Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 30. června 2019

Home » » Recenze/review - TOMB MOLD - Planetary Clairvoyance (2019)

Recenze/review - TOMB MOLD - Planetary Clairvoyance (2019)


TOMB MOLD - Planetary Clairvoyance
CD 2019, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Dvě zohavená těla, nalezená za hřbitovní zdí. Vykradená márnice, náhrobky, které na sobě nesou známky násilí. Co se stalo a proč? Beru do ruky svoji oblíbenou lopatu a hledám další stopy. Směřují ke staré hrobce, o které kolují legendy, že tam sídlí nemrtví. Přeseknu rezavý řetěz a vstupuji dovnitř. Živý ven už nevylezu, rozsápou mě na kusy, vypálí mi do kostí svůj vlastní cejch. 

Při poslechu nové desky death metalových TOMB MOLD opravu ožívají všichni nemrtví. Kapela patří mezi to nejlepší, co lze v současné "nové vlně" smrtícího kovu nalézt. Jejich hudba vás také rozsápe na kusy, zohaví vaši mrtvolu a zbytky pohodí za hřbitovní zeď.
"Planetary Clairvoyance" je opět deskou, pohybující se ve stejných oblastech, jako třeba takoví DEMILICH, DISMA, DEMIGOD, INCANTATION, ale i DISMEMBER, CARCASS. Hudba jakoby byla dlouhá léta uložena v hlubokém hrobě, letos exhumována a opatřena parádním obalem. Při poslechu by se ve mě krve nedořezal. Smrt chodí okolo v čím dál tím menších kruzích, užívá si stejně jako já hutný a morbidní zvuk, bolestivé riffy, vokál postižený chorobou. Hnijeme zaživa, umíráme od té doby, co se narodíme. TOMB MOLD mají svůj krutě ošklivý výraz a hlavně - schopnost napsat a složit dobrý song. Jsem rád, že jsem mezi nemrtvými, sem patřím a podobná hudba je mi vlastní. "Planetary Clairvoyance" patří opravdu k tomu nejlepšímu, co jsem zatím v temném death metalu letos slyšel. Fascinuje mě atmosféra celé desky, všechny ty drásající momenty, které se mi zadřely pod kůži. V žilách se mi vaří zkažená krev, album postupně graduje. Hroby jsou znovu otevřeny, zlo přichází! Vynikající morbidní death metal, který vám do kostí vypálí cejch Smrti!Asphyx says:

Two mutilated bodies were found behind a cemetery wall. A burgled morgue, tombstones are bearing signs of violence. What happened, and why? I take my favorite shovel and look for more clues. They are heading toward the old tomb, about which the legends are afloat, that there dwells the undead. I am cutting the rusty chain and entering it. I won't get out alive anymore, they tear me apart, burn into my bones their own mark.

During the listening to the new album of death metal band TOMB MOLD, all undead come to life. The band belongs to the best groups that can be found in the current "new wave" of death metal. Their music will also cut you into pieces, mutilate your corpse, and throw the remnants behind the cemetery wall.

The "Planetary Clairvoyance" is again a record ranging in the same areas as DEMILICH, DISMA, DEMIGOD, INCANTATION, but also DISMEMBER, CARCASS. The music seems to have been stored in a deep grave for many years, exhumed this year and wrapped in the fantastic cover art. Death walks around in increasingly smaller circles; she enjoys just like me, dense and morbid sound, painful riffs, vocals affected by the disease. We are rotting alive and dying since we were born. TOMB MOLD have their cruelly ugly expression and most importantly - the ability to write and compose a good song. I'm glad I'm among the undead, I belong to this place, and such music is familiar to me. "Planetary Clairvoyance" really belongs to the best I've heard so far in dark death metal. I am fascinated by the atmosphere of the whole album, all the rumbling moments that came under my skin. My putrid blood is boiling in my veins, and the album is gradually growing. The graves are reopened, the evil is coming! Excellent morbid death metal that burns you the death mark into your bones!

TRACKLIST
1. Beg For Life (6:52)
2. Planetary Clairvoyance (They Grow Inside Pt 2) (4:46)
3. Phosphorene Ultimate (3:01)
4. Infinite Resurrection (5:14)
5. Accelerative Phenomenae (6:29)
6. Cerulean Salvation (5:55)
7. Heat Death (6:18)

Share this games :

TWITTER