Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - MORTIFERUM - Disgorged from Psychotic Depths (2019)

Recenze/review - MORTIFERUM - Disgorged from Psychotic Depths (2019)


MORTIFERUM - Disgorged from Psychotic Depths
CD 2019, Profound Lore Records

for english please scroll down

Každý si táhneme na zádech svůj kříž. Zatěžkáni vzpomínkami se touláme světem a čekáme na smrt. Dnes mě cesta zavedla do nekonečných močálů. Do mlhy se kývají pahýly stromů, připomínající snad polámané kosti. Tváře umrlců zírají ze špinavé vody. Vzduch je těžký, smrdutý a sirnatý. Lidé o tomhle území hovoří jako o místech, které leží před vchodem na onen svět. Další mrtvé tělo, další ohlodaná lebka. Kosti zářící do tmy. Strach a beznaděj. Potom celou scénu prořízne první ostrý riff. Vítejte na obřadu pro vyvolávání duší zemřelých.

MORTIFERUM jsou americkou death doom metalovou kapelou, která letos po dvou demonahrávkách vydala svoje první dlouhohrající album. Už když jsem si desku pustil poprvé, uhranula mě svojí absolutně syrovou a smutnou atmosférou. Pokud jste někdy navštívili během podzimních sychravých dnů márnici, tak asi víte, o čem píšu. Seděl jsem ve svém pokoji a připadal si, jako bych byl přenesen do jiné dimenze, do země nekonečných stínů. 


Hudba mě stahuje do močálu stále víc a víc. Podobným způsobem, jako to umí kapely typu INCANTATION, AUTOPSY, CIANIDE, RIPPIKOULU, CEREMONIUM, KRYPTS. MORTIFERUM na své dlouhohrající prvotině dokazují, že se umí v záhrobí pohybovat s přehledem starým death doom metalových mistrů. Tento styl byl vždy hlavně o atmosféře, o chladných melodiích, o chorobném vokálu. Američané mají velký cit pro záhrobní věci člověka a opravdu dokáží vytvořit nálady podobné snad opravdu jen starým hřbitovním rituálům. Po formální stránce je také vše v pořádku - zvuk pálí a žhne, zároveň mrazí. Obal plně vystihuje to, co se na desce odehrává. "Disgorged from Psychotic Depths" je dílem, u kterého vím, že si ho s absolutní jistotou vezmu na svoji další cestu do bažin zapomnění. Je totiž dokonalou esencí toho, co mám na tamto stylu rád. Je plné hniloby, smutku, drásavých pasáží a pradávných chorob. Bažiny mě nakonec také pohltí, stejně jako každého, kdo do nich vstoupí. Tohle album budu poslouchat stále dál. Je totiž dokonalé! Temně mokvající death doomový počin, u kterého se rozpadnete v prach! Vynikající!Asphyx says:

Everyone pulls his cross on his back. Overwhelmed by memories, we wander the world and wait for death. Today the journey led me into endless swamps. The stumps of trees sway into the fog, resembling broken bones. The faces of the dead men stare from the dirty water. The air is heavy, stinking and sulfurous. People speak of this area as about places that lie outside the entrance to the other world. Another dead body, another gnawing skull. Bones shining in the dark. Fear and hopelessness. Then the first sharp riff cuts the entire scene. Welcome to the ceremony for evoking the souls of the dead.

MORTIFERUM is an American death doom metal band that released this year their first full-length album after two demos. The first time I played the album, I was charmed by absolutely raw and sad atmosphere. If you've ever visited the morgue during the fall's dry days, you probably know what I'm writing about. I sat in my room and felt as if I had been transferred to another dimension, to a land of endless shadows.Music drags me into the swamp more and more. In a similar way as bands like INCANTATION, AUTOPSY, CIANIDE, RIPPIKOULU, CEREMONIUM, KRYPTS. MORTIFERUM on their long-playing debut they proves that they can move in the graveyard with an overview of old death doom metal masters. This style has always been about atmosphere, cool tunes, sick vocals. Americans have a great sense of the grave things and really can create moods, perhaps similar to old cemetery rituals. Formally, everything is also fine - the sound burns and glows, and freezes at the same time. The cover fully captures what is happening on the album. "Disgorged from Psychotic Depths" is an album which I will certainly take with me on my next trip to the swamp of oblivion. It is the perfect essence of what I like about that style. It is full of rot, sadness, harrowing passages and ancient diseases. The swamps will eventually engulf me as well as anyone who enters them. I will continue to listen to this album. It is perfect! A dark-blowing death doom album that breaks you down into dust! Excellent!
Tracklist
1 Archaic Vision of Despair 7:54
2 Inhuman Effigy 4:38
3 Putrid Ascension 8:11
4 Funereal Hallucinations 7:12
5 Interlude (Anamnesis) 0:55
6 Faceless Apparition

band:
Bass – Tony Wolfe
Drums, Vocals – Alex Mody
Guitar, Cover, Illustration – Chase Slaker
Guitar, Lead Vocals – Max Bowman


Share this games :

TWITTER