Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 1. července 2019

Home » » Recenze/review - PROLAPSED - The Condemned (2019)

Recenze/review - PROLAPSED - The Condemned (2019)


PROLAPSED - The Condemned
CD 2019, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Jedním z filmů, který mě kdysi hodně ovlivnil, bylo dílo Takoví normální zabijáci. Poselství, které přináší, je dnes snad ještě víc živé, než v době jeho vzniku. Stačí se rozhlédnout. Umírající řidič po bouračce a okolo stojící dav, s mobilními telefony v rukou pořizující si co nejkrvavější fotku. Prchavé okamžiky, které po několika sdíleních nikoho nezajímají. V současné době zaujmout je čím dál tím těžší, jako druh jsme hrozně otupěli. Pořád si myslím, že je lepší si splnit své "krvelačné" choutky poslechem dobré brutální hudby a pak být v reálném životě hodný a vyrovnaný jedinec se zodpovědností, než se chovat jako lidská hyena.

A tak si vybírám pro poslech takové normální brutální zabijáky, vyhledávám krvavé kousky shnilého masa a zatloukám si do hlavy ostré hřeby riffů. Dovolte mi dnes představit novinku českých maniaků PROLAPSED. Zaujme již obalem od Armaada Art, při prvním setkání pak i zvukem, pod kterým je podepsán Jindřich "Otyn" Tománek. Obojí je skvělé, po formální stránce dokonce vynikající. Takhle nějak by to mělo vypadat.Když se potom podíváme pečlivěji i na hudbu, tak se opravdu jedná o přímý přenos ze zabíjení ve stylu CANNIBAL CORPSE, NAPALM DEATH, CARCASS, DYING FETUS. Brutalita se zde potkává s grindem a výsledkem je absolutně natlakovaná výbušná směs. Určitě znáte ty okamžiky ve filmech, kdy někomu dají do rukou TNT se zapálenou rozbuškou. Hrdina se z toho pokaždé nějak dostane, u nové desky "The Condemned" s tím ale nepočítejte. Muzika je zde totiž natolik morbidně podmanivá, že si vás ihned získá na svoji stranu. Přiznám se, že pro mě osobně se jedná o zásek sekyrou do hlavy, který jsem rád a opakovaně poslouchal obzvláště ve chvílích, kdy jsem byl znechucen současným světem. Kapela nijak nebourá stylové hranice, ani to není účelem, ale jako velmi dobré řemeslo s klidem obstojí i před komisí složenou ze zkušených uctívačů extrémní muziky. Osobně se mi hrozně líbí nadšení, přesně zacílené riffy, krutost a špinavost, kterou z jednotlivých motivů cítím. Dostali jste někdy pěstí na solar plexus a nemohli jste se chvíli nadechnout? Tak přesně takhle na mě působí i "The Condemned". PROLAPSED zkrátka ví jak na mě a já jim za to dávám všechny uříznuté palce nahoru! Brutální death metalový masakr v přímém přenosu!Asphyx says:

One of the movies that influenced me much was the movie of „Natural Born Killers“. The message it brings is now even more relevant than it was at the time of its creation. Just look around. A dying driver after a car accident and an around him there is a standing crowd with cell phones in his hands taking the bloodiest picture. The fleeting moments that no one cares about after a few sharing. Nowadays, to attract someone’s interest is becoming more and more difficult because we became terribly apathetic as a species. I still think it's better to fulfill your "bloodthirsty" appetites by listening to good brutal music and then to be a right and the well-balanced person with responsibility, rather than acting like a human hyena.

And so I chose for the listening such regular brutal killers, I was searching for bloody pieces of rotten meat and hammer into my head sharp riff nails. Let me introduce you today the new record of Czech maniacs PROLAPSED. At the first moment, it will already captivate you by the cover art made by Armaada Art, at the first meeting also by the sound, which Jindřich "Otyn" Tománek has taken care. Both are great, even from the formal point of view, everything is excellent. It should look like this.


When we look more carefully at the music, it is really a direct transmission from killing in the style of CANNIBAL CORPSE, NAPALM DEATH, CARCASS, DYING FETUS. Brutality meets grind here and resulting in an absolutely pressurized explosive mixture. You undoubtedly know those moments in movies when they put TNT with a lit detonator to someone into his hands. The hero gets somehow out of it, but you don't count on it on the new album "The Condemned". Music is so morbidly charming here that it will immediately get you on her side. I have to admit that for me, this is a cut by the ax to head, which I like, and I was repeatedly listening, especially when I was disgusted by the contemporary world. The band does not crush the style boundaries, nor is it a purpose, but as an excellent craft with peace of mind, it can stand up to a committee of experienced extreme music worshipers. Personally, I like the enthusiasm, the precisely targeted riffs, the cruelty, and the dirtiness that I feel from each motif. Have you ever got a fist on the solar plexus and couldn't breathe for a while? That's precisely how "The Condemned" works on me. In short, PROLAPSED knows how to get me, and I give them all my cut thumbs up! Brutal death metal massacre in the direct transmission!

tracklist:
1. Wretches of the World 
2. Soul Extinction 
3. The Condemned 
4. Intentional Killing 
5. Do Not Beg! 
6. Worthless 
7. Macabre Suffering 
8. Abomination

band:
Ďuri Meliško - baskytara
Pavel Bouška - bicí
Roman Šťulík - kytara, zpěv
Vojtěch Hruša - kytara, zpěv


about PROLAPSED on DEADLY STORM ZINE / o PROLAPSED na DEADLY STORM ZINE:


Share this games :

TWITTER