth a while ago and it tries to create a new world however people brought their conscience with them. Brutal death metal made by the French guys is very complicated, difficult to listen but at the same time it is dark and gradually addictive. Frank Herbert wrote his novel Dune back in the 1956 and he had no idea that one day someone would compose a soundtrack for his novel. I sift sand through my fingers and I am waiting for another sharp riff. Bow to the death itself with me. 

“La grande guerre de ľépice” is an album which musically refers to the famous NILE. It is important to know about this at the beginning because otherwise you will think that the band is a copy. But that is not true, obviously. There are many points where we will find inspiration by famous idols but those French guys develop those ideas further, they give them their own fingerprint, ideas and although we cannot consider them a genuine original band, the final result is excellent. In case of style they are very technical, brutal and with clear message, NEPHREN-KA feel like a revelation from the future. I admire the clear and breakthrough sound, perfect cover and most importantly the whole composition. At the first listening it might feel unlistenable but step by step it will go right into your blood and it will curse you forever. “La grande guerre de ľépice” does not lack anything important, there is nothing which does not fit it. It is an album which will tear you up on small pieces. The future for the humankind does not look great. Welcome to the hell dunes! Great album!


tracklist:
1. Watch And Learn
2. Plan To Master The Universe
3. The Demise Of IX
4. Proditoris Gloriosa Finis
5. Idar Fen Adijica
6. New Melange For The Real God
7. The Great Spice War
8. Fenring’s Test
9. From High Hopes To Failure Complete
10. Mirror Mirror 

band:
[Thibaud Pialoux - Drums] -- 
[Sebastien Briat - Guitars & Backing Vocals] -- 
[Laurent Chambe - Vocals & Backing Vocals] --
[Thibault « Zakk » Gosselin - Bass]

Share this games :

TWITTER