DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. června 2019

Home » » Recenze/review - THE BLACK SORCERY - Wolven Degrade (2019)

Recenze/review - THE BLACK SORCERY - Wolven Degrade (2019)


THE BLACK SORCERY - Wolven Degrade
CD 2019, Krucyator Productions

for english please scroll down

Spálená země, démoni lezou z děr. Inkvizice vypálila vesnici na základě několika udání. Prokletí, všichni jsou prokletí. Následovalo mučení a víra byla opět slepá. Některé domy ještě dohořívají a na stromech visí nebohá těla. Ve jménu boha, ve jménu spravedlnosti! Válka se samotným nebem otevřela brány do pekla. Nihilisté si mnou ruce, svět se zahalil do temnoty. Existuje už jen smrt, utrpení a beznaděj.

Kanadští THE BLACK SORCERY hrají surový death metal načichlý blackem a nenávistí. Jedná se o shnilou hudební mršinu, která mnohému posluchači nažene strach. Pánové ohlodali vše až na kost, až na dřeň. Výsledkem je hrubé, opravdové zlo!Na "Wolven Degrade" kapela vychází ze stejných základů jako kapely BLACK WITCHERY, ARCHGOAT, BLASPHEMY, GOATCRAFT. Jednotlivé riffy jsou zahaleny do nepropustné mlhy ze zkažené krve. Deska nebude asi vyhovovat každému, slabší kusy pravděpodobně brzy odpadnou, ale věřte tomu, že po nějakém čase nahrávka dozraje jako kus zapáchajícího masa. Jakoby kapela opravdu stála na doutnajících zbytcích vypálené vesnice. Pach spáleného, nářek těch, kteří ještě trošku žijí. Tohle je totální underground, odvrácená strana našeho umělého světa. Krutý, ošklivý, nechutný, zákeřný je death/black metal, který nám předkládají Kanaďané THE BLACK SORCERY. Jedná se o totální extrém, absolutní inferno, o zmítající se oběť s prokousnutou tepnou. Peklo! Velmi dobře!Asphyx says:
Burned earth, demons crawling out of holes. The inquisition fired a village on several occasions. Curse, everybody is cursed. Followed by torture and the faith was blind again. Some houses are still burning and there are poor bodies hanging on the trees. In the name of God, in the name of justice! The war with the sky itself opened the gates to the hell. THere is only death, suffering and despair.

Canadian THE BLACK SORCERY play raw death metal which smells like black and hate. It is a rotten musical carrion that will frighten many listeners. These gentlemen gnawed everything up to the bone expect for the pulp. The result is a rough real evil!

On the album “Wolven Degrade” the band comes from the same basis as BLACK WITCHERY, ARCHGOAT, BLASHEMY, GOATCRAFT. The individual riffs are covered by impermeable mist from spoiled blood. The album is probably not for everyone. The weak ones will probably fall off but believe that after some time the album will mature as a piece of stinking meat. As if the band really were standing on smoldering remains of a burned-out village. The scent of burnt, the cry of those who still live a little. This is total underground, the other side of our artificial world. The death/black metal which is given us by the Canadians THE BLACK SORCERY is cruel, ugly, disgusting and insidious. It is a total extreme, an absolute inferno about a tossing victim with a bitten artery. Hell! Very good!


Tracklist:
1. War Fangs 00:28
2. Intolerance Enthrone 03:31
3. Putrescent Infected 02:01
4. The Crone 03:29
5. Body Coffin Betrayal 03:17
6. Wolven Degrade 02:50
7. Sawed Strings and the Fall of a Marionette 03:11
8. Angry Spit of the Witches Piss 04:02
9. Worse Still the Fog of Man Settles 03:17
10. Revelation of Dark Succumbing 03:25

https://www.facebook.com/The-Black-Sorcery-133516247446955/
https://krucyator.bandcamp.com/album/wolven-degrade
https://krucyator.com/
Share this games :

TWITTER