DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 22. června 2018

Home » » Recenze/review - SATHANAS - Necrohymns (2018)

Recenze/review - SATHANAS - Necrohymns (2018)


SATHANAS - Necrohymns
CD 2018, Transcending Obscurity Records

Našel jsem ve sklepě truhlu plnou starých kostí. Otevřel jsem ji a ovanul mě podivný puch. Jakoby ty kousky mých metalových předků vyprávěly pradávné příběhy o smrti, metalu, kovových časech. Seděl jsem, rozjímal a hledal nějakou vhodnou hudební kulisu. Legendární američtí SATHANAS mě ihned udeřili obrovskou silou do uší. Čas se vrátil o třicet let zpět a já znovu stál v džínové vestě uprostřed davu stejně nadšených fanoušků. Tenkrát se ještě nerozlišoval black, thrash, death, heavy metal. Důležitá byla špína a rebelie. Smrt a samozřejmě všude přítomný Satan. 

Z těchto dob kapela pochází a jim je stále věrná. Novinka "Necrohymns" je jasnou a zřetelnou hudební výpovědí o přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Muzika stará jako Smrt. Podobná té, kterou hrály a hrají smečky jako GOATLORD, ACHERON, NECROPHAGIA, NUNSLAUGHTER, DESASTER, RAVENCULT, IMMORTAL.  


Už zase stéká po zdech krev. Tahle deska vzešla z toho nejhlubšího podzemí. Primitivní a jdoucí k samé podstatě metalu. SATHANAS si ze své pozice nemusí na nic hrát a ze skladeb je to hodně cítit. Špína, hnis, polámané kosti, řetězy a kožené doplňky mrtvol. Ďábel si pořádně odplivl a z jeho sliny začali lézt červi. Neboj, jednou budou hlodat i tvé nebohé tělo. Dokud ale tahle doba nenastane, doporučuji poslouchat recenzovanou novou desku amerických šílenců. Já vím, podobné počiny osloví spíš šedivé hlavy a pár pamětníků, ale přesto, je nutné si uvědomit, že bez základů není vývoj. U metalu to platí obzvlášť. Stoupl jsem si doprostřed sklepa, vysypal všechny kosti na zem a rozdupal za zvuku "Necrohymns". Tohle je totiž pravý nefalšovaný reálný metal! Nechte si chutnat! Peklo! Smrt! Vynikající!


sumarizace:

"Necrohymns" je krásně plesnivým old school black/death/thrash metalovým vzorkem. Album jsem si pustil poprvé a hned mě rozsekalo na malé kousky. Tady se hraje sice postaru, ale s neskutečnou energií a silou. CD je hodně návykovou záležitostí. Zažili jste někdy úraz elektrickým proudem? Že ne? Tak si pusťte novinku SATHANAS a budete překvapeni, kolik dobrých nápadů na albu je. Jednotlivé skladby jsou propracované, mají velký feeling a kopou jako splašený kůň. Tohle je kult pro všechny maniaky! SATHANAS nahráli album, které vás smete jako tsunami. Maniaci z USA přednášejí ze starých metalových knih a dělají to skvěle a s grácií! A ten hlas, to je motorová pila, přátelé! Absolutní old school black/death/thrashové inferno! Nahrávka, která řeže jako rezavý nůž! Kult!


Asphyx says:

"Necrohymns" is nice moldy old school black/death/thrash metal sample. When I was listening to the album for the first time, I was cut into small pieces right. Here is played in the old way, but with incredible energy and strength. The CD is very addictive stuff. Have you ever experienced an electric shock? Haven’t you? So listen to the news of SATHANAS, and you'll be surprised how many good ideas are there. Individual tracks are sophisticated, have a great feeling and kick like a runaway horse. This is a cult for all maniacs! SATHANAS recorded an album, which will sweep you away like a tsunami. Maniacs from USA recite from old metal books and do it well and with grace! And the voice, this is a chainsaw, men! Absolute old school black/death/thrash inferno! The recording that cuts like a rusty knife! Cult!


Line up: 
Paul Tucker - Guitar, Vocals 
Bill Davidson - Bass 
Jim Strauss - Drums

Share this games :

TWITTER