SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. září 2019

Home » » Recenze/review - MGLA - Age of Excuse (2019)

Recenze/review - MGLA - Age of Excuse (2019)


MGLA - Age of Excuse
CD 2019, Northern Heritage Records

for english summary please scroll down

Ve starých knihách se lze dočíst o různých zjeveních. O zázracích, o temných místech, na kterých lze vstoupit rovnou do pekla. Sepsali je lidé, kteří byli spjati přímo s přírodou, znali její zákonitosti a spoustu věcí si nedovedli vysvětlit. Existují místa a okamžiky, které jsou doslova nasáklé temnotou a nihilismem. Existuje přesná definice tmy, existuje smrt a nekonečno. A je také hudba, která dokáže vše popsané znázornit, vyjádřit.

Polská MGLA je skupinou, která má neskutečnou schopnost si pohrávat s temnými náladami. Opravdu působí jako nějaké těžko pochopitelné zjevení. Perfektně technicky vybavení muzikanti nezapomínají ani na melodie a mají schopnost zaujmout. Takhle by asi nějak znělo zlo, kdyby bylo zvukem, tónem. 


"Age of Excuse" vlastně ani nelze poslouchat jinak, než v chladu, bez světla. Nechat se unášet, ponořit se do krvavé řeky, cítit beznaděj, strach, ocitnout se v mlhavém lese, na popravčím kopci, každý z vás bude mít asi jiné představy. Jednotlivé skladby jsou opravdu dlouhé, postupně gradují, mění se, jsou jako nějaký močál, do kterého jste právě vstoupili. Hudbu zde vlastně ani nemá cenu k někomu přirovnávat, vystačí si sama o sobě. Zahalené tváře, ledový nůž, pronikající přímo do srdce, to je to, oč tu běží celou dobu. Určitě jste už někdy zažili okamžik, kdy vás zamrazilo v zádech, když jste měli pocit, že už jste něco stejného kdysi zažili. A o tom je i celý deska. O nihilismu, o temnotě, o strachu, o odvrácené tváři nás samých. S MGLOU zabloudíte v mokřadech, uvidíte tváře utopenců, zalknete se zkaženou krví. Mnozí zpočátku nepochopí a bude jim připadat, že stojí stranou, ale nezoufejte, tady se umírá postupně, s napětím a nahrubo nasekanou energií. Temné black metalové zjevení, po kterém zůstane jen spálená země! Velmi dobře!


sumarizace:

Black metal v podání MGLA je lehký, vznešený. Útočí spíše pomalu, nahlodává vás jako krysa uzavřená v kleci na vašem těle. Jed proniká postupně, kroutí vás v křeči a vy jen bezbožně spínáte ruce k nebi. Vynikající jsou bicí a zajímavý je také vokál. Kytaristé dodávají opravdu ostré riffy, které vás zmrazí a doslova zašlápnou do země. Osvědčil se mi poslech při ranních cestách do práce, kdy se den teprve probouzel a vítr byl studený a šílený. Takhle nějak si představuji, že přichází Armageddon. Svět je na "Age of Excuse" velmi těžký, černý a mraky se dotýkají skoro země. V dálce zvoní zvony na poslední cestu. Průvod nese rakev s prokletým nebožtíkem. MGLA dokážou vytvořit atmosféru absolutního zmaru a beznaděje. Songy mají mnohdy až doom metalovou náladu. Dejte si pozor, aby vám neztuhla krev v žilách! Black metal, plný studených emocí a ozvěn ze záhrobí. Velmi dobré smrtící album!


Asphyx says:

The black metal played by the band MGLA is light and majestic. It attacks up and it will bite you like a rat closed in a cage in your body. The poison will go step by step into your blood and it will make you twitch and you will be only able to take your hand up to the sky. The drums are amazing and the vocal is very interesting. Guitar players play very sharp riffs which will freeze you and trample you in the ground. I would suggest listen to this in the morning when you go to work when you are in the process of waking up and wind is cold and crazy. This is how Armageddon would be like. The world is very heavy on this album and it´s black with clouds touching the ground. In the distance you can actually hear the bells for the last journey. The retinue is holding a coffin with a cursed death man. MGLA can make the atmosphere of absolute ruin and desperation. Sometimes, their songs have doom metal mood. Be careful, your blood could become ice! This black metal is full of cold emotions and echo from the other world. Amazing deadly album!


TRACKLIST
1. Age Of Excuse I (07:29)
2. Age Of Excuse II (06:57)
3. Age Of Excuse III (06:16)
4. Age Of Excuse IV (05:36)
5. Age Of Excuse V (07:00)
6. Age Of Excuse VI (09:36)

Share this games :

TWITTER