DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 11. prosince 2018

Home » » Recenze/review - CRUCIFIER - Thy Sulfur Throne on High (2018)

Recenze/review - CRUCIFIER - Thy Sulfur Throne on High (2018)


CRUCIFIER - Thy Sulfur Throne on High
CD 2018, Deathrune Records

for english please scroll down

Nakonec ses stal také jen potravou pro červy. Pomalu ohlodán na kost přemýšlíš, zda jsi nevěřil ve špatného Boha. Život v nihilismu, síra a vztek. Nenávist k Bohu, kterého nikdo nikdy neviděl. Nekonečné seance, za zvuků pravého antikřesťanského black death metalu. Umíral si v křečích, o samotě, ve stínu obrácených křížů. Smrt si nevybírá a ta tvoje byla hodně krutá a bolestivá. Teď už je vše v pořádku, konečně si nalezl peklo.

Antihumánní, absolutně rouhavý black death metal z rukou těch nejpovolanějších. Takové je nové album šílených maniaků CRUCIFIER. Kapely, která je totálním ztělesněním hudebního zla. Mocné kytarové nástupy, vokál vytažený odněkud z toho nejzatuchlejšího hrobu, smrad rozkládajících těl a všude přítomná smrt. Vítejte v krvavé lázni!

"Thy Sulfur Throne on High" je mokvajícím dílem ve stylu IMPRECATION, GOATLORD, ENGORGE, HEADHUNTER D. C., INCANTATION. Je dokonalým ztělesněním zla, opravdovou okultní seancí pro vyvolání Satana. Pentagram je nakreslen a po stěnách ztéká shnilá krev. Fascinuje mě špinavý zvuk, tajemná a temná nálada i neodbytný pocit, že mi jde někdo po krku. Cítím strach během celého poslechu. CRUCIFIER jsou mocní, v záhrobí se pohybují s grácií a elegancí padlých andělů. Kostely opět hoří nesvatým ohněm! Blasfemie zase jednou zvítězila. Američané jsou ortodoxní, opravdoví, uvěřitelní a neskutečným způsobem návykoví. Kdysi jsem byl proklet a nemohu jinak, než album posvětit vlastní krví. Mou mrtvolu už dávno ohlodal čas, ale "Thy Sulfur Throne on High" budu poslouchat stále dál. Spálená bible, obrácené kříže, znesvěcený oltář, nejdůležitější je ale hudba, která je vynikající. Absolutní černo černý kult, který je cítit sírou a smrtí!


Asphyx says:

Finally, you have also become only the worm's feed. While I was slowly fretted to the bones, I was thinking, whether you haven’t believed in the wrong god. Life in the nihilism, the sulfur, and the rage. The hate to the God, whose has no one ever seen. Infinite seance accompanied by the sounds of the true anti-Christian black death metal. You were dying in convulsions and alone, in the shadow of the inverted cross. Death doesn’t choose, and your one was very cruel and painful. Now, everything is all right, and you finally have found the hell. 

Anti-human, absolutely blasphemous black death metal from the hands of the most competent. That is a new album of mad maniacs CRUCIFIER. The band, which is a bloody personification of musical evil. Powerful guitar beginnings, the vocal taken off from somewhere of the most frowsty tomb, smell of decomposing bodies, and omnipresent Death. Welcome to the bloody bath!


"Thy Sulfur Throne on High" is a moist work in the style of the bands like IMPRECATION, GOATLORD, ENGORGE, HEADHUNTER D. C., INCANTATION. It is a perfect incarnation of evil, a true occult seance for invoking of Satan. The pentagram is drawn, and the rotten blood flows down the walls. I am fascinated by the dirty sound, the mysterious and dark mood, and the persistent feeling that someone is going on my throat. During the whole listening, I feel the fear. CRUCIFIER are powerful; they are moving in the graves with the grace and elegance of the fallen angels. The churches are burning again with the unholy fire! Blasphemy prevailed once again. Americans are an orthodox, real, believable and addictive in an inexpressible manner. Once I was cursed, and I cannot do anything, only to bless this album by my own blood. My corpse was a long time ago fretted by the time, but "Thy Sulfur Throne on High" I will still keep listening. Burned bible, inverted crosses, desecrated altar, but the most important is music that is excellent. An absolute black cult that smells by the sulfur and death!

Tracklist:
1. Ego Sum Papa (I Am the Pope) 06:41 
2. The Poisoner of Galilee 09:26 
3. Mammon the Ghast 05:10 
4. Toil & Trouble 04:16 
5. The Black Angel 06:06 
6. The Empty Chalice of the Semen of Saints 04:17 
7. Scourge of Worlds 03:32 
8. The Bestiarii Rosaries 07:47 
9. He, Whose Number Is Nine 05:18 
10. Ego Sum Papa (I Am the Pope) 06:41

band:
Cazz Grant "The Black Lourde of Crucifixion": Drums/Vocals/Guitar/Averse Theology
Rob Spisak: Lead guitar
Chris Kerns: Bass guitar
Spencer "Madman" Murphy: Lead guitar

Share this games :

TWITTER