Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 18. července 2018

Home » » Recenze/review - BETRAYER - Scaregod (2018)

Recenze/review - BETRAYER - Scaregod (2018)


BETRAYER - Scaregod
CD 2018, Mystic Production


for english please scroll down


Začala se mi vařit krev v žilách. Mozek chtěl vyskočit ven z hlavy. Zmítala mnou nenávist, smíchaná s beznadějí. Musím něco udělat! Zla a bolesti bylo už příliš. Beru do rukou sekyru a spravedlnost. Dole pod kostelem jsou pochováni ti, kteří ublížili mnoha lidem. Zaslepeni vírou, kajícní a jdoucí na smrt. Takoví jste byli. Už je s tím konec, napravím to. Vstupuji do temného chrámu a kulisou pro moji pomstu je nové album polských BETRAYER.

Polská smečka BETRAYER patří již dlouhou dobu mezi death metalovou šlechtu. Jejich věrnost temnotě, technická zdatnost i pokaždé vynikající zvuk jsou v podzemí dávno pověstné. Jsou šílení, maniakální, zběsilí, jsou jako hladové šelmy, které právě někdo pustil ze řetězu. V erbu mají antikřesťanství, utrpení, smrt a blasfemii. Založeni v roce 1989 jsou stále věrni odkazu pravého nefalšovaného a devastujícího death metalu.Z "Scaregod" lze vycítit náklonnost k tvorbě smeček jako DEICIDE, SINISTER, VADER, MORBID ANGEL. Novinka je nejen skvěle zvládnutým řemeslem. Má v sobě navíc temné chvění, na hrubé kusy nakrájenou tmu a nenávist. Nečekejte slitování! Lidé jsou často jak ovce jdoucí na porážku. S hlavou skloněnou a pohledem upřeným do země. BETRAYER jsou jiní, mají v sobě kus bestie. Poslouchám album stále dokola ve své starodávné kobce a oceňuji vlastně vše. Zvuk, obal a hlavně neskutečně ostré a tlačící riffy. Polská mašina na zabíjení ale není jen strojem určeným k zabíjení. Skladby mají navíc neskutečně morbidní a temnou atmosféru. Melodie a bolest se zde potkávají s tlakem a energií. BETRAYER jsou hodně ovlivněni americkou smrtící školou, ale zároveň si zachovávají svůj zřetelný a originální polský otisk. Vynikající death metalové album, po kterém zůstává jen spálená země! Inferno!


Asphyx says:

The blood started to boil in my veins. The brain wanted to get out of my head. I was convulsed by the hate mixed with despair. I must to do something! It was enough evil and pain already. I am taking the ax and the justice into my hands. Those, who has hurt to many people are buried down under the church. Blinded by the faith, penitent and is going to death. You were exactly same. But now it is end with it, I will fix it! I am going to dark cathedral and the new album of polish band BETRAYER represents the scenery for my revenge.

The polish band BETRAYER belongs to death metal aristocracy for a long period. Their devotion to darkness, technical ability, and excellent sound as always are legendary in the underground. They are crazy, maniacal, and distraught, they are like the starving beasts, which were already unchained. They have the anti-religion, suffering, death and blasphemy in their sign. Founded in 1989 they are still loyal to message of true and devastating death metal.

From “Scaregod” is felt the inclination to music as DEICIDE, SINISTER, VADER, MORBID ANGEL. The new record is not only the great performed craft, it contains extra dark trembling, darkness sliced into the big pieces and hate. Don’t wait for mercy! Humans are often as a sheeps, which are going to be killed. With the head downswept down and eyes, which are staring into the ground. BETRAYER is different, it contains a piece of beast in. I am listening to new record over and over again in my pristine chamber and I appreciate exactly everything. The sound, cover art and first of all I appreciate the harsh and pushing riffs. However, the polish killing machine is not only tool intended for killing, the songs have also unbelievable morbid and dark atmosphere. Melodies and pain are here meeting with pressure and energy. BETRAYER are really influenced by American death metal school, but at the same time they preserve their own distinct and original polish sign. Excellent death metal record, after which the land remains burned. Inferno!

Tracklist:
1. We Are Rebels
2. The Archfiend
3. Drown In Madness
4. Gateway To Damnation
5. Ashes Of The Vatican
6. Crucified Again
7. Acrid Blood
8. LCF (Dominate)
9. Beneath The Burning Sky


band:
Piotr BERIAL Kuziola
- vocals, bass
Krzysztof TUBAYA Tubaja
-guitar 
Arkadiusz KOZAK Kozakiewicz
- drums

Share this games :

TWITTER