DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 28. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - SARCASM - Esoteric Tales of the Unserene (2019)

Recenze/review - SARCASM - Esoteric Tales of the Unserene (2019)


SARCASM - Esoteric Tales of the Unserene
CD 2019, Chaos Records

for english please scroll down

Obraz plný černých stínů, ledu a smrti. Galerie bolesti. Cítím, že zde u inspirace stáli démoni. Motiv se mi zaryje hluboko do paměti a nemohu jej vyhnat z hlavy. S hudbou to mám hodně podobné. Také si jako gurmán vybírám jen ty nejchutnější kousky. Kupříkladu novinka švédských veteránů SARCASM. Při poslechu jsem si také připadal jako při návštěvě galerie plné chladných a syrových obrazů. Pustil jsem si album "Esoteric Tales of the Unserene" a ztratil jsem se v nekonečně mrazivých melodiích.

Na SARCASM se mi líbí, že jsou jiní, odlišní od ostatních a poznáte je během několika prvních tónů. Historie kapely sahá až do devadesátých let a je to hodně znát. Novinka je poctivým, ryzím dílem, u kterého si můžete být jisti, že nebyly zanedbány základní věci jako zvuk nebo obal. Hlavní je ale hudba a ta je pro mě tentokrát nebývale návyková."Esoteric Tales of the Unserene" je albem s velmi zvláštní náladou. Mrazivou a chladnou. Temnota melodického black metalu se zde potkává se surovým death metalem. Deska je pro mě obrazem, který stojí rozhodně za pozornost. Pestrá paleta temných nálad je dávkována s citem a elegancí. Mám pocit, že opravdu stojím v podivné galerii plné smrti. Umění má mnoho podob a různých zákoutí. SARCASM vzali to nejlepší z extrémně pochmurných metalových stylů a namíchali nám velmi morbidní koktejl. Pokud bych měl napsat jediné slovo, které desku charakterizuje nejlépe, volil bych - tajemný. Kapela si totiž hraje s melodiemi a náladami s takovým přehledem a nadšením, že nelze nepodlehnout. Přemýšlím, jak vlastně tenhle obraz - deska vznikala. Možná někde v zasněžených a zasněných lesích na severu nebo v galerii podivných obrazů, které pochopí jen vyvolení. Líbí se mi zvláštní atmosféra celé nahrávky, líbí se mi vlastně vše, co slyším. "Esoteric Tales of the Unserene" je skvělým počinem, u kterého se vznáším na krvavých vlnách studených melodií. Velmi dobře!Asphyx says:

Image full of black shadows, ice and death. Gallery of pain. I feel that demons stood here for inspiration. The motive is deep in my memory and I can't get it out of my head. I like music very much. Also as a gourmet I choose only the tastiest pieces. For example, the new album of Swedish veterans SARCASM. While listening, I also felt like visiting a gallery full of cool and raw paintings. I played the album "Esoteric Tales of the Unserene" and got lost in endless icy tunes.

I like SARCASM, because they are different, different from the others, and you can recognize them in the first few tones. The history of the band goes back to the nineties and it is a lot to know. The new album is an honest, genuine work that you can be sure that the basic things like sound or cover have not been neglected. But the main thing is music and this time is unusually addictive for me.


"Esoteric Tales of the Unserene" is an album with a very special mood. Frosty and cool. The darkness of melodic black metal meets raw death metal here. The album is for me an image that is definitely worth for attention. A varied palette of dark moods is dosed with emotion and elegance. I feel like I'm really standing in a strange gallery full of death. Art has many forms and different corners. SARCASM took the best of extremely grim metal styles and mixed up a very morbid cocktail. If I were to write a single word that best describes the record, I would choose - mysterious. The band plays with melodies and moods with such an overview and enthusiasm that you have to succumb. I wonder how this painting - the album was made. Maybe somewhere in the snowy and dreamy forests of the north, or in a gallery of strange paintings that only the elect would understand. I like the special atmosphere of the whole record, I actually like everything I hear. "Esoteric Tales of the Unserene" is a great work and I float on bloody waves of cold melodies. Very good!
tracklist:
1 Vortex Of The Vultures
2 Parochial Past Resonates
3 Flesh Was Carved Out From Seven Faces Of God
4 Flawless Anomalies
5 Revolution Of Consciousness
6 Realm Of Shadowless Existence
7 Celestial Nights
8 The Great Calm EmbracedSingles from the new album :
Vortex Of The Vultures: https://youtu.be/6mhU2XQX020
Flawless Anomalies: https://youtu.be/MLPiK-PGh_c
Share this games :

TWITTER