DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 18. prosince 2019

Home » » Recenze/review - DAEMONIAC - Dwellers of Apocalypse (2019)

Recenze/review - DAEMONIAC - Dwellers of Apocalypse (2019)


DAEMONIAC - Dwellers of Apocalypse
CD 2019, Xtreem Music

for english please scroll down

Hromada mrtvých těl, hniloba a smrt. Nad hrobem se vznáší nasládlý puch. Červi, prašivina, strach. Kdo tohle mohl udělat? Bílé kosti, vyděšené tváře, krev. Procesy rozpadu tkání byly zahájeny. Kde to jsem a proč zrovna já? Odkrývám další vrstvu, promítám si v hlavě hrůzné příběhy, které museli mrtví zažít. První tón, prví ostrý riff a mám hned jasno. Tady se hraje pravý nefalšovaný švédský death metal. Mokvající, smrdutý, ošklivý, stejně jako hrob přede mnou.

Tenhle styl se dá hrát několika způsoby a pánové zvolili ten nejkrutější, nejsurovější. Při jednotlivých skladbách praskají lebky tlakem, nadskakují víka od rakví a ze záhrobí se ozývají podivné skřeky. Kapela zaplať Satan nepodlehla ani jednomu ze současných trendů a hraje si death metal po svém. Švédsky, ale s vlastním ksichtem a výrazem. Italové exhumují staré pořádky podobným způsobem, jako to dělaly a dělají kapely typu GRAVE, DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, ENTOMBED. Nejedná se samozřejmě o nic nového, ale řemeslně je deska zvládnutá po všech stránkách. Doslova devastující je zvuk, ten opravdu zabíjí a na černobílý obal Christophe Moyena se dokáži dívat dlouhé hodiny. Co se týká nápadů a melodií, tak ani zde DAEMONIAC nijak nezaostávají. Album je samozřejmě spíše určeno pro old school death metalové fanoušky, ale to nic nemění na tom, že se jedná o velmi dobré dílo. Chvílemi mám při poslechu pocit, že jsem ve staré márnici. Vozí mi mrtvá těla z hromadného hrobu a já je musím porcovat na malé kusy. Odsekávám maso od kostí, trhám střeva z břicha. Kolem se vznáší neskutečný puch. Tak to ale u nás v podzemí chodí, takhle je to správně. Poslouchám u své práce novinku "Dwellers of Apocalypse" a márnice je najednou hodně temná. Přesně takhle si představuji dobře zahraný švédský death metal. Vynikající mrtvolný počin! Smrt!Asphyx says:

A pile of dead bodies, rot, and death. A sweet smell floats above the grave. Worms, scum, fear. Who could do this? White bones, frightened faces, blood. Tissue decaying processes have been initiated. Where am I and why am I here? I am uncovering another layer, projecting horrible stories in my head that the dead had to experience. The first tone, the first sharp riff and everything is clear to me. Here is the real honest Swedish death metal. Moist, stinking, ugly, just like the grave in front of me.

This music genre can be played by several methods and these gentlemen chose the cruelest and the most brutal one. The skulls burst under the pressure, the coffin lids jump, and strange screams echo from the grave during the listening of this record. The band, thank Satan, did not succumb to any of the current trends and plays death metal in its own way. Swedish-like style, but with their own face and expression.


The Italians exhumed the old regulations in a similar way like GRAVE, DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, ENTOMBED did. Of course, musically it is nothing new, but the record is mastered in all respects. Literally devastating is the sound, which really kills, and Christophe Moyen's black and white cover arts I can watch for hours. As far as ideas and melodies are concerned, DAEMONIAC is not lagging behind. The album is of course intended for old school death metal fans, but it doesn't change the fact that it is a very good job. From time to time I feel like I'm in the old morgue during the listening. They carry dead bodies from a mass grave and I have to cut them into small pieces. I cut meat from bones, tear the intestines from their stomachs. An unbelievable smell is everywhere around. That's how it works in our underground, that's how it is. I listen to the new record "Dwellers of Apocalypse" and the morgue is suddenly very dark. That's how I imagine a well-played Swedish death metal. Excellent cadaveric record! Death!

tracklist:
1. The March of Apocalypse
2. Rebellion
3. Council of Evil
4. Dwellers of Apocalypse
5. Human Relic (Gorement cover)
6. The Beginning of Chaos
7. Disciples of the Black Arts
8. The Last Call
9. Legions of Death

band:
Max (Guitars/Vocals)
Matt (Drums)

Share this games :

TWITTER