SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 2. února 2018

Home » » Recenze/review - PORTAL - ION (2018)

Recenze/review - PORTAL - ION (2018)


PORTAL - ION
CD 2018, Profound Lore Records

for english please scroll down

Odsouzen k nekonečnému trpení se postupně rozkládám. Stávám se rašelinou, částí hlubiny. Děsí mě tlak, dusím se vlastní krví. V lebce se mi stupňuje tlak a maso začíná odpadávat od kostí. Je konec? Ptám se stále dokola a odpověď nepřichází.

PORTAL. Návštěva do jiné dimenze, dalo by se také napsat. Australská kapela, která hraje experimentální death metal takovým způsobem, že budete mít strach otevřít oči. Natolik nihilistické a chaotické jejich nové album "ION" je.
PORTAL jdou na hranu nebo spíše ještě za ní. Rozhodně se nejedná o jednoduchou záležitost pro masy. Spíše bych fanoušky viděl jako "narušené" jedince, kteří mají rádi, když hudba bolí. Vstřebat riffy a náladu, která se zcela vymyká obvyklým postupům, je hodně těžké. Posluchač zpočátku vůbec nechápe. Všechno zlo začne vylézat na povrch až postupně. Podobně se v určitých momentech ke své tvorbě staví třeba kolegové MITOCHONDRION, IMPETIOUS RITUAL, ABYSSAL, TEITANBLOOD, EVANGELIST, DEATHSPELL OMEGA. "ION" je nepříjemným, nebál bych se napsat i ošklivým albem, narvaným temnými emocemi, spoustou disharmonií a technikou. U poslechu se budete trápit, mnohdy odcházet s nepochopením. Výsledný verdikt nechám na vás, obrázek si určitě uděláte sami. Ono vlastně ani žádný být nemůže. Natolik jsou PORTAL jiní, odlišní. Tak si nechte chutnat, jen pozor, abyste se neudusili.


Asphyx says:

Convicted to infinite suffering, I gradually decomposing. I become peat, a part of the depth. It frightens me with pressure, choking my own blood. In the skull my pressure is increasing and my flesh starts to fall off. Is it the end? I ask myself all the time and the answer is not coming. PORTAL. Visiting another dimension, you could also write. Australian band that plays experimental death metal in such a way that you will be afraid to open your eyes. So much nihilistic and chaotic their new album "ION" is.

PORTAL go to the edge or rather behind it. This is definitely not a simple matter for the masses. I would see fans as "disturbed" individuals who like when music hurts. Absorbing riffs and moods that are completely out of the ordinary is very difficult. At first, the listener does not understand. All evil begins to climb to the surface gradually. Similarly, at some moments, their colleagues include MITOCHONDRION, IMPETIOUS RITUAL, ABYSSAL, TEITANBLOOD, EVANGELIST, DEATHSPELL OMEGA. "ION" is unpleasant, I would not be afraid to write an ugly album with dark emotions, a lot of disharmony and technique. At listening you will be troubled, often leaving with misunderstanding. I will leave the resulting verdict on you. PORTAL are so different. So enjoy it and just be careful, don’t let them suffocate you.


Tracklist:
1. Nth
2. ESP ION AGE
3. Husk
4. Phreqs
5. Crone
6. Revault Of Volts
7. Spores
8. Phathom
9. Olde Guarde

Share this games :

TWITTER