DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 21. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - CLERIC - Serpent Psalms (2019)

Recenze/review - CLERIC - Serpent Psalms (2019)


CLERIC - Serpent Psalms
CD 2019, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Poslední dobou si víc rozumím s mrtvými než se živými. S každým dalším rokem jsem blíž smrti a pomalu se začínám těšit na nevyhnutelné. Raději se proplétám mezi stíny, než abych trávil svůj čas na světle. Vybírám si místo na hřbitově a lidé o mě říkají, že mám divný pohled. Mají svým způsobem pravdu, již dlouho jsem prokletý. Mrazí mě v zádech, užívám si strach a beznaděj. Jsem tulákem v záhrobí, jsem posluchačem starého prašivého death metalu.

První, co na nové desce amerických maniaků CLERIC zaujme, tak je samozřejmě obal. Člověk by jej spíše zařadil k nějaké psychedelické kapele, než k dřevnímu smrtícímu kovu. Když se na něj ale podíváte pozorněji, zjistíte, že má své kouzlo. Hlavní je nakonec stejně hudba, která je ostrá a chladná, temná a šílená, plesnivá a devastující. Najednou je hrozně příjemné rozmlouvat z mrtvými a užívat si skladby plné špíny, tlaku a hniloby.


CLERIC se pohybují mezi náhrobky s morbidní elegancí. Jednotlivé skladby jsou vzdálenými ozvěnami inspirovanými kapelami jako ENTOMBED, ASPHYX, ATARAXIE, OCTOBER TIDE. "Serpent Psalms" je povedeným smrtícím albem, navíc načichlým mým oblíbeným doom metalem. Je přesně tím druhem hudby, která si mě dokáže každým dalším poslechem zcela podmanit. Tohle je přesně můj mrtvý svět, tichý a tajemný, v mnohém strašidelný a bolestivý. Věřím skupině každý tón. Užívám si mrazivou atmosféru, hledám duše dávno zemřelých předků. Připadám si, jako bych prošel stěnou z pavučin, zlých snů a krvavé mlhy. Vstoupil jsem na druhou stranu a jsem napnutý jako struna. Kolem se válejí jako loutky hromady mrtvých. Svět za oponou, tahle deska se sem hodí stejně jako nůž do břicha. Líbí se mi zvuk, celkové provedení i produkce. Jsem zasažen jednotlivými nápady a užívám si chladnou plavbu po řece Styx. Temnota mě zcela pohltila a já mohu napsat už jen jediné - vynikající death metal, u kterého zažijete pestrou paletu morbidních nálad! Inferno!Asphyx says:

Recently I understand more the dead than the living people. With each passing year I am closer to death and slowly starting to look forward to the inevitable. I prefer to weave among the shadows rather than spend my time in the light. I choose a place in the cemetery and people say I have a strange look. They're right in a way, I've been cursed for long time. I feel cold in my back, I am enjoying fear and hopelessness. I am a vagrant in the grave, I am a listener of old, gruesome death metal.

The first thing that is interesting about the new album of American maniacs CLERIC is of course the cover. One would considered it as a psychedelic band, rather than a raw death metal. But if you look closely at it, you will find it has its charm. In the end, the main thing is music that is sharp and cold, dark and crazy, moldy and devastating. Suddenly it is very nice to talk to the dead and enjoy songs full of dirt, pressure and rot.


CLERIC move among tombstones with morbid elegance. Individual songs are distant echoes inspired by bands like ENTOMBED, ASPHYX, ATARAXIE, OCTOBER TIDE. "Serpent Psalms" is a hilarious deadly album, sniff by my favorite doom metal. It is exactly the kind of music that can completely subdue me by every listening. This is exactly my dead world, quiet and mysterious, in many ways creepy and painful. I trust the band every tone. I enjoy the chilling atmosphere, looking for the souls of long-deceased ancestors. I feel like I have walked through a wall of cobwebs, bad dreams and bloody fog. I stepped over and I am strung like a string. Around are like puppets piles of dead. The world behind the curtain, this album fits here just like a knife in the belly. I like the sound, overall performance and production. I am hit by ideas and enjoy a cool cruise on the Styx River. The darkness has completely absorbed me and I can write just one more - an excellent death metal, where you will experience a varied range of morbid moods! Inferno!


Tracklist:
01. Maw of Absolution (5:33)
02. Lucifer Triumphant (4:35)
03. Of Twilight and of the Grave (4:04)
04. Possessed In Congress (2:03)
05. Unending Spectral Bloodshed (4:57)
06. All Death Unseeing (4:16)
07. Satan, Be Thy Name (3:07)
08. Forever Coils the Serpent (Opener of the Way) (3:38)
09. Destroying Eye of the Self (6:02)


band:
Zac - Vocals
Todd - Bass
Chris - Guitar
Ben - Guitar
Zach - Drums

Share this games :

TWITTER