DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 22. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - UNFATHOMABLE RUINATION - Enraged and Unbound (2019)

Recenze/review - UNFATHOMABLE RUINATION - Enraged and Unbound (2019)


UNFATHOMABLE RUINATION - Enraged and Unbound 
CD 2019, Willowtip Records

for english please scroll down

U některých desek mám pocit, že doslova hořím. Jakoby ke mě kapela přiběhla, polila mě benzínem a zapálila. Tolik tlaku, energie, síly z jejich hudby cítím. UNFATHOMABLE RUINATION patří mezi vyvolené. Mezi smečky, která nejen, že perfektně zvládá svoje nástroje, ale ještě navíc dokáže napsat skladby, které dávají smysl a jsou jasně zacíleny. Jde o to posluchače zničit, rozsekat na malé kousky, rozdrásat mu obličej na krvavé cáry.

Pokud bych bral technický death metal jako celek, tak si z něj poslední dobou vybírám opravdu jen ty nejshnilejší kousky masa. Muzika nesmí ztratit živočišnost, jinak zbude jen prázdnota. "Enraged and Unbound" je album, které všechno tohle splňuje. Navíc neskutečným způsobem tepe, pálí, žhne. Je jako nějaký zákeřný organismus, který vás zcela pohltí. 


Nemá cenu se bavit o zvuku, ani o obalu, dokonce ani o celkové produkci. Na to, aby udělali nějakou chybu, jsou v UNFATHOMABLE RUINATION až příliš zkušení muzikanti, kteří přesně vědí, jak má znít poctivý death metal. Obzvlášť se mi líbí, že pánové zachovávají poměrně přehlednou strukturu skladeb, kde není potřeba, tak zbytečně neexhibují, klidně trošku zvolní, aby vynikla temnota a tlak. Nahrávka má velký drive a takový ten těžko popsatelný heavy efekt. Hraje se zde složitě, náročně, rychle a zběsile, ale po nějakém čase se stanou skladby přehlednými a velmi dobře vstřebatelnými. Osvědčilo se mi to i před několika lety naživo, byla to úplně stejná drtička kostí, jako z CD. Přirovnání k jiným skupinám si s dovolením odpustím, nechci vás ovlivňovat. Podobné počiny je lepší poslouchat, udělat si vlastní názor a narvat si je do hlavy. "Enraged and Unbound" má morbidně krutou atmosféru, utkanou z těch nejčernějších nálad. Je krvavým hudebním odkazem, který ve vás zanechá hlubokou stopu. Absolutní masakr, totální inferno a vynikající temné technické death metalové album!Asphyx says:

At some albums I feel like I'm literally burning. As if the band come to me, poured me by gasoline and lit. I feel so much pressure, energy, power from their music. UNFATHOMABLE RUINATION is one of the chosen ones. Among the bands, who not only perfectly master their instruments, but also can write songs that make sense and are clearly targeted. It's about destroying the listener, cutting them into small pieces, breaking their faces into bloody shreds.

If I take technical death metal as a whole, so recently I choose only the most rotten pieces of meat. Music must not lose animality, otherwise there will be only emptiness. "Enraged and Unbound" is an album that fulfils all of this. Moreover, in an incredible way, it beats, burns, glows. It is like some insidious organism that will completely engulf you.


There is no reason to talk about sound or cover, not even about the overall production. To make a mistake, UNFATHOMABLE RUINATION is too experienced musicians who know exactly how honest death metal should sound. I especially like that, these gentlemen maintain a fairly clear structure of songs, where it is not needed, then not exaggerate, they calm down, play a little slowly to exude darkness and pressure. The record has a big drive and such a hard-to-describe heavy effect. They music is complicated, demanding, fast and furious, but after some time the songs become clear and very absorb-able. I confirmed it a few years ago on a live gig, it was exactly the same bone crunch as from the CD. I will not comprise them to other bands, I do not want to influence you. It is better to listen to such material, make your own opinion and push them into your head. "Enraged and Unbound" has a morbidly cruel atmosphere, woven from the darkest moods. It is a bloody musical legacy that will leave a deep mark on you. Absolute massacre, total inferno and excellent dark technical death metal album!

tracklist:
1. An Obsidian Perception
2. Enraged and Unbound
3. Codebreaker
4. Defy the Architect
5. A Prophetic Compulsion
6. Maniacal Disillusion
7. Fibers
8. Occulta Violentiam
9. Protoplasmic Imprisonment

Line-up
Ben Wright- Vocals
Daniel Herrera- Guitars
Ross Piazza- Guitars
Jake Law- Bass
Doug Anderson- Drums

Share this games :

TWITTER