DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 24. dubna 2018

Home » » Recenze/review - CARDIAC ARREST - A Parallel Dimension of Despair (2018)

Recenze/review - CARDIAC ARREST - A Parallel Dimension of Despair (2018)


CARDIAC ARREST - A Parallel Dimension of Despair 
CD 2018, Memento Mori

for english please scroll down

Hnilobný pach starých katakomb. Pootevřená víka od rakví, z nichž vylezli nemrtví, aby nás znovu nakazili pravým nefalšovaným death metalem. Posmrtná křeč, lebky pukající tlakem. Rozkládající se tělo, zvracející krev. Maso odpadávající od kostí, kůže spálená pekelným ohněm. 

CARDIAC ARREST letos přicházejí s novým albem "A Parallel Dimension of Despair" z něhož je cítit jasná inspirace smečkami jako IMPETIGO, INCANTATION, CIANIDE, AUTOPSY, MASTER, OBITUARY, GRAVE, BENEDICTION. Nutno dodat, že navíc přidávají svůj vlastní rukopis. Výsledkem je morbidně mrtvolný zážitek, který vás stáhne rovnou do starých kamenných hrobek.Představte si nekonečné chodby podzemí, kde v jednotlivých celách trpí všichni hříšníci. Po stěnách stéká krev a jako kulisa zní temné a chladné album "A Parallel Dimension of Despair". Náhodě nebylo ponecháno nic. Deska je ošetřena skvělým plesnivým zvukem, ocelově bolestivými riffy a nepostrádá prašivou atmosféru z dávných časů. Jakoby člověk při poslechu právě exhumoval rakev plnou nahrávek z devadesátých let. Na bělostných kostech se prohánějí červi v naději, že objeví poslední zbytky tkání. Vzduchem se vznáší kovové částečky ryzího death metalu a nahrávka vás bolí až někde uvnitř ve vaší hlavě. Beru do ruky kladivo a mlátím v rytmu do dřevěné rakve. Nahrávka má úžasně smrtící atmosféru, je doslova narvaná tlakem, energií a krví. Tohle album rozhýbe i tu nejstarší zombie. Vynikající death metal staré školy, který exhumuje i vaše ostatky!


Asphyx says:

The dank smell of the old catacombs. The undead is coming out of the slightly opened coffins to infect us with the true death metal again. Postmortem convulsions, skulls crushing under pressure! Decomposing body, vomiting blood! Flesh tearing from the bones, skin burned with an infernal fire.

This year CARDIAC ARREST are coming with a new album "A Parallel Dimension of Despair" which is obviously inspired by bands like IMPETIGO, INCANTATION, CIANIDE, AUTOPSY, MASTER, OBITUARY, GRAVE, BENEDICTION. However, it must be underlined that they are adding their own handwriting. As result, it is a cadaveric experience which is pulling you straight into the old stone tombs.

Imagine the endless underground tunnels, where all the sinners suffer in individual cells. The blood flows down the walls and the dark and cold album "A Parallel Dimension of Despair" plays as a background. Nothing was left to chance. The record is treated with great moldy sound, steel painful riffs, and does not lack the dusty atmosphere from the old times. The listening is like the exhumation of a coffin full of recordings from the nineties. The worms run through the white bones in the hope of discovering the last remnants of the tissues. The metal particles of pure death metal are floating in the air and the album hurts you somewhere inside your head. I am taking a hammer and smashing the wooden coffin in the rhythm. The record has an amazingly killing atmosphere, it is literally pressed by pressure, energy and blood. Even the oldest zombie will be awakened by this album. Excellent death metal of the old school that exhumes also your remains!


Share this games :

TWITTER