SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 20. září 2019

Home » » Recenze/review - OMOPHAGIA - 646965 (2019)

Recenze/review - OMOPHAGIA - 646965 (2019)


OMOPHAGIA - 646965
CD 2019, Unique Leader Records

for english please scroll down

Občas mám pocit, že existují dva světy. Jeden krásný, sdílený na sociálních sítích, ukazovaný v reklamách a seriálech. Všichni jsou v něm usměvaví, dokonalí, prázdní. Je absolutně odtržen od reality, jedná se spíše o sen, o to, jací by chtěli všichni být. Je tu ale také reálný svět, kde lidé pláčou, krvácejí a umírají. O něm se ale moc nemluví, nikdo si nechce kazit své sny. Když jsem poslouchal novou desku švýcarských OMOPHAGIA, měl jsem puštěnou televizi bez zvuku. Ten protiklad - death metal versus reklama na štěstí se mi zaryl hluboko do hlavy.

Švýcaři totiž na své třetí dlouhohrající desce kombinují starý temný prašivý death metal s modernějšími prvky. Potkává se zde inspirace DEICIDE, INGESTED (plus floridská death metalová škola) s technikou a chladnou energií. Výsledek je zajímavý, jiskřivý, neotřelý. Musím uznat, že tahle smečka má rozhodně svůj vlastní ksicht. A to se nejen v dnešní době počítá.Na "646965" najdete deset nabroušených skladeb, které mi asi nejvíc připomínají nějaký znovu probuzený stroj na zabíjení. Měl jsem tu čest vidět kapelu naživo a funguje jim to náramně. Jsou jako velká ocelová chobotnice, vetřelec z vesmíru, který spal dlouhou dobu v opuštěné tovární hale. Zazní první tón, vzduch rozřízne první riff a všude se najednou válí zohavená těla. Celé album je hodně morbidní misí, po které zůstává všude jen spoušť. O zvuku, obalu ani nápadech netřeba psát. Vše je v absolutním pořádku, nahrávka je povedená po všech stránkách a navíc se velmi dobře poslouchá. Oceňuji zvláštní neklid, temnou atmosféru i pestré vokály. Novinka perfektně šlape, je namazána kvalitním olejem i krví. Nezná slitování a zároveň na ní naleznete spoustu nálad a zákoutí, které mě i po delší době baví objevovat. Pokud tedy máte chuť na propracovaný, šlapající a dobře natlakovaný death metal, tak neváhejte, stojí rozhodně za pozornost. Kreatura se probudila a zabíjí na potkání. Velmi dobře!Asphyx says:

Sometimes I feel that there are two worlds. One beautiful, shared on social networks, shown in commercials and series. Everybody is smiling, perfect, empty. This world is totally detached from reality, rather it is a dream, what everyone would like to be. But there is also a real world where people cry, bleed and die. But there is not much talk about it, no one wants to ruin his dreams. When I was listening to a new record from Swiss OMOPHAGIA, I had a TV switched on without sound. The contradiction - death metal versus the advertisement of happiness, was stubborn deep to my head.

The Swiss on their third long-playing album combines the old dark manly death metal with more modern elements. It meets the inspiration DEICIDE, INGESTED (plus Florida death metal school) with technology and cool energy. The result is interesting, sparkling, novel. I must admit that this band certainly has its own face. And this is not something common nowadays.


On "646965" you will find ten sharpened songs that most probably remind me of some re-awakened killing machine. I had the honour of seeing the band live and it works very well for them. They are like a large steel octopus, an alien from space who slept for a long time in an abandoned factory hall. When the first tone sounds, the first riff cut the air, and mutilated bodies suddenly roll everywhere. The whole album is a very morbid mission, after which remains just a disaster. No need to write about sound, cover or ideas. Everything is in perfect order; the record is well done in all aspects and it is very good to listen. I appreciate the special unease, dark atmosphere and colourful vocals. The new product works perfectly, perfect oil and blood was used. Album don't know mercy and at the same time you can find many moods and nooks that I enjoy discovering even after a long time. So, if you want a sophisticated, pedalling and well pressurized death metal, so do not hesitate, this definitely worth your attention. The creature woke up and kills. Very good!


TRACKLIST
01. Intro
02. 646965
03. Evolve
04. Pride Before Fall
05. Radicalized
06. Mortal Dissociation
07. Narcissus
08. First Light
09. Nothing Special
10. Absolute Zero

band:
Beni: Vocals
Henrique: Rhythm Guitar
Mischa: Lead Guitar
Rafahell: Bass and Backin' Vocals
Wild: Drums

Share this games :

TWITTER