New album Polish death metal band DIRA MORTIS - Ancient Breath Of Forgotten Misanthropy (2020)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 18. ledna 2018

Home » » Recenze/review - ORGANECTOMY - Domain of the Wretched (2017)

Recenze/review - ORGANECTOMY - Domain of the Wretched (2017)


ORGANECTOMY - Domain of the Wretched
CD 2017, vlastní vydání

for english please scroll down

Ano, vlastně nevím, proč mě ta opuštěná budova tolik lákala? Vstoupil jsem dovnitř, v očekávání, napnutý a hledající temnotu. Staré oprýskané zdi, prach na kdysi používaných stolech. Bývala to kdysi nemocnice a dosud je všude cítit krev. Z nekonečných chodeb se ozývají výkřiky trpících a dole ve sklepě je možno potkat duše pitvaných těl. Málokdo ví, že odsud nikdo nikdy nevyšel živý.

Přesně podobné pocity mám i z nové desky brutal death metalových ORGANECTOMY z Nového Zélandu. Kdysi one man projekt, dnes kapela šílených řezníků, která stvořila pořádně krvavé dílo. Když jsem "Domain of the Wretched" slyšel poprvé, nemohl jsem se ubránit dojmu, že mě vezou do v úvodu zmíněné nemocnice. Pitva začne s ranním rozbřeskem. Brutální, přesto nebývale pestré album, mě rozsekalo na malé kousky shnilého masa.


Deska "Domain of the Wretched" působí jako ozvěny z piteven. Propracované riffy, všude přítomná temná atmosféra, kusy slammových pasáží, které vás přišpendlí na zeď. Vezměte koktejl smíchaný ze SUFFOCATION, DEFEATED SANITY, přidejte pořádnou dávku morbidity, krutosti a energie a výsledek vás smete z povrchu zemského. ORGANECTOMY jsou pro mě jako zjevení ze zlého snu. V podzemních chodbách mě honí naštvaný doktor s motorovou pilou v ruce a z ampliónů mezi svoláváním perverzních sestřiček zní album "Domain of the Wretched". Chci desku poslouchat stále dokola, v rámci stylu se pro mě stala velkým překvapením. Líbí se mi vlastně vše - drsný a surový zvuk, klasický obal i vokál připomínající raněné zvíře. Cítím zde velký talent pro krvavé brutální rituály a obrovskou porci nadšení pro pitvání živých těl. Vynikající brutální death metal, ze kterého doslova odkapává krev! 


Asphyx says:

Yes, I do not know why the abandoned building attracted me so much. I walked inside with expectations, excited and searching for darkness. Old cracked walls, dash on once-used tables. It used to be a hospital and you can still feel blood everywhere. You can hear screams of the suffering from the endless corridors and you can meet the souls of pitted bodies down there. Only a few people know that everybody was killed here. 

I have exactly the same feelings from the new album by brutal death metal band ORGANECTOMY from New Zealand. It used to be a one-man project and today the band has mad butchers who created very bloody album. When I heard “Domain of the Wretched” for the first time I could not stop the feeling that they are driving me to the previously mentioned hospital. The autopsy will begin with the morning dawn. Brutal yet unusually colourful album which smashed me into small pieces of rotten meat. 

The album “Domain of the Wretched” feels like echoes from autopsy rooms. Worked out riffs, dark atmosphere is everywhere, pieces of slam passages which will fasten you to the wall. Take the cocktail made of SUFFOCATION, DEFEATED SANITY and add a great portion of morbidity, cruelty and energy and the result will smash you from the earth. ORGANECTOMY are like a revelation from a bad dream for me. In the underground corridors is an angry doctor trying to catch me with a chain saw in his hands. From the speakers sounds calling of perverse nurses and meanwhile it plays the album “Domain of the Wretched”. I want to listen to this album again and again. In this style it is a big surprise for me. I like everything – rough and raw sound, classic cover and vocal which reminds me a wounded animal. I feel a great talent here of bloody brutal rituals and a great portion of enthusiasm for doing an autopsy of living bodies. Excellent brutal death metal which drips blood!

tracklist:
1. Eons Of Unyielding Darkness
2. Sanctum Of Deceit
3. Beckoning The Horrors Of The Depths
4. Intracranial Incubation
5. Archaic Infestation
6. Carnal Bloodlust
7. Terror Form
8. Inherent Revulsion
9. Cascading Into Despair
10. Domain Of The Wretched
11. Entropic Decay 

band:
Alex Paul - Vocals 
Sam McRobert - Guitar 
Ashton Moore - Guitar 
Tyler Jordan - Bass 
Jae Hulbert - Drums

Share this games :

TWITTER