Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 28. března 2019

Home » » Recenze/review - MISERY INDEX - Rituals of Power (2019)

Recenze/review - MISERY INDEX - Rituals of Power (2019)


MISERY INDEX - Rituals of Power
CD 2019, Season of Mist

for english please scroll down

Další mrtvá těla, krev na zdech, panika, strach. Vyšel sis večer za zábavou a místo své dívky jsi potkal zakomplexovaného chudáka, který začal střílet do davu. Násilí plodí násilí a taky spoustu smutku. Přímý přenos ze zabíjení, jehož si se stal také hrdinou, obětí, pohozenou mezi odpadky. Kolikrát ještě budou trpět nevinní? Hej blázne, co si radši najít holku, založit rodinu a občas se usmát? Zapálíme svíce, položíme kytky, napíšeme spoustu slov. Kde je řešení? Možná i v tvé hlavě, nech ležet zbraně a poslouchej radši muziku.

Ano, bývám pořád někdy z podobných zpráv v televizi rozhozený. Už nejsem šokován, všeho je až příliš, přesto to bolí. Ještě, že jsou zde podobné desky jako ta od legendárních MISERY INDEX. Už jsem si myslel, že kapela znovu převede svůj "obyčejný" standard, ale není tomu tak. Novinka "Rituals of Power" je propracovanější, temnější, šílenější, než předchozí alba. 


"Rituals of Power" je opět masakrem ve stylu DYING FETUS, NAPALM DEATH, ROTTEN SOUND, LOCK UP. MISERY INDEX mají za ty roky svůj vlastní, originální a jasně rozpoznatelný rukopis. Stále drží laťku kvality velmi vysoko. Letos mě ale přesvědčili ještě víc. Když si odmyslím jejich klasická alba z počátku existence, tak se mi líbí asi nejvíc. A tím nemyslím jen skvělé nápady, ale i obal, zvuk, celkovou atmosféru, která je svým způsobem nebývale chladná a drsná. Možná už nejdou tolik na hranu, ubylo grindu, ale o to víc se sází na surovou energii. Jako bych byl při poslechu opravdu někde na ulici, kde zrovna řádí pomatený vrah. MISERY INDEX se povedlo do jedné desky narvat velké množství emocí. Nevím, jak budou CD vnímat jejich fanoušci, ale za mě osobně se jedná o opravdu povedenou, po okraj silou narvanou nahrávku, která mě opravdu baví. Možná jednou půjdu večer ven a ustřelí mi hlavu, ale je dost velká pravděpodobnost, že budu mít na uších ve sluchátkách novou desku "Rituals of Power". Propracovaný energický masakr s temným otiskem! Velmi dobře!Asphyx says:

More dead bodies, blood on the back, panic, fear. You went out for fun in the evening, and instead of your girl you met an over-complex poor man who started shooting in the crowd. Violence produces violence and a lot of sadness. A direct streaming from the killing, which you also became a „hero“ a victim, thrown into the garbage. How many times will the innocent suffer? Hey, fool, what about finding a girl, starting a family, and sometimes smile? We will light the candles, put the flowers, write a lot of words. Where is the solution? Maybe in your head, keep your guns calm and rather listen to the music.

Yes, I still get scattered by news from TV like that. I'm no longer shocked, all of this is too much, but still it hurts. Luckily there are records like this from the legendary MISERY INDEX. I already thought the band would show us their "ordinary" standard again, but they didn’t. The new "Rituals of Power" is more sophisticated, darker and crazier than previous albums.


"Rituals of Power" is again a massacre in the style of DYING FETUS, NAPALM DEATH, ROTTEN SOUND, LOCK UP. MISERY INDEX has over the years their own original and clearly recognizable handwriting. They keeps the bar of quality very high. But this year they convinced me even more. When I discard their classic albums from the beginning, so this album I like the best. And I not mean only great ideas, but also cover, sound, overall atmosphere, which is unusually cold and rough. Maybe they don't go so much on the edge, there is less grind, but that is a reason why is here more raw energy. As if I am really listening this somewhere on the street where is raving crazy killer. MISERY INDEX has managed to put a large amount of emotions in one album. I do not know how their fans will perceive the CD's, but for me personally, it is a really good, side-by-side strong recording that I really enjoy. Maybe I'll go out in the evening and someone blow my head off, but there's a good chance I'm going to have a new "Rituals of Power" album in my ears. A sophisticated energetic dark massacre! Very good!tracklist:
1. Universal Untruths 
2. Decline and Fall 
3. The Choir Invisible 
4. New Salem 
5. Hammering the Nails 
6. Rituals of Power 
7. They Always Come Back 
8. I Disavow 
9. Naysayer

band:
Jason Netherton - bass/vox
Adam Jarvis - drums
Mark Kloeppel - guitar/vox
Darin Morris - Guitar

Share this games :

TWITTER