DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 1. května 2019

Home » » Recenze/review - EMBLUDGEONMENT - Barn Burner (2019)

Recenze/review - EMBLUDGEONMENT - Barn Burner (2019)


EMBLUDGEONMENT - Barn Burner
CD 2019, Comatose Music

for english please scroll down

Stále je pro mě nejhorší ohledávat ohořelá těla. Jakoby se strhla lavina. Sebevraždy uhořením, dlouhá videa lidí v plamenech na internetu inspirují další a další. Dnešní doba je zvrácená a příklady táhnou. Stačí pár litrů benzínu a zapalovač. První chytne oblečení a potom vlasy. Spálená kůže, už ti není pomoci. Rozškvařený mozek v hlavě, pukající lebka. Najednou je z tebe hromada roztaveného života a zbylo jen pár obrázků ve foťácích hyen. 

V brutálním death metalu si desky, které mě zaujmou, opravdu hodně vybírám. U EMBLUDGEONMENT mě ihned strhla absolutní energie, která z nahrávky sálá na všechny strany, stejně jako oheň na obalu. Jedná se o poctivý klasický masakrující zásek do našich mozků. Pod "Barn Burner" jsou podepsáni muzikanti, kteří působili ve smečkách jako PYREXIA nebo MORTAL DECAY. Zkušenosti byly zúročeny a výsledkem je devastující materiál ve stylu CRYPTOPSY, CANNIBAL CORPSE, DYING FETUS, SUFFOCATION. Nejedná se o stylotvorné ani nijakým způsobem progresivní album, ale to vůbec nevadí. Deska totiž v sobě obsahuje vše potřebné pro pořádnou pitvu, případně totální vyhlazení i vaší mysli. EMBLUDGEONMENT jsou sice klasici, ale dokáží svojí tvorbou zaujmout. Skladby jsou přesvědčivé, uvěřitelné, s třaskavou směsí uvnitř. Po bližším ohledání zjistíte, že na povrch vyniknou opravdu hodně propracované motivy. Až budeš odcházet a škrtneš naposledy sirkou, tak poslouchej "Barn Burner"! Pro mě osobně se jedná o nahrávku, kterou si narvu pod tlakem do uší vždy a rád. Vždyť co může být lepšího, než uhořet za zvuků kvalitního brutal death metalu. Absolutně spalující záležitost! Skvěle!


Asphyx says:

For me, it is still the worst to make an inquest of the charred bodies. Suicides in the fire, long videos of people in the fire on the Internet are inspiring for others. Today's time is perverted, and examples are dragging from everywhere. Few liters of gasoline and a lighter is enough. Clothes are in fire at first and then hair; burnt skin and no more help. Suddenly, you're a heap of molten life, with only a few pictures in the hyena's cameras.

In the brutal death metal, I am very selective concerning the record that interests me. In the case of EMBLUDGEONMENT, I was immediately caught by the pure energy that radiates from the album to all sides just like the fire on the cover art. It is an honest classic massacre carf into our brains.

Under the "Barn Burner" are signed musicians who played in bands like PYREXIA or MORTAL DECAY. The experience has been rewarded, and the result is a devastating material in the style of CRYPTOPSY, CANNIBAL CORPSE, DYING FETUS, SUFFOCATION. It is not a style-formed or progressive album, but it does not matter at all. The album contains everything needed for a proper autopsy or total extermination of your mind. Although EMBLUDGEONMENT are classics, they can impress you with their material. The songs are convincing, believable, with an explosive blend inside. After a closer inspection, you will find out that really sophisticated motifs reveal out on the surface. For me personally, it is a record that I get under pressure into my ears always and gladly. After all, what might be better than burning down at the sounds of high-quality brutal death metal. Absolutely burning music! Great!


Line-up: 
John Hartman - Guitar
Mark Green - Drums
Lee Cozens - Guitar
Ken England - Vocals

Share this games :

TWITTER