DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 13. září 2018

Home » » Recenze/review - BLACK LIGHT - Privilege of Choice (2018)

Recenze/review - BLACK LIGHT - Privilege of Choice (2018)


BLACK LIGHT - Privilege of Choice
CD 2018, vlastní vydání

for english please scroll down

Člověk je nakonec jen pytel kostí, určených k pomalému umírání. Bez duše a víry jsme roboti, jdoucí jako ovce na porážku. Zařadit se, být v davu, číslem se sklopenýma očima do země. Jsem rád, když potkám na svých toulkách podzemím kapely, které jsou něčím jiné, zajímavé, které mají vlastní názor a výraz. Většinou to bývají mladší smečky, které ještě neztratily tolik v thrashi potřebný náboj a energii.

Slovenští thrasheři BLACK LIGHT jsou hudebně věrni starým dobrým časům. Řežou do toho ostrou stranou nože, jsou nadšení, silní, mají v sobě kus rebelie. Nejsou sice ničím převratní, ani progresivní, ale vše je vyváženo opravdovostí. I letos by se dalo na spoustě věcech zapracovat (zpěv, produkce, texty), ale to nic nemění na tom, že se jedná o velmi slušný kousek nefalšovaného nářezu. "Privilege of Choice" není určitě dokonalým albem. Má spoustu mušek, v některých momentech je nevýrazné a monotónní. Jenže přátelé, tohle je metal a v něm záleží také na přístupu, na schopnosti zaujmout. Jsem starý pes a přes všechny rozumné kritické výtky pořád v nahrávce cítím ostré kousky skla. Nahrubo nasekané, rozmělněné a rozdrcené tlakem. Thrasové postupy plné klasiky, melodické vsuvky, rebelie. Chce to malý klub, totální nasazení a smrt v očích. Pak pochopíte. Nacházím zde naději pro věci budoucí. Slyším ze skladeb takovou tu poctivou černou energii, kterou by jim mohly i mnohé o hodně slavnější kapely závidět. Jasně, podobných desek je spousta, ale to neznamená, že bych na BLACK LIGHT za nějaký čas zapomněl. Už první album mě zaujalo. A s novinkou to mám hodně podobně. Mám při poslechu stavy, kdy jsem jen pytlem plným kostí. Slovenští thrasheři do mě mlátí basebalovou pálkou a já jsem za to ještě vděčný. Solidní thrash metal!

Asphyx says:

Man is ultimately just a bag of bones, designed to slow dying. Without robbery and soul, we are robots going as sheep to defeat. To be in the crowd, with a number and eyes folded to the ground. I'm glad to meet in the underground bands which are somehow different, interesting, with their own opinion and expression. Most of them are younger bands who have not lost their energy and charge which is so necessary in thrash metal.Slovak thrash metallers BLACK LIGHT are musically faithful to old good times. They are using a sharp side of the knife, they are enthusiastic, strong, they have a rebellion inside. They are nothing revolutionary or progressive, but everything is balanced by truth. Even this year, a lot of things should be improved (singing, production, lyrics), but that does not affect the fact that this is a very good piece of untreated cut.


"Privilege of Choice" is certainly not a perfect album. It has a lot of "flies", in some moments it is insignificant and monotonous. But friends, this is metal and it also depends on attitude, on the ability to engage. I'm an old dog and despite all the complaints I still feel sharp pieces of glass in that record. Roughly chopped, grinded and crushed by pressure. Classic thrash precess, melodic parts, rebellion. It wants a small club, total deployment and death in the eyes. Then you will understand. I find here hope for future things. I hear from the songs such an honest black energy that they could envy many of the much more famous bands. Sure, there are a lot of similar albums, but that does not mean I forgot about BLACK LIGHT for a while. I was interested in the first album. And with novelty I have it very similar. When listening to a album so I am feeling like a bag full of bones. Slovak thrasher s hit me with a baseball bat and I'm still grateful for that. Steady thrash metal!


tracklist:
01 Intro 0:52
02 One by One 4:49
03 Dangerous Children 3:38
04 Kto Bude Kričať 4:13
05 Lament for the Tormented Minds 4:38
06 6 Walls 2:50
07 Virus (Humanisease) 4:28
08 Demons will be Fed 2:51
09 The Hunting Life 2:24
10 Privilege of Choice 5:48

band:
Matúš Mlích- sólová gitara,
Maťo "Wevo" Tomáš- spev/rytmická gitara
Tomáš Kilian- basa,
Marek Železník- bicie


o BLACK LIGHT na DEADLY STORM ZINE/ about BLACK LIGHT on DEADLY STORM ZINE: 
Share this games :

TWITTER