Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 8. října 2018

Home » » Recenze/review - HORRENDOUS - Idol (2018)

Recenze/review - HORRENDOUS - Idol (2018)


HORRENDOUS - Idol
12" vinyl, Season of Mist

for english please scroll down

Představte si dlouhý, nekonečný výlet, někde pod vaším městem. Vchod je na místním hřbitově. Jdete vlhkými chodbami, našlapujete opatrně a ze stran na vás hledí desítky krys. Marně hledáte světlo na konci tunelu. Ze stěn na vás padá starý hnis a chvílemi nevíte, jestli jste ještě v podzemí nebo se vznášíte ve vesmíru.

Když jsem slyšel novinku amerických progresivních death metalistů HORRENDOUS poprvé, připadal jsem si, že moji hlavu někdo zavřel do velké bedny s tisíci otvory. Postupně byly dovnitř vkládány ostré jehly, které se mi zabodávaly do mozku. Kapela má již od svých počátků, kdy složili jedny z nejlepších alb nové vlny old school death metalu, svůj unikátní rukopis. Hra s náladami, neotřelé riffy, nezaměnitelný vokál. Vypadá to, že černá energie nelze zničit, ale zhudebnit ano."Idol" se pro mě stalo neskutečně návykovým albem. Mix starých postupů, známých třeba od DEATH (nověji pak v čerstvém provedení od OBSCURY), vibrace, které naleznete snad jen u VOIVOD. HORRENDOUS na to jdou po svém, jsou jasně rozpoznatelní a originální. Marně jsem hledal nějaké slabé místo - i zvuk je vynikající, o "vetřelovském" obalu nemluvě. Největší přínos ale pro mě mají Američané ve schopnosti složit dobrou skladbu. Tam, kde některé mladé (a tolik protěžované) kapely pouze preludují, pánové se pořád drží klasického vyznění songů. Procházíme spolu opravdu dlouhým tunelem, promítáme na zdi spoustu ohavných myšlenek, nekonečnou řadu obrazů plných smrti. HORRENDOUS se vydali směrem, který jim opravdu "sluší". Jsou jiní, nevtíraví a zároveň přitažliví. A pořád v sobě mají absolutně nezaměnitelný feeling. Jedná se zkrátka o progresivní death metal povýšený do jiné, lepší - temné dimenze, neprobádaných oblastí. Vynikající hudba! 
Asphyx says:

Imagine a long, endless trip, somewhere under your city. The entrance is in the local cemetery. You walk through damp corridors, drive cautiously and dozens of rats watching you. In vain you are looking for light at the end of the tunnel. The putrid from the walls is falling on you and you do not know if you are still in the underground or floating in the universe.

When I heard the new album from the American progressive death metallers HORRENDOUS for the first time, I thought my head was locked in a big box with thousands of holes. Gradually, the sharp needles were inserted into my brain. Since their inception, when band has made one of the best albums of the new wave of old school death metal, had a unique signature. Play with moods, fresh riffs, unmistakable vocals. It seems that black energy cannot be destroyed, but it can be transformed to music.


"Idol" has become an unusually addictive album for me. A mix of old techniques, known from DEATH (more recently in a fresh version from OBSCURY), the vibrations that you may find only with VOIVOD. HORRENDOUs do it in their way, they are clearly recognizable and original. In vain I was looking for a weak spot - even the sound is excellent, not to mention the "aliens" of the cover. But the greatest benefit to me is the ability of the Americans to play a good track. Where some young (and so much favored) bands only work, gentlemen are still holding the classic song. Walking through a really long tunnel, we project a lot of nasty ideas on the wall, an infinite number of death images. HORRENDOUS went in a direction that really suits them. They are different, unhurried and at the same time attractive. And they still have an absolutely unmistakable feeling. In short, it is a progressive death metal promoted to another, better-dark dimension, uncharted areas. Outstanding music!


Tracklist:
1. Prescience 
2. Soothsayer 
3. The Idolater 
4. Golgothan Tongues 
5. Divine Anhedonia 
6. Devotion (Blood For Ink) 
7. Threnody 
8. Obolus

band:
Matt / Jamie / Damian

Share this games :

TWITTER