SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 24. srpna 2019

Home » » Recenze/review - ARMAGEDDON DEATH SQUAD - Necrosmose (2019)

Recenze/review - ARMAGEDDON DEATH SQUAD - Necrosmose (2019)


ARMAGEDDON DEATH SQUAD - Necrosmose
CD 2019, Great Dane Records

for english please scroll down

Někde daleko, v těch nejtemnějších katakombách muselo vzniknout album francouzských death metalistů ARMAGEDDON DEATH SQUAD. Uprostřed hniloby a hnisu, mezi nenávistí a zlobou. Při nářku nemrtvých, ukováno v samotném podsvětí. Starý dobrý smrtící kov, zahraný s elegancí a citem pro záhrobní rituály. S lehkými technickými odkazy a hlavně s velmi černou atmosférou.

Prosévám mezi prsty prach svých death metalových předků a přemýšlím, co bych téhle desce vytkl. Po dlouhé době na nic nepřicházím, vše je totiž v absolutním pořádku - ať už se jedná o klasický obal, dobrý zvuk a hlavně nápady, kterých je na desce spousta a jsou zajímavé. 


Když poslouchám "Necrosmose", tak se cítím jako hrobník, který právě dostal velmi těžký úkol. Vykopat si vlastní hrob ve zmrzlé zemi, připravit jej na brzké používání. Vybrat si rakev, nápis na náhrobek. Z prvotiny francouzských death metalistů mě mrazí úplně stejně. Některé nápady jsou možná trošku víc rozvláčné, ale to jsou jen drobnosti, které nedokáží narušit celkový dobrý dojem z celé nahrávky. Album působí jako uštknutí jedovatým hadem. Chvilku si nejdřív myslíte, že se nic neděje, s nadějí v hlase se modlíte ke svému bohu, ale když začne jed pomalu pronikat do krve a vaše tělo se zmítá v křečích, tak propadnete panice. ARMAGEDDON DEATH SQUAD opravdu působí jako klubko jedovatých hadů, připravených k útoku. Stačí jeden neopatrný pohyb a budete ztraceni jako já. Tahle deska je totiž svým způsobem velmi podmanivá, zajímavá, neotřelá, jedovatá, chladná i vroucí zároveň. "Necrosmose" doporučuji a potvrzuji vlastní krví jeho kvality! Smrt!Asphyx says:

Somewhere far away, in the darkest catacombs the ARMAGEDDON DEATH SQUAD album of French death metallers had to be made. In the midst of rot and pus, between hatred and malice. In the wailing of the undead, made in the underworld itself. An old good death metal played with elegance and a sense of grave rituals. With light technical references and especially a very black atmosphere.

I sift the dust of my death metal ancestors between my fingers and wonder what negative I would say about this record. After a long time, I do not find anything, because everything is absolute right - whether it is a classic cover, good sound and especially, ideas, which is a lot on the record and they are interesting.


When I listen to "Necrosmose", I feel like a gravedigger who just got a very difficult job. Dig your own grave in the frozen ground, prepare it for early use. Choose a coffin, the inscription on the tombstone. From the first release of French death metallers chills me the same way. Some ideas are maybe a little more wordy, but these are just the little things that can't disrupt the overall good impression of the entire record. The album acts like a bite by a poisonous snake. For a moment you think that nothing is happening, you pray to your god with hope in your voice, but when the poison slowly begins to penetrate your blood and your body is convulsing, you start panic. ARMAGEDDON DEATH SQUAD really acts as a ball of poisonous snakes ready to attack. Just one careless movement and you will be lost like me. This album is in its own way very captivating, interesting, novel, poisonous, cold and boiling at the same time. "Necrosmose" I recommend and confirm with my own blood its quality! Death!


tracklist:
1 – Demons
2 – Annihilation
3 – Dust And Blood
4 – A Last Sacrifice
5 – One More Explosion
6 – Mask Of The Dead Witch
7 – Dead Cold Planet
8 – Necrosmose
9 – Skeleton Satellite
10 – Whispers Of Supernova
11 – Requiem
12 – Guttural Romance

band:
Sylvain - Guitar / Vocals
Alain - Battery
Alexis - Guitar
Jo - Bass (session)

Share this games :

TWITTER