Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 26. února 2019

Home » » Recenze/review - MEGASCAVENGER - Boneyard Symphonies (2019)

Recenze/review - MEGASCAVENGER - Boneyard Symphonies (2019)


MEGASCAVENGER - Boneyard Symphonies
CD 2019, Selfmadegod Records

for english please scroll down

Neznám nic lepšího, než si pročítat dlouhé příběhy ve starých knihách. Představte si ohmatané svazky kdysi slavných děl, zaprášené police, podivný zápach tlejících svazků. Někde tam vzadu, kam už nikdo dávno nechodí, lze zapůjčit i Knihu smrti. Otevírám v kůži vázanou, notně již ohmatanou knížku a přemýšlím, o jaké kapele si přečtu dnes. Naslepo otevřu několik stránek a můj pohled ihned zaujme logo kapely MEGASCAVENGER. Již v prvním odstavci se dočtete o tom, že kapele velí legendární švédský maniak Rogga Johansson, za bicími sedí Brynjar Helgetun a u mikrofonu se opět vystřídala celá řada morbidních hlasů. 

Vypůjčím si Knihu smrti domů, listuji v ní stále častěji a nakonec si i koupím CD "Boneyard Symphonies". Je totiž až po okraj narvané typickými Roggovými riffy, death metalem ve stylu BOLT THROWER, GRAVE, PAGANIZER, ASPHYX, BENEDICTION a doslova chorobných motivů. Netřeba nějakého vokalistu vyzdvihovat, všichni odvedli skvělou práci. Album je díky nim pestré a dobře se poslouchá. "Boneyard Symphonies" je deskou, která je určena především pro všechny fanoušky, kteří si rádi a často čtou v knize zvané Smrt. Nejedná se o převratné, ani ničím nové dílo, ale skladby jsou jasně a zřetelně zacíleny. Vše je v pořádku - rakve praskají, kosti pukají tlakem, lebky jsou vyskládány do velkých hromad. Zvuk zní jako ozvěny ze záhrobí a melodie se mi zadírají pod kůži. Rogga možná trpí trošku nadprodukcí svých desek, ale "Boneyard Symphonies" rozhodně patří k tomu zabijáckému, co za poslední roky stvořil. Neznám nic lepšího, než se zavřít do své kobky, otevřít dobré pivo, k tomu si pustit tuhle nahrávku a číst si nekonečné příběhy v knihách smrti. Do mozku se mi vkrádá strach, cítím úzkost a bolí mě dlaně. Možná stigmata, kdo to ví? Nedivil bych se, album mě řeže, stejně jako hroty rezavých hřebů, postupně zatloukaných do mých tkání. Koneckonců, jsme stejně jen kusy masa, které se nakonec rozpadnou v prach!  Klasické death metalové dílo, které je přesnou definicí smrt! Velmi dobře!


Asphyx says:

I don’t know anything better than the reading of long stories in old books. Imagine the old bundles of once famous books, dusty shelves, and a strange smell of smoldering bundles. Somewhere back there, where no one goes anymore, you can also find the Book of Death. I am browsing in a leather-bound book, and I am thinking about what band I am going to check now. Randomly, I open a few pages, and my view is instantly captured by the MEGASCAVENGER logo. Already in the first paragraph, you will find out that the legendary Swedish maniac Rogga Johansson is in charge of this band. Brynjar Helgetun plays on the drums, and plenty of great vocalists take care of the whole bunch of morbid vocals.

I borrowed the Book of Death and took it home, I was browsing through it more often, and finally, I bought the CD "Boneyard Symphonies". It's full of typical Rogga's riffs, full of death metal in the style of BOLT THROWER, GRAVE, PAGANIZER, ASPHYX, BENEDICTION and literally full of morbid motifs. There is no need to highlight any vocalist; they all did a great job. The album is varied and suitable for listening.

"Boneyard Symphonies" is a record primarily intended for all fans who like reading in a book called Death. This is not a progressive or innovative piece of work, but the songs are clearly and distinctly targeted. Everything is OK - coffins crack, bones are crushed under pressure, skulls are collected in large heaps. The music sounds like echoes from the other world, and the melodies crawl under my skin. Rogga maybe suffers by an overproduction of his albums, but "Boneyard Symphonies" definitely belongs to the killer pieces he has created in recent years. I don’t know anything better than to close in my cell, open up a good beer and turn on this record, while I am reading endless stories in the books of Death. The fear is creeping into my brain, I feel anxious and my hands hurt. Maybe stigmas, who knows? I would not be surprised, the album bites me, like the spikes of rusty nails that have been gradually stabbed into my tissues. After all, we are just pieces of flesh that eventually fall apart into the dust! A classic death metal record that is the exact definition of death! Very good!

Tracklisting:
1. Grotesque World Remnants
2. Bone And Meat Machine
3. The Unexpected Journey
4. Soils Reclamation
5. Murder By Vermin
6. Pandemic Rotting Storms
7. Factory Standard Slaughterdevice
8. World Sized Meatgrinder
9. Back To The Ancient Again

Facts / Points Of Interest:
—Fourth album of this Swedish one-man death metal band made by Rogga Johansson (PAGANIZER, RIBSPREADER, PUTREVORE, BONE GNAWER, SKELETAL SPECTRE, DOWN AMONG THE DEAD MEN, REVOLTING, THE GROTESQUERY, THOSE WHO BRING THE TORTURE)
—Includes guest appearances from members of such bands as FLESHCRAWL, REVEL IN FLESH, PUTERAEON, THORIUM, BLOOD MORTIZED, ENTRAILS, BIRDFLESH, GENERAL SURGERY, DEAD, MEGA SLAUGHTER
— Artwork by Ironworx Gravefix (BONE GNAWER, PAGANIZER, THOSE WHO BRING THE TORTURE)
— For fans of BOLT THROWER, GRAVE, PAGANIZER, ASPHYX, BENEDICTION

Share this games :

TWITTER