Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 22. srpna 2019

Home » » Recenze/review - PROPHECY - Foreseen Scriptures (2019)

Recenze/review - PROPHECY - Foreseen Scriptures (2019)


PROPHECY - Foreseen Scriptures 
CD 2019, Prophecy Records

for english please scroll down

O tom, že máme na pitevně nepořádek se všeobecně vědělo. Ale že někdo zapomene na chodbě jedno mrtvé tělo a zůstane tam hnít několik dní, to už přesahovalo všechny meze. Svolal jsem kolegy patology i zřízence, ale nepřiznal se nikdo. Dozvěděl jsem se, že se poslední dobou na pitevně dějí divné věci, že některé mrtvoly ožívají a dělají si co chtějí. Odešel jsem znechuceně pryč a vrátil se k mokvajícímu tělu. Strávil jsem několik hodin ohledáním. Naše společné setkání skončilo mojí prokousnutou tepnou a velmi bolestivou smrtí.

Najedou jsem já tím pitvaným tělem. Ležím na studeném stole a všude kolem zní nová deska amerických PROPHECY. Kapely, která hraje surový, syrový death metal velmi vysoké kvality. Cítím, jak se mi jednotlivé motivy skladeb zařezávají do těla. Má vyhřezlá střeva by mohla vyprávět. O mozku nemluvě. Tohle album neskutečně kope.Kapela působí na scéně od roku 1991 a je to znát ve všech ohledech. Apokalyptický obal, zvuk připomínající startující motorovou pilu. K tomu nepřehlédnutelný vokalista a riffy, které pálí jako rozžhavené železo. Novinka "Foreseen Scriptures" připomíná nekonečné rozhovory se sériovými vrahy, je stejně bolestivá a zákeřná. PROPHECY hrají klasicky, tradičně, ale navíc přidávají obrovské množství temné energie. Slyšel jsem, že včera se ztratilo další mrtvé tělo. Také několik krabic ostrých nástrojů. Netrvalo to dlouho a v ulicích našeho města se začal šířit strach. Z rozhlasu zněla nová deska a lidé propadali šílenství. Poslech si opravdu užívám, připomíná mi napínavou četbu dobrého hororu, návštěvu opuštěných jatek, případně míst, kde se stal nějaký násilný čin. Kdo z nás bude další na řadě? "Foreseen Scriptures" je vynikajícím albem až po okraj narvaným ryzím death metalem. Z mrtvol lezou opět červi. Pomalu hnijí a v nemocničních chodbách to smrdí jako na starém hřbitově. Myslím, že jsem tu správně, tady se hraje totiž skvělá muzika! Masakr! Asphyx says:

The fact that we have a disorder in the dissecting room was generally known. But if someone forgets one dead body in the hallway and remains rotting there for several days, that was beyond the limits. I summoned fellow pathologists and ushers, but no one confessed to this. I discover that strange things have been happening at the autopsy lately, that some corpses come to life and do what they want. I walked away in disgust and went back to the flinching body. I spent hours researching. Our meeting ended with a bitten artery and I died by very painful death.

Then I become that dissected body. I am lying on a cold table and there is a new album of American PROPHECY all around. A band that plays pure raw death metal of very high quality. I can feel the individual motives of the songs cutting into my body. My prolapsed intestines could tell. Not needed to mention the brain. This album is kicking incredibly.


The band has been on the scene since 1991 and it is known in all respects. Apocalyptic cover, sound reminiscent of starting chainsaw. On top of that there is a noticeable vocalist and riffs that burn like red-hot iron. New "Foreseen Scriptures" reminds endless interviews with serial killers, is just as painful and insidious. PROPHECY play classically, traditionally, but add a huge amount of dark energy. I heard another dead body was lost yesterday. Also, several boxes of sharp tools. It didn’t take long and fear began to spread in the streets of our city. There was a new record played in the radio and people were going mad. I really enjoy listening, reminds me a thrilling reading of a good horror movie, a visit to an abandoned slaughterhouse, or a place where some violent action has happened. Who will be next? "Foreseen Scriptures" is an excellent album full of pure death metal to the brim. Worms crawl from the corpses again. They slowly rot and in the hospital corridors it smells like an old cemetery. I think I am right here, because great music is played here! Massacre!


TRACKLIST
01. Foreseen Scriptures
02. Infinite Deception
03. Buried In Brimstone
04. Being Consumed
05. Infuriate
06. Redemption
07. Thy Reach Within
08. The Awakening
09. Eye Of The Pit
10. Our Domain

band:
James Parks II (Guitars / Vocals), Charlie Porter (Guitars), Allen Culmo (Bass), Trevor Scott (Drums), Drew Duffy (Vocals).

Share this games :

TWITTER