Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 8. února 2018

Home » » Recenze/review - WOMBRIPPER - From the Depths of Flesh (2018)

Recenze/review - WOMBRIPPER - From the Depths of Flesh (2018)


WOMBRIPPER - From the Depths of Flesh
CD 2018, Grotesque Sounds Productions

for english please scroll down

Byl proveden další zombie atak! Z hrobů vylezli nemrtví, rozpadající se, hnilobní, jdoucí i po vašem mase. Plouží se městem a hledají čerstvou krev. Kdo bude další na řadě? Kdo si zatančí nekonečný tanec smrti? Hlásím se v první řadě, protože nám budou hrát ruští maniaci WOMBRIPPER.

Švédský death metal je zde podáván v podobě, v jaké ho hrály smečky jako NIRVANA 2002, NIHILIST, ENTRAILS, DISMEMBER, GRAVE, ENTOMBED. Bez jakýchkoliv příkras. Nekompromisně, syrově, chladně. S klasickým zvukem z devadesátých let, s obrovským nasazením a odhodláním. Mrzne mi morek v kostech a tuhne krev v žilách. V tomhle hrobě se mi hodně líbí!
"From the Depths of Flesh" je velmi špinavá, neurvalá, rebelská nahrávka. Víka od rakví naskakují, lebky praskají tlakem, smrt se vznáší všude kolem. Rusům se povedlo nahrát hodně morbidní a ostrou desku severského střihu, která má za úkol jediné. Zabít vás tlakem a energií. Hroby se otvírají, zohavená těla vylézají ven. Dnes bude dlouhá noc. Uteč kdo můžeš! Nakonec zůstanou jen praví, ostřílení fanoušci, kterým tepou v žilách stejné kousky ledu, jako WOMBRIPPER. Líbí se mi klasický, chřestící zvuk, obdivuji undergroundový obal. Užívám si hlas ze záhrobí, naplno se poddávám riffům. Jsem rozsekaný, roztrhaný, zničený a stále mám chuť na další skladby. "From the Depths of Flesh" je pro mě albem, které mě zasáhlo na těch nejcitlivějších místech. Jsem prokletý navěky a až se jednou rozpadnu na prach, stále budu novinku ruských maniaků poslouchat. Tohle je old school death metal té nejvyšší kvality! Berte a nebo nechte být, nic mezi tím neexistuje! Masakr, inferno, smrt! Vynikající švédský smrtící kov, u kterého ožívají nemrtví!


Asphyx says:

There was another zombie attack! The undead came out of their graves, they are decaying, they are rotting and they go after your flesh. They run through the city and look for fresh blood. Who will be next? Who will dance the endless death dance? I want to go because the Russian maniacs WOMBRIPPER will play during the dance.

Their Swedish death metal is played in the style of bands like NIRVANA 2002, NIHILIST, ENTRAILS, DISMEMBER, GRAVE, ENTOMBED. Without any additions. Uncompromisingly, raw, cold. With classic sound from the 90s, with a huge commitment and dedication. The pith in my bones freezes and my blood thickens in my veins. I like this grave so much!

“From the Depths of Flesh” is a very dirty, rough and rebellious album. The lids of coffins are jumping, skulls are cracking, the death is all around. Those Russians managed to record a very morbid and sharp album of Nordic cut which has only one goal. To kill you with pressure and energy. The graves are opening, mutilated bodies are climbing out. Tonight will be a long night. Run away if you can! There will only be the real, seasoned fans who have the same pieces of ice in their veins like WOMBRIPPER do. I like the classic, rattling sound, I admire the underground cover. I enjoy the voice from the beyond world and I fully truckle to the riffs. I am chopped, torn, ruined and I still want to listen to next song. “From the Depths of Flesh” is an album which hit me on the most sensitive places. I am cursed, forever. And when I will decay into ashes I will still listen to the new album by those Russian maniacs. This is the old school metal of the highest quality! Take it or leave it, there is nothing between! Massacre, inferno, death! Excellent Swedish death metal which wakes up the undead!tracklist:
1. Still Unborn
2. Immolation Rites
3. Torn By The Nails
4. Frantic Exhumation
5. Restless
6. The Suicidal Recreation
7. Locked In The Iced Coffin
8. Godless Slaughter (In The Name Of Doom)
9. Prenatal Death

band:
Dan - Guitar\vox
Ivan - Guitar
A.V - Drums

Konstantin - bass

https://www.facebook.com/wombripperband52/
https://wombripper.bandcamp.com/album/from-the-depths-of-flesh
https://vk.com/wombripperband52
http://grotesquesounds.weebly.com/

Share this games :

TWITTER