Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 13. února 2018

Home » » Recenze/review - HALLATAR - No Stars upon the Bridge (2017)

Recenze/review - HALLATAR - No Stars upon the Bridge (2017)


HALLATAR - No Stars upon the Bridge
CD 2017, Svart Records

for english please scroll down


Krok za krokem. Pomalu a nejistě, kráčím zatížen rakví. Úděl nás nosičů vzpomínek je smutný a špatně placený. Chodíváme v čelech průvodů, tváříme se zachmuřeně. Nasloucháme posledním vůlím a ukládáme mrtvé do hrobů. Jsme jako černí havrani, jsme stíny noci, které povstaly a přišli si pro další oběť. Umíráček už zvoní. Je čas, čas na doom metal.

Ve Finsku moc dobře vědí, jak zhudebnit smutek. Důkazem je nekonečná řada doom metalových kapel. Z těch také vzešla skupina HALLATAR, která pokračuje v odkazech těch nejlepších - SWALLOW THE SUN, AMORPHIS, ale i třeba britských ESOTERIC. Výsledkem je funerální záležitost té největší kvality. U pomalých metalových stylů záleží hodně na vytvoření kýžené atmosféry. HALLATAR nesložili dílo ničím nové, ale rozhodně by nemělo chybět v žádné sbírce fanoušků stylu. Jedná se totiž o hudbu, která vás spálí mrazem.Na "No Stars upon the Bridge" nebylo nic ponecháno náhodě. Perfektně je ošetřen zvuk, skladby mají jasný a přesně zacílený směr a vokály bědují jako plačící pozůstalí. V některých momentech mi sice úplně "nesedí", ale to je spíš můj problém. Jinak se jedná v podstatě o křišťálově čistý atmosférický funeral doom metal, který vás uloží k poslednímu spánku. My hrobníci moc dobře víme, o čem je řeč. Jednou za čas bývá dobré se zastavit a uvědomit si, že čas nám vyměřený, není nekonečný. U podobných desek to tak vnímám a říkám si, jak jsme malí vzhledem k vesmíru. Rád bych se s kapelou ztratil ve finských lesích, navštívil tamní hřbitovy a užil si koncert v katakombách. Album se trefilo přesně do mého nitra a nemůžu jinak - musím jej chválit. Vidím před sebou další pohřeb a už vím, co budu poslouchat, až uložíme nebožtíka do země. Pomalá, smutná hudba, u které se ocitnete ve smutečním průvodu!
Asphyx says:

Step by step. Slowly and uncertainly, I walk with the coffin. The apanage of us the fetchers who carry memories is sad and bad paid. We walk in the front in parades, we look dazed. We listen to the last wills and put the dead in their graves. We are black as ravens, we are the shadows of the night which have risen and have come for their first victim. The dying ring is already ringing. It is time for some doom metal.


In Finland they know how to transform sadness into music. The proof is the endless list of doom metal bands. The band HALLATAR has risen from those and it continues in the tradition of the best bands like – SWALLOW THE SUN, AMORPHIS but also the British band ESOTERIC. The result is a funeral album of the highest quality. When you listen to slow metal styles it is really important to make the desired atmosphere. HALLATAR did not compose an album which would be revolutionary but it should be in every collections of a fan of this style. This music will burn you with cold.


On the album “No Stars upon the Bridge” was nothing left for chance. The sound is perfectly treated, songs have clear and precisely targeted direction and the vocals wobble like crying survivors. In some moments it does not “fit” for me but it might be just my problem. It is crystal clear atmospheric funeral doom metal which will make you sleep on the death bed. All gravediggers know that. It is good to sometimes stop and realize that the time we have on the earth is not endless. I perceive this with similar albums and I tell myself how small we are in comparison the Universe. I would like to get lost in Finnish forests with the band, to visit the local cemeteries and to enjoy a concerts in the catacombs. This album hit my inside exactly and I cannot do anything else than just praise it. I can see another funeral in front of me and I know what I will listen to when we will put the dead body in the ground. Slow, sad music which will make you walk in the funeral parade!


tracklist:
1. Mirrors 
2. Raven´s Song 
3. Melt 
4. My Mistake 
5. Pieces 
6. Severed Eyes 
7. The Maze 
8. Spiral Gate 
9. Dreams Burn Down 

band:
Tomi Joutsen - zpěv
Heike Langhans - zpěv a recitace
Aleah Stanbridge - zpěv a texty
Juha Raivio - kytary, baskytara, klávesy
Gas Lipstick - bicí


Share this games :

TWITTER