DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 24. června 2019

Home » » Recenze/review - BEHEADED - Only Death Can Save You (2019)

Recenze/review - BEHEADED - Only Death Can Save You (2019)


BEHEADED - Only Death Can Save You
CD 2019, Agonia Records

for english please scroll down

Slyšíte ten tlukot? Cítíte tu bolest? Vnímáte ten chlad a temnotu? Symfonie smrti, brutalita zahalená do krutosti a špíny. Takoví jsou letos BEHEADED z Malty. Stačí si jen sednout, přidat hlasitost a nechat se unášet na krvavých vlnách šílenství. Napíšu to na rovinu, nemá cenu nic zastírarat, takhle dobrý brutální death metal jsem již dlouho neslyšel.

Každá skladba, každý motiv mají svůj nápad, zajímavou melodii, atmosféru. Kupředu vše pohánějí perfetkně nazvučené bicí a rytmy jsou náležitě zběsilé. Kytary řežou a pálí, o vokálu netřeba hovořit, ten je vynikající jako vždy. Album je až nebývale pestré, zajímavé, velmi dobře se poslouchá. Jakoby do mé hlavy někdo zatloukal ostré rezavé hřeby.


Už vám drtil někdo klouby kladivem? Ne? Netřeba zoufat, podobné pocity můžete zažít i u poslechu "Only Death Can Save You". Skupina si vzala to nejlepší z brutálního death metalu, zabalila vše do skvělého zvuku, parádního obalu (Daniel Corcuero) a opatřila vskutku zahnívající atmosférou. Nahrávka má neskutečný tlak, obrovskou energii, zároveň je vidět, jak kapela při skládání přemýšlela. Máme co do činění s v podstatě dokonalou deskou. Líbí se mi, že ani po letech pánové neustrnuli, stále se v rámci stylu dále vyvíjejí, pořád dokáží nabídnout kousky shnilého masa, kterým nelze odolat. Mám rád, když je brutální death metal temný a zákeřný, když bolí, pálí, řeže. A tohle všechno BEHEADED splňují na výbornou. Zároveň si zachovali svůj typický výraz a poznáte je mezi stovkou ostatních. Devastace mých mozkových buňek dosáhla vrcholu. Jsem spokojený, nadšený, rád pokaždé znovu usednu a poslechnu si symfonii smrti v podání těchto maniaků. Vynikající brutální death metal, který vás rozseká a navěky uvrhne do temnoty! Asphyx says:

Do you hear that beat? Do you feel the pain? Do you feel the cold and darkness? Symphony of death, brutality shrouded in cruelty and filth. This is BEHEADED from Malta this year. All you have to do is sit down, add volume and let yourself be drifting in the bloody waves of madness. I will write it straight, it is not worth anything to cover up, I have not heard such a good brutal death metal for a long time.

Each song, each theme has its own idea, interesting melody, and atmosphere. All is driven forward by perfectly pounding drums and the rhythms are appropriately frantic. Guitars cut and burn, no need to talk about vocals, vocal is as good as ever. The album is unusually colorful, interesting, very good to listen to. As if some rusty nails were hammering into my head.


Has anyone hammered your knuckles? No? No need to desperate, you can have same experience and similar feelings with "Only Death Can Save You". The band took the best of brutal death metal, wrapped it up in great sound, great cover (Daniel Corcuero) and provided a truly rotting atmosphere. The recording has unbelievable pressure, enormous energy, and at the same time you can see how the band was thinking while composing. We're dealing with a basically perfect record. I like the fact that even after years the gentlemen have not gone steadily, they are still developing in style, they still can offer pieces of rotten meat that cannot be resisted. I love when the brutal death metal is dark and insidious when it hurts, burns, cuts. And all of this BEHEADED have. At the same time, they retain their typical expression and you can recognize them among the hundred others. The devastation of my brain cells has peaked. I am happy, excited, happy to sit back and listen to the symphony of death by these maniacs. Excellent brutal death metal that will cut you and cast it into darkness forever!tracklist:
1. The Charlatan's Enunciation
2. Evil Be to Him Who Evil Seeks
3. A Greater Terror
4. Unholy Man 
5. Embrace Your Messiah 
6. The Papist Devil
7. Gallows Walk 
8. Only Death Can Save You
9. From the Fire Where It All Began

band:
Frank Calleja - zpěv
Omar Grech – kytary
Simone Brigo - kytary
David Cachia - baskytara
Davide "BrutalDave" Billia - bicí

Share this games :

TWITTER