DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. května 2018

Home » » Recenze/review - CUTTERRED FLESH - Code​:​Violence (2018)

Recenze/review - CUTTERRED FLESH - Code​:​Violence (2018)


CUTTERRED FLESH - Code​:​Violence 
CD 2018, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Hluboké rýhy na tvých rukou. Krvavé, žalující. Proč si stále způsobuješ tolik bolesti? Žiletky, nože, střepy. Před zrcadlem, aby ses viděla, jak trpíš. Krůpěje odkapávající v malých dávkách dolů. Cítíš, jak přichází tvá vlastní smrt. Podáte si ruce. Ne, dnes ještě ne, není ten správný čas. Počkej chvilku, svět může dát i naději. Uvidíš. 

Již první setkání s novinkou českých brutal death metalistů CUTTERRED FLESH ve mě evokovalo vzpomínky na jeden hodně ošklivý film. Byl o Smrti, o utrpení. O bolesti. Stejně jako album "Code​:​Violence". Pojďte se se mnou ponořit do krvavých příběhů, syrových melodií a masakru vlastní mysli. Tahle nahrávka se zdá být více než povedená.Na "Code​:​Violence" naleznete tradiční death metal s drtivým účinkem. Fanoušci třeba takových IMMOLATION, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, případně starších CANNIBAL CORPSE by měli zbystřit pozornost. CUTTERRED FLESH jsou letos zase o nějaký stupeň krvavější, propracovanější a temnější. Pánové udělali velký posun ve zvuku (ostřejší, průraznější), obalu (Dis Art Design) i celkové koncepci skladeb. Máme tu najednou smečku, která svoji hudbou doslova devastuje. Poslouchám album stále dokola a nejvíc mi asi připomíná vraždu v opuštěné uličce někde na kraji velkého města. Periferie, zohavené tělo a vzduchem se vznáší "Code​:​Violence". Ano, novinka není převratným albem, které by tvořilo nový směr, ale je poctivě bolestivé, temné a šílené, jako má poctivý death metal být. Proč mám ruce od krve? Proč mi do hlavy pronikají ostré hřeby? Odpověď se sama nabízí, poslouchám novou desku CUTTERRED FLESH. Skvělá krvavá práce! Masakr!

Asphyx says:Deep scars on your hands. Bloody, mournful. Why do you still cause so much pain to yourself? Razors, knives, shards. The standing in front of the mirror to see how you suffer. The drops are dripping down in small doses. You feel how your own death is coming. You shake your hands with her. No, not today yet, this is not the right time. Wait a minute, the world can give you a hope. You will see. 

Already the first encounter with the new record of the Czech brutal death metalists CUTTERRED FLESH has evoked memories on one very ugly film. It was about death, about suffering and pain. Just like the album "Code: Violence". Come with me, to immerse yourself in bloody stories, raw melodies and massacres of your own mind. This recording seems to be more than excellent.At “Code: Violence” you'll find the traditional death metal with crushing effect. Fans of the bands such as IMMOLATION, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, or older CANNIBAL CORPSE should be alert. CUTTERRED FLESH are more bloody, sophisticated and darker this year. Gentlemen have made a big step concerning the sound (sharper, more discernible), album cover (Dis Art Design) and the overall concept of songs. Suddenly, we have here a band, which devastates us by its music. I am listening to this album again and again and it most reminds me the murder in a deserted street somewhere on the edge of a big city. The periphery, mutilated body and "Code: Violence" is floated in the air. Yes, the new record is not a revolutionary album that would form a new direction, but it is honestly painful, dark and crazy, like the honest death metal itself. Why do I have my hands dirty with blood? Why do sharp nails penetrate through my head? The answer is offered by itself. I am listening to the new album CUTTERRED FLESH. Excellent bloody work! Massacre! 


Tracklist:
1 Sandy Goes Hardcore
2 An Ocasional Psychopath
3 Diving In Rage
4 All Beauty Of Nuclear Winter
5 Therapy
6 Ominous Manipulation
7 The Temple Of Decay
8 Salvation By Irradiation
9 Sculptures Of Suffering
10 Top Of The Food Chain


band:
Vitalij Novák, Miroslav Frček, Zdeněk Hnízdil, David Krombholz

Share this games :

TWITTER