DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 11. května 2019

Home » » Recenze/review - POSSESSED - Revelations of Oblivion (2019)

Recenze/review - POSSESSED - Revelations of Oblivion (2019)


POSSESSED - Revelations of Oblivion
CD 2019, Nuclear Blast

for english please scroll down

Navštívil jsem starou hrobku, kterou znám již dlouhá léta. Pokaždé pro mě byla jistotou, temnou odvrácenou stránkou, tajemným a magickým místem, kam jsem chodíval čerpat inspiraci. Nachází se v rohu opuštěného hřbitova, zaprášená a záhadná. Bylo zase na čase vstoupit dovnitř a poklonit se hrobu s nápisem POSSESSED.

Přiznám se, že jsem návratu této legendy příliš nevěřil. Vždyť jediným pozůstalým je již jen Jeff Becerra a jak známo, tak oživit staré časy bývá hodně těžké. Troufám si ale tvrdit, že se to POSSESSED povedlo na výbornou. Obklopen skvělými muzikanty, byl zachován duch kultu.Novinka "Revelations of Oblivion" je citací ze starodávných metalových knih. Připomíná mi návštěvu archívu, ve kterém jsou uloženy ty nejlepší svazky hudebního šílenství. Album má skvělou dramaturgii, postupně graduje, je plné různých zvratů a temné pestrosti. Odkazuje na desky slavných VENOM, nebojí se thrashových výletů a samozřejmě nepostrádá to co dělá POSSESSED originálními - chlad a tajemno. Samostatnou kapitolou je potom vokál Mr. Jeffa Becerry, který je naléhavý, s poctivým nábojem a energií. Jsem moc rád, že jsem mohl znovu do hrobky s logem této legendy vstoupit. Obstojí totiž, i když se oprostím od nostalgických vzpomínek. Album je po okraj narvané smrtícími melodiemi, má v sobě jiskru a smrt. Našel jsem 666 důvodů, proč nahrávku poslouchat stále dokola. Brána do pekla byla znovu otevřena! Mraky jsou černé a z dálky zní zvony! Satan přichází! Svět je v plamenech! Skvělá temná deska plná ryzího metalu!Asphyx says:

I visited the old tomb which I known for many years. For me it was always a place of certainties, a darkly reversed side, a mystery and a magical place to draw inspiration. Is in the corner of an abandoned cemetery, dusty and mysterious. It was time to step in and bow down to the POSSESSED grave.

I admit that I did not believe to the return of this legend too much. Because only one survivor is just Jeff Becerra and as we know is not easy to resurrect old times. But I dare to say that POSSESSED did a great job. Surrounded by great musicians, the spirit of the cult was preserved.The new "Revelations of Oblivion" is a quote from ancient metal books. It reminds me of a visit to an archive that stores the best volumes of music madness. The album has a great dramaturgy, it is gradually grading, it is full of different twists and dark varieties. It refers to the albums of famous VENOM, is not afraid of thrash trips and of course does not lack what makes POSSESSED original - cold and mystery. A separate chapter is then the vocal of Mr.Jeff Becerry, which is urgent, with honest charge and energy. I am very glad that I could enter the tomb again with the logo of this legend. It will stand, even if I leave the nostalgic memories. The album is crammed with lethal melodies to the brim, has sparkle and death in it. I found 666 reasons to listen this record over and over again. The gate to hell was reopened! Clouds are black and bells are coming from afar! Satan is coming! The world is on fire! Great dark album full of pure metal!


tracklist:
1. Chant of Oblivion 
2. No More Room in Hell 
3. Dominion 
4. Damned 
5. Demon 
6. Abandoned 
7. Shadowcult 
8. Omen 
9. Ritual 
10. The Word 
11. Graven 
12. Temple of Samael

band:
Jeff Becerra(vocals)
Daniel Gonzales(guitars)
Emilio Marquez(drums)
Robert Cardenas(bass)
Claudeous Creamer(guitars)


order here:

Share this games :

TWITTER