Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 28. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - HATEFUL AGONY - Plastic Culture Pestilence (2018)

Recenze/review - HATEFUL AGONY - Plastic Culture Pestilence (2018)


HATEFUL AGONY - Plastic Culture Pestilence
CD 2018, Violent Creek Records

for english please scroll down

Víte co mám na thrashi jako stylu nejraději? Neurvalost, rebelii, takový ten punkový přístup, kdy si stoupnete s lahví piva pod pódium, chvilku koukáte, jestli to kapela myslí vážně a zda je opravdová a pak to přijde. Mosh-pit, jste strženi do víru točících se lidí. Musím cítit energii, rychlost, musí mě to bolet. Celý den pracuješ a chováš se podle pravidel. Každý večer slyšíš asi tunu sraček z televize a internetu. Odvádíš daně a tak nemusíš dál všechny ty kecy poslouchat.

Roztrhni si košili, obleč si džínovou bundu a vezmi kolem pasu svoji holku. Na dnešní pařbu bych ti rád doporučil maniaky z Německa, mladé šílence, kteří si říkají HATEFUL AGONY. Hele, poslouchám thrash 30 let, spousta současných retro mladých smeček stojí víš za co? Ale tihle do toho jdou po hlavě. Přesvědčili mě. Tak nějak vím, že si pod slovem THRASH představují to samé jako já."Plastic Culture Pestilence" je správnou esencí toho, co mám na stylu zvaném thrash rád. Naleznete zde spoustu odkazů na SODOM, KREATOR, DESTRUCTION, samozřejmě s přihlédnutím k americké odnoži (WHIPLASH, NUCLEAR ASSAULT, VOIVOD, SLAYER). Jedná se o poctivou, pořádně našlapanou desku. Jasně, nic nového pod sluncem, ale strhla mě energie, schopnost napsat dobrý song a taková ta špinavost, která se snad ani nedá naučit. Tu buď v sobě kapela má nebo ne. HATEFUL AGONY mi zkrátka a jednoduše nakopali zadek. Protože jsou to punkáči, zdravě naštvaní kluci, kteří do toho dali všechno. A já cítím jejich hudbu v kostech, jak mi vibruje mozkem. Nevydržím být v klidu, musím do mosh-pitu. Svět je možná někdy na vyliž prdel, ale dokud zde budou podobné party, stojí za to thrash metal poslouchat. Deska mě dokonce baví o nějaký řád víc, než spousta nových alb od o hodně slavnějších skupin. A víte proč, bastardi? Protože je to opravdu vostrej thrash metal, zahranej přímo od srdce! Podepisuji vlastní krví! Skvělé album.


Asphyx says:

Do you know what I like the most about the thrash style? Rowdiness, rebellion, the punk approach when you stand up with a bottle of beer under the podium, you just look around for a while just to make sure if the band is serious and if the band is as real as you think it is. Mosh-pit, you are being thrown into the whirlpool of people. I need to feel the energy; the speed and it must hurt. You work all day and behave according to the rules. Every evening you hear like a ton of shit from TV and the Internet. You pay the taxes so you do not have to listen to all this crap.

Tear off your shirt, dress your denim jacket and take your girl around her waist. I would like to recommend German maniacs for today´s pitch – those are young madmen who call themselves HATEFUL AGONY. Look, I have been listening to thrash music for 30 years and many modern retro young bands suck. But those guys push themselves into right places. They convinced me. I just somehow know that for them the word THRASH means to same as to me.


“Plastic Culture Pestilence” is the right essence of what I like about thrash. You will find a lot of references to SODOM, KREATOR, DESTRUCTION, of course, considering the American branch (WHIPLASH, NUCLEAR ASSAULT, VOIVOD, SLAYER). It is an honest, smashing album. Right, nothing new around here but the energy has smashed me, also the ability to write a good song. Also the dirt which you cannot even learn. The band either has it or not. HATEFUL AGONY simply kicked my ass. Because they are punks, nicely angry guys who put themselves into their music. And I feel their music in my bones, I can feel my brain vibrating. I cannot stay calm, I must run into a mosh-pit. The world might sometimes be a shit hole, however when there are bands like this you should listen to thrash metal. I even enjoy the album more than albums by other bigger bands. And you know why, bastards? Because it is a really sharp thrash metal, played right from heart! I can sign this with my own blood! Great album!

Tracklist:
1. Kill Each Other 03:40
2. Endure the Pain 05:24
3. The Iceman 04:57
4. Obsessed with Death 04:33
5. Philip in the Attic 03:27
6. Eternal Punishment 03:26
7. Life’s Failure 03:52
8. Black Blood 04:20
9. Plastic Culture Pestilence 02:29
10. Resurect the Dead 03:33

band:
Lardass-Guitar,Vokills
Duct Tape - Drums
Ratman-Guitar
Hasselhoff-Bass

Share this games :

TWITTER