DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 14. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - MORTEM - Ravnsvart (2019)

Recenze/review - MORTEM - Ravnsvart (2019)


MORTEM - Ravnsvart 
CD 2019, Peaceville Records

for english please scroll down

Všechna světla už dávno zhasla. Ochladilo se. Najednou jsem se soustředil o hodně víc na zvuky. Tajemné, skřehotavé, děsivé. Tichý šepot, zlo se probouzí. Po zádech mi projede mráz. Chvíli tápu ve tmě a potom před sebou nahmatám něco studeného. Ledový obličej, nehybné tělo. Mrtvola ve tmě, krev na rukou. Les náhle ztichl, v předtuše další smrti. Démoni se znovu probudili a jdou mi po krku. Krvelační, vzteklí a šílení. Inferno začíná!

Musím rovnou na začátek napsat, že letošní deska norských MORTEM mě doslova uhranula. Nejdříve jsem byl trošku skeptický, přeci jen, nahrát novou hudbu po takové době může být poznamenané notnou dávkou nostalgie, ale není tomu tak. Pánové sice na sto procent ctí black/death metalové řemeslo z devadesátých let, u jehož vzniku sami stáli, ale album s klidem obstojí i v dnešní době. Jsem toho názoru, že rukopis a atmosféru stejně nelze ničím jiným nahradit. Zhasl jsem všechny světla a jen poslouchal. Propadl jsem naplno temnotě.
"Ravnsvart" lze stylově zařadit po bok nejlepších desek takových veličin, jako jsou MAYHEM, BATHORY, DARKTHRONE, BURZUM, ARCTURUS, THORNS. Není divu, pánové jsou sami o sobě legendami a dávají to opět hodně hlasitě najevo. Líbí se mi, že kapela podřídila vše skladbám samotným, album se opravdu velmi dobře poslouchá, je svým způsobem až mrazivě podmanivé. Je perfektně, zkušeně napsané. Má v sobě potřebnou černou jiskru navíc, která spoustě dnešních skupin chybí. Je uvěřitelná, ryzí, opravdová - to jsou u mě věci, které jsou znamením, že si hudbu užiji naplno. Zažijete 45 minut severské vánice. Budete uvrženi do tmy, navěky prokleti a pohřbeni zaživa. Ztratíte se v temném lese a stanete se lovenou obětí. Těch představ a obrazů, které se mi promítají při poslechu v hlavě je nepřeberné množství. Všechny jsou studené, mrazivé, ledové, krvavé, zkažené. Užívám si i syrový zvuk a stylový obal. Jsem rád nazpět v devadesátých letech, jsem rád, že mohu znovu polykat tmu. MORTEM nahráli desku, která je dokonalou esencí severského black metalu! Všechna světla už dávno zhasla. Ochladilo se. Vynikající album!Asphyx says:

All the lights had long gone out. It has cooled. Suddenly I was concentrated much more on sounds. Mysterious, croaking, scary. A quiet whisper, evil awakens. Frost runs down my back. I grope in the dark for a moment and then I find something cold in front of me. An icy face, a body. A corpse in the dark, blood on hands. The forest suddenly get silent, in anticipation of another death. The demons woke up again, and they were creeping around me. Bloody, angry and mad. Inferno begins! 

I have to write right at the beginning that this year's record of Norwegian MORTEM literally bewitched me. At first I was a little skeptical, after all, recording new music after such a time may be marked by a dose of nostalgia, but it is not. Although the gentlemen honor the black / death metal craft from the nineties, whose creation they themselves stood for, but they will stand even in modern age. I am of the opinion that the signature and atmosphere cannot be replaced by anything else. I turned off all the lights and just listened. I fell completely dark."Ravnsvart" can be stylishly placed alongside the best album such MAYHEM, BATHORY, DARKTHRONE, BURZUM, ARCTURUS, THORNS. The gentlemen themselves are legends and they proof it very loud again. I like that the band subordinated everything to the songs themselves, the album is listenable, it's kind of chillingly captivating. It is perfectly, expertly written. It has the extra black spark that many of today's bands missing. It is believable, genuine, real - these are things for me that I will completely enjoy music. You will experience a 45-minute Nordic blizzard. You will be cast into darkness, cursed forever and buried alive. You will get lost in the dark forest and become a hunted victim. There are a plethora of images that are reflected in my head. All are cold, freezing, icy, bloody, spoiled. I also enjoy raw sound and stylish cover. I'm glad to be back in the 1990s, glad to swallow the dark again. MORTEM recorded an album that is the perfect essence of Nordic black metal! All the lights had long gone out. It has cooled. Excellent album!TRACKLIST
01. Ravnsvart (6:34)
02. Sjelestjeler (5:11)
03. Blood Horizon (3:58)
04. Mørkets Monolitter (4:44)
05. Truly Damned (5:59)
06. Demon Shadow (6:13)
07. Port Darkness (7:04)
08. The Core (5:50)

band:
Norwegian Black/Death Metal band started in 1987 by Steinar Sverd Johnsen, Marius Vold and Jan Axel (Hellhammer) Blomberg

Share this games :

TWITTER