DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 9. června 2019

Home » » Recenze/review - REVEL IN FLESH / TEMPLE OF VOID - Delivering the Dead (2019)

Recenze/review - REVEL IN FLESH / TEMPLE OF VOID - Delivering the Dead (2019)REVEL IN FLESH / TEMPLE OF VOID - Delivering the Dead 
split 7"EP 2019, Unspeakable Axe Records

for english please scroll down

Dva ostré hřeby, pronikající do mého mozku. Vytržené ze staré rakve, opatřené chladivým jedem, tak na mě působí nové splitko německých REVEL IN FLESH a amerických TEMPLE OF VOID. Vytahuji je z hlavy a z rezavých hrotů odkapává zkažená krev. Přesně tak zní i tenhle krásný sběratelský kousek. 


Two sharp nails penetrating my brain. Nails torn from an old coffin with a cool poison, that is how a new split album of German REVEL IN FLESH and American TEMPLE OF VOID affects me. I pull them out of my head, and from rusty nails dripped spoiled blood. Exactly this is how this beautiful collectible piece sounds.


REVEL IN FLESH - The Sky Burial

Peklo dávno zamrzlo, musejí mě pohřbít na nebi. Vstupuji dovnitř a hořím! Poslouchám totiž nový song německých REVEL IN FLESH. Vznešená úvodní melodie (se skvělým zvukem a vokálem) mě přenese ihned do děje a do kostí se vkrádá chlad. Nosný studený motiv se opravdu povedl, je ostrý, bolestivý, šílený, svým způsobem melancholický. Jakoby opravdu nebe shořelo v plamenech. REVEL IN FLESH každým novým songem zrají jako shnilá mrtvola. První hřeb do hlavy, první prokletí, severská vichřice, která vás totálně zničí! Jsme prach a v prach se obrátíme! Až na věky, amen! Skvělý morbidní zásek!Asphyx says:

Hell's frozen long ago, they have to bury me on the sky. I come in and burn! I listen to the new song REVEL IN FLESH from Germany. Noble introductory melody (with great sound and vocals) takes me straight to the action and cold is creeping into the bones. The cold motif is really good, is sharp, painful, mad, melancholic in its own way. As if the sky really burned in flames. REVEL IN FLESH matures with every new song like a rotten corpse. The first nail in to the head, the first curse, the Nordic storm that will totally destroy you! We are dust and will turn to dust! Forever, amen! Great morbid stuff!TEMPLE OF VOID - Harvest of Flesh

Tahle skladba musela být nahrána v místech, kam neproniká ani kousek světla. Někde v nekonečných chodbách podzemí probudili američtí TEMPLE OF VOID starou death doomovou bestii, která mi jde teď přímo po krku. Riff odkazující až někam ke starým INCANTATION je druhým hřebem, rezavým hrotem, zatlučeným přímo do mé hlavy. Kroutím se jako červ, právě probuzený na jedné mokvající mrtvole. Zrozeni v temnotě, umíráme v nekonečných křečích! "Harvest of Flesh" je hodně krutou a ošklivou ozvěnou ze záhrobí! Vynikající záležitost!Asphyx says:


This song had to be recorded in places where light couldn't penetrate. Somewhere in the endless corridors of the underground, the American TEMPLE OF VOID awakened an old death doom beast that goes right over my neck. A riff referring to somewhere in the old INCANTATION is the second nail, a rusty tip hammered directly into my head. I wiggle like a maggot just woken up on one of the moistening corpses. Born in the dark, we die in endless cramps! "Harvest of Flesh" is a very cruel and ugly echo from the grave! Excellent material!Už je vše v pořádku, hřeby jsou zaraženy zpátky v mé hlavě a já přemýšlím, kdy jsem naposledy slyšel tak perfektní death doomovou desku. Vše je totiž velmi dobře provedené a to teď myslím i po zvukové stránce, skvělý je i obal a celkový výraz. Jsem moc rád, že se mi tenhle kousek dostal do rukou a vlastně i do mozku. Už teď vím, že tam bude dlouho, ty hřeby budou děsit lékaře na rentgenu, ale já vím své. Jsem totiž prokletý, stejně jako REVEL IN FLESH TEMPLE OF VOID. Vynikající starodávný obřad! Doporučuji!Asphyx says:

It's all right, the nails are back in my head and I'm wondering when I last heard the perfect death doom album. Everything is very well done and I mean sound, the cover and the overall expression is great. I'm very glad that this piece came into my hands and actually into my brain. I already know it will be there for a long time, the nails will frighten the radiologist, but I know what I know. I am cursed as well as REVEL IN FLESH and TEMPLE OF VOID. Excellent ancient ceremony! I recommend!


tracklist:
Temple of Void - Harvest of Flesh

Share this games :

TWITTER