DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 10. června 2019

Home » » Recenze/review - NOCTURNUS A D - Paradox (2019)

Recenze/review - NOCTURNUS A D - Paradox (2019)NOCTURNUS A D  - Paradox 
CD 2019, Profound Lore Records

for english please scroll down


Až jednou v budoucnosti obsadíme nějakou novou planetu, tak bych tam chtěl dělat guvernéra. Poslouchal by se všude jenom metal a původní obyvatelé by byli pitváni pouze za zvuku mnou vybraných kapel. Vytvořili bychom si krásný nový svět, ve kterém by se jen pilo pivo, koukalo na krásné dívky a poslouchala dobrá hudba. Něco jako ráj, ale na troskách jiné civilizace. 

Odněkud z nekonečně černého vesmíru musela přiletět i nová deska NOCTURNUS A D  Dlouho očekávané album, které se stalo na nějaký čas mým průvodcem po galaxii. Po počátečních rozpacích z určité roztříštěnosti se vše usadilo a výsledkem je pocit neustále čerpané temné energie. 

 


Připodobnit album "Paradox" k tvorbě jiných kapel snad ani nejde. Ano, v některých momentech lze zaslechnout lehkou inspiraci KREATOR, CORONER, možná i MORBID ANGEL, AFTER DEATH, DEATH, MITHRAS ale třeba i KING DIAMOND, MEKONG DELTA, VOIVOD. Vyberte si co chcete a hlavně se tím nenechejte ovlivnit. NOCTURNUS A D totiž mají natolik originální rukopis, že jej vlastně ani nejde příliš popsat. Novinka sice nedrží tolik pohromadě jako desky původních NOCTURNUS, ale přesto ve mě dovedla vyvolat chtěné emoce. Nedovedl jsem být v přítomnosti této nahrávky v klidu, vkrádaly se do mě pochyby, těšil jsem se na každé další rozkrývání jednotlivých vrstev. Ne, tohle není album pro každého, ocení jej pravděpodobně spíše přemýšlivější jedinci, to ale nemění nic na tom, že se jedná o skvělou desku. Složité melodie, obrovská porce temné vesmírné energie a výraz naštvaných vetřelců, takoví jsou pro mě letošní NOCTURNUS A D "Paradox" chci mít ve sluchátkách, až s kyborgy ovládneme svět. Jsem ztracen v mlhovině! Brána je otevřena! Stačí vstoupit.Asphyx says:

Once we will occupy a new planet in the future, I would like to be a governor there. Only metal would be listened to everywhere, and the original inhabitants would be dissected only at the sound of my chosen bands. We would create a beautiful new world where we will drink only beer, watch beautiful girls and listen to good music. Something like a paradise, but on the ruins of another civilization.

A new album NOCTURNUS A D had to come somewhere from far cosmos. A long-awaited album that has become my guide over the galaxy for some time. After the initial embarrassment from some fragmentation, everything settled and the result is a feeling of constantly drawn dark energy.It is not possible to simulate the album "Paradox" with the work of other bands. Yes, in some moments of inspiration by KREATOR, CORONER, maybe MORBID ANGEL, AFTER DEATH, DEATH, MITHRAS but also KING DIAMOND, MEKONG DELTA, VOIVOD. Choose what you want and most importantly, don't be influenced by this. Because NOCTURNUS A D have such an original signature that they cannot actually describe it. Although the new album does not seem to be complex as much as the original NOCTURNUS albums, it has led me to evoke some emotions. I couldn't be calm in the presence of this recording, doubts were creeping into me, I was looking forward to any subsequent uncovering of the layers. No, this is not an album for everyone, it will probably be more thoughtful for individuals, but it does not change the fact that it is a great record. The complicated melodies, the big portion of dark cosmic energy, and the expression of angry intruders, this is NOCTURNUS A D on "Paradox" for me. And I want to have them in my headphones when we control the world with cyborgs. I'm lost in the mist! The gate is open! Just enter step in.Tracklist:
01.Seizing The Throne
02.The Bandar Sign
03.Paleolithic
04.Precession Of The Equinoxes
05.The Antechamber
06.The Return Of The Lost Key
07.Apotheosis
08.Aeon Of The Ancient Ones
09.Number 9


band:
Mike Browning - Drums/Vocals; Demian Heftel - Guitar; Belial Koblak - Guitar/Backing Vocals; Daniel Tucker - Bass; Josh Holdren - Keyboards

Share this games :

TWITTER