DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 2. prosince 2019

Home » » Recenze/review - DAY OF DOOM - Epitaph of the Darklord (2019)

Recenze/review - DAY OF DOOM - Epitaph of the Darklord (2019)


DAY OF DOOM - Epitaph of the Darklord
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Peklo je plné nenávisti, stejně jako celý náš svět. Snažíme se s ní bojovat, ale až příliš často podléháme. Jsme ztraceni v temnotě a pláčeme na vlastních hrobech. Každý z nás má jinou představu, jak vypadá záhrobí, ale jedno je jasné - smrt je nakonec jedinou jistotou. Mám rád kapely, které mě na podobné myšlenky přivedou, užívám si nejvíce právě hudbu, která je plná pekla, smrti a nenávisti. Američtí death metalisté DAY OF DOOM tohle všechno umí a zvládají to opět na výbornou.

Jako bych se opravdu brodil v nekonečném močálu riffů, chorobných vokálů, drtivě znějících bicích. U novinky se opět budete vařit v rozžhaveném oleji, modlit se k temnotě, užívat si krvavě morbidní atmosféru. Líbí se mi, když mohu deskám věřit. Novinka "Epitaph of the Darklord" jen znovu potvrzuje, že peklo opravdu existuje. A je plné nenávisti."Epitaph of the Darklord" je deskou, která v sobě má takovou tu těžko popsatelnou jiskru, chvění, tajemno, které lze jen velmi těžko vstřebat. Lepší je možná poslouchat, zhasnout všechna světla. Užívat si zlou a ošklivou atmosféru, odkazující snad až někam k MORBID ANGEL, k pradávným základům death metalu (a se spoustou neotřelých nálad a postupů). Vše je potom zabalené ve velmi dobrém zvuku, o skvělém obalu ani nemluvě. Nejedná se o lehký poslech, alespoň zpočátku, hudba zde rozhodně nepůsobí prvoplánově. Možná za to mohou progresivní výjezdy, zvláštně vystavěné postupy, nevím, ale zároveň cítím, že i po několika setkáních je stále co objevovat. Mám před sebou album, které hnije zaživa, mokvá, drtí a pálí. Připomíná spíše seanci, okultní obřad, než klasickou death metalovou nahrávku. Na novince se zkrátka sešla znovu parta muzikantů, kteří moc dobře vědí, jaká muzika se hraje v pekle. Vyvrhla na světlo dílo, které nezná slitování. Smrt si zde dává rande se Satanem a výsledkem je deska, která ničí vše živé. Velmi dobře!
Asphyx says:

Hell is full of hate, just like our whole world. We try to fight it, but too often we succumb. We are lost in darkness and we cry on our own graves. Each of us has a different idea of what a grave looks like, but one thing is clear – only death is certain. I like bands that bring me to such thoughts, I enjoy music that is full of hell, death and hatred. American death metallers DAY OF DOOM can do all of this and they managed it again really well.

As if I were really wading in the endless swamp of riffs, sick vocals, overwhelming sounding drums. At the new album, you'll be cooking again in hot oil, praying to the dark, enjoying a bloody morbid atmosphere. I like it when I can trust to the records. The now album "Epitaph of the Darklord" just reaffirms that hell really exists and is full of hate.

"Epitaph of the Darklord" is a record that has such a hard-to-describe spark, shake, mystery that is very difficult to absorb. Better to listen, to turn off all the lights. Enjoying the evil and ugly atmosphere, referring perhaps to somewhere to MORBID ANGEL, to the ancient foundations of death metal (with lots of fresh moods and practices). Everything is wrapped in a very good sound, not to mention the great cover. It is not easy listening, at least initially; Perhaps it is because of progressive trips, I do not know, but I feel that even after a few listening there is still something to discover. I have an album in front of me which rots alive, crushing and burning. It resembles a session, an occult ceremony, rather than a classic death metal record. In short, the band reunited with a bunch of musicians who know very well what music is played in hell. The album which don‘ t know mercy was throw on light. Death takes a date with Satan and the result is a record that destroys everything alive. Very good!


TRACKLIST
01. Epitaph
02. Darklord
03. Breed to Kill
04. God Defamer
05. Exterminating Angels
06. In Quenchless Flames of Hell
07. Cursed into Fire
08. Kingdom of Salvation

band:
RICH HERVEY - DRUMS, VOCALS
DOUG RANDAZZO - GUITAR,VOCALS

Share this games :

TWITTER