DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 17. června 2019

Home » » Recenze/review - ACCURSED SPAWN - The Virulent Host (2019)

Recenze/review - ACCURSED SPAWN - The Virulent Host (2019)


ACCURSED SPAWN - The Virulent Host
CD 2019, PRC Music

for english please scroll down

Vždycky mě fascinovalo, jak lehce dokáže proniknout nabroušený skalpel do těla. Stačilo vést řez správným směrem, mít základní znalosti o anatomii a oběť ihned víc trpěla. Morbidní zážitky plné krve, vyděšených očí a vyhřezlých střev. Možná byste se divili, co vydrží lidské tělo. Když totiž trefíte ten správný nerv, bolest se ihned znásobí. Pitvání zaživa má svá jasná pravidla. U nás, amatérských patologů to platí dvojnásob.

Nová deska kanadských maniaků ACCURSED SPAWN opravdu připomíná pitvu na živém těle. Ostře nabroušené riffy, dunivé bicí, morbidní vokál. To vše zabalené ve skvělém zvuku a se spoustou krvavých nápadů. Podobným nahrávkám je hrozně lehké podlehnout.


Inspirací pro "The Virulent Host" byly zajisté alba kapel jako CANNIBAL CORPSE, DEICIDE z devadesátých let. Doplněno je spousta melodických pasáží, thrashe, hniloby a špíny. Album má neskutečný drive, je heavy a tlačí tím správným směrem. Nenašel jsem ani jedno hluché místo, všechno je podřízeno jedinému - zabíjet hudbou. ACCURSED SPAWN nahráli v podstatě dokonalou desku, až po okraj narvanou energií a tlakem. Tělo na pitevním stole se stále cuká, ale je to už jen posmrtná křeč. Pitvám dál a "The Virulent Host" si musím pouštět stále dokola. Má v sobě klasickou temnotu, chladnou jiskru, patinu starých časů, ale i pestrost a naději. Je jako kopanec přímo do obličeje, úder pěstí na solar plexus. Tsunami, smršť, tajfun, říkejte si tomu jak chcete, já vím jediné - tahle nahrávka je vynikající! Masakr!Asphyx says:

I have always been fascinated by a sharpened scalpel going right into your body without any problems. You just need to do the right cut and know a little bit about anatomy then the victim suffers more. Morbid experiences full of blood, frightened eyes and evaginated guts. Maybe you would be surprised how much can human body survive. When you hit the right nerve, the pain will multiple immediately. The vivisection has its own rules. Which are even more important to us, the amateur pathologists. The new album by Canadian maniacs ACCURSED SPAWN really reminds of a body vivisection. Sharp riffs, booming drums, morbid vocals. Everything is covered in great sound with a lot of bloody ideas. Similar records are easy to succumb to. The inspiration for “The Virulent Host” were albums by bands like CANNIBAL CORPSE, DEICIDE from the 90s. There are more melodic passages, thrash, rot and dirt. The album has unbelievable drive, it is heavy and pushes into the right direction. 

I didn't find any deaf place, everything is subordinate to one thing - to kill with music. ACCURSED SPAWN basically recorded a perfect album which is filled with energy and pressure. The body on an autopsy table is still twitching with after death movements. I continue with the autopsy and I keep listening to “The Virulent Host”. It has a classic darkness, cold sparkle, a patina of old time but also variety and hope. It is like a kick into your face, a punch on the solar plexus. Tsunami, whirlwind, typhoon, call it whatever you want but I just know - this album is excellent! Massacre!


Tracklist:
01. Bhopal вЂ˜84
02. Bloodforged
03. Interrogated Bludgeonment
04. The Virulent Host
05. Cesium 137
06. The Ageless Curse
07. Shotgun Facelift
08. Mass Glossectomy
09. Dogmatic Affliction

band:
Adam Pell - Guitar / Vocals
Paul Kelly - Guitar
Wei Lu - Bass
Jay Cross - Drums

Share this games :

TWITTER