SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. července 2019

Home » » Recenze/review - FEEBLE MINDED - Collapsing Existence (2019)

Recenze/review - FEEBLE MINDED - Collapsing Existence (2019)


FEEBLE MINDED - Collapsing Existence
CD 2019, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Vždycky mě zajímalo, co se stane s mým tělem po smrti. Četl jsem si v lékařských knihách, studoval pojmy jako posmrtná ztuhlost, procesy hnití, rozklad, změna složení bakterií po smrti. Jenže realita je trošku jiná, o hodně bolestivější. Ležím teď na pitevním stole, patolog si nasazuje sterilní rukavice, jako bych byl něco špinavého. První řez, pila zakusující se do mé hlavy. Jsme nakonec opravdu jen kusy shnilého masa? Jaký je vlastně smysl naší existence?

Pitvají mě již nějakou dobu a pouští si k tomu novinku českých brutálních death metalistů FEEBLE MINDED. Na první poslech zní jako brutální klasika hodně ovlivněná smečkami jako SUFFOCATION, SEVERE TORTURE, DEHUMANIZED, INTERNAL BLEEDING, BROKEN HOPE, PYREXIE, IMMOLATION. Letos pak kapela přidala ještě více drsnějších, zběsilejších a šílenějších pasáží. Není to vůbec na škodu, na FEEBLE MINDED posledních let je hodně vidět snaha se posouvat, vyvíjet, nezůstat stát na jednom místě.

"Collapsing Existence" je oproti dřívějším deskám o nějaký řád temnější a propracovanější. Pochválit musím zvuk, takhle nějak si představuji dobře znějící brutální death metalové album a vlastně i obal, který v tom obrovském množství dnes vycházejících desek rozhodně zaujme. Novinka je postavena na tradičních stylových základech, navíc je pak okořeněna různými změny tempa, mezihrami, někdy dokonce až depresivně sebevražednými vsuvkami. Album pak drží velmi dobře pohromadě, jak znovu sešitá mrtvola po pitvě a jako bonus se opravdu skvěle poslouchá. FEEBLE MINDED na to jdou po svém, i když klasicky, neobjevují, přesto jsou zajímaví a navíc si stále zachovávají surovost a syrovost. Je hrozně příjemné ležet na pitevním stole, nechat se pitvat zaživa jejich hudbou a užívat si všechny ty krásně morbidní kousky shnilého masa. Za sebe mohu nahrávku doporučit všem, kteří mají rádi dobře zahraný, poctivý brutální death metal se zajímavým mokvajícím přesahem. Masakr! Tady se řeže přímo do živého! Velmi dobře!Asphyx says:

I've always wondered what happens to my body after death. I read medical books, studied terms such as postmortem rigidity (rigor mortis), rotting processes, decay, or change of bacterial composition after death. But the reality is a bit different, much more painful. I am lying on the autopsy table now, and the pathologist is putting on the sterile gloves as if I was something dirty. First cut, the saw is penetrating into my head. Are we really just pieces of rotten meat? What is the meaning of our existence?

They have been dissecting me for hours, and during this, they are listening to the new record of Czech brutal death metalists FEEBLE MINDED. For the first listening, it sounds like a brutal classic influenced by bands like SUFFOCATION, SEVERE TORTURE, DEHUMANIZED, INTERNAL BLEEDING, BROKEN HOPE, PYREXIA, IMMOLATION. This year, the group added even more rugged, frantic and crazier passages. Over the last few years, you can recognize the enormous effort of FEEBLE MINDED to move, evolve, and not stay in one place."Collapsing Existence" is a darker and more elaborate in comparison to earlier records. I have to praise the sound; this is how I imagine a well-sounding brutal death metal album and actually also the cover that will surely catch your attention in the huge number of albums releasing today. The new record is based on traditional styles, and additionally, the various rate changes, interludes, sometimes even depressing suicide parts are added. The album then holds together very well, as the re-sewn corpse after the autopsy and as a bonus, it is really great for listening. FEEBLE MINDED goes by their own way, even though they are not discovering something new, despite it, they are original and still remain rawness and brutality. It is very nice to lie on the autopsy table, to be vivisected by their music and to enjoy all the beautifully morbid pieces of rotten meat. I can recommend this record to everyone who likes a well-played, honest brutal death metal with an interesting swamping face. Massacre! Here it is cutting straight into the flesh! Very good!

Tracklist:
1. My Farewell My Far 03:11 
2. Ruthless 03:52 
3. Rebirth Of Silence 03:36 
4. Black Strobe 03:53 
5. Blinding Light 01:52 
6. Lo-Bit (There and Never Back Again) 03:51 
7. The End Of The Soul That Never Was 03:55 
8. The Infinite Silence 04:18 
9. The Extinction Of The Soul 04:25 
10. Suicidal Bohemia 04:08

band:
Satris - guitar
Honzig - vokills
Wena - drums
Tom - bass
Adam - guitar

Share this games :

TWITTER