DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 23. prosince 2019

Home » » Recenze/review - NECROPHAGIA - Here Lies Necrophagia: 35 Years of Death Metal (2019)

Recenze/review - NECROPHAGIA - Here Lies Necrophagia: 35 Years of Death Metal (2019)


NECROPHAGIA - Here Lies Necrophagia: 35 Years of Death Metal
CD 2019, Season of Mist

for english please scroll down

Rakev s názvem NECROPHAGIA byla poprvé otevřena v roce 1983. Pro mě osobně se jedná o jednu ze zásadních smeček žánru zvaného death metal. Ke kapele jsem se dostal až někdy na začátku devadesátých let, ale od té doby jde o jednu z mých nejoblíbenějších smeček. Vždycky mě na nich fascinovala schopnost navodit absolutně tajemnou a temnou atmosféru. Jako bych byl opravdu v nějakém starém hororovém filmu. Jediné, co mě mrzí je, že už je neuvidím nikdy na koncertě. Pro mě je to nesplněný sen, naživo jsem je nestihl. Bohužel.

Malou náplastí na mokvající ránu může být i letošní kompilace. 12 stránkový booklet vás uvede do děje a potom už jen posloucháte. Pečlivě vybrané skladby z desek 'Season of the Dead' (1987), 'Holocausto de la Morte' (1998), 'Black Blood Vomitorium' (1999), 'Cannibal Holocaust' (2001), 'The Divine Art of Torture' (2003), 'Harvest Ritual Vol. I' (2005), 'Deathtrip 69' (2011), and 'WhiteWorm Cathedral' (2014) mají v sobě pořád neskutečnou sílu a magii. Album "Here Lies Necrophagia: 35 Years of Death Metal" mě přeneslo o spoustu let zpátky po časové ose. Zavzpomínal jsem si na společné okamžiky, deska se pro mě stala krvavými kulisami. Osobně moc různé kompilace nemám rád, ale tentokrát jsem si znovu uvědomil, co to je být opravdovým fanouškem. CD má velmi dobrý zvuk, bylo vydáno i na vinylu. Pokud byli někteří z vás u všech exhumací s názvem NECROPHAGIA, tak by jim neměla tato nahrávka chybět ve sbírce. Pro nás, kteří zažili největší boom kazet, je CD doslova vysvobozením. Kazety nemají takovou životnost, ještě, když jsou navíc zkopírované. Jakoby bylo znovu probuzené monstrum. Bestie, která byla zrozena k zabíjení. Tohle je kult, modla na kterou se nesahá! Najednou jsem přímým účastníkem v hororovém filmu, černobílé scény, oběšenci, utopenci, nemrtví. Strávil jsem s touhle nahrávkou několik víkendů, než jsem se odhodlal vůbec něco sepsat. Pořád bylo lepší poslouchat. Užívat si historii death metalu, do které jsou NECROPHAGIA zapsání hořícím písmem! Kompilaci doporučuji všem fanouškům i těm, kteří věří v pravý smrtící kov! Vynikající morbidní záležitost! Krvavé inferno!Asphyx says:

The coffin called NECROPHAGIA was first opened in 1983. For me it is one of the major band of the genre called death metal. I got to the band sometime in the early nineties, but since then it is one of my favorite bands. I was always fascinated by their ability to evoke an absolutely mysterious and dark atmosphere. It's like I'm really in some old horror movie. The only thing I regret is that I will never see them again at a concert. For me it's a dream come untrue, I missed them live. Unfortunately.

This year's compilation can also be a small patch for a wet wound. A 12-page booklet will guide you into action and then just listen. Carefully selected songs from 'Season of the Dead' (1987), 'Holocausto de la Morte' (1998), 'Black Blood Vomitorium' (1999), 'Cannibal Holocaust' (2001), 'The Divine Art of Torture' ( 2003), 'Harvest Ritual Vol. I '(2005),' Deathtrip 69 '(2011), and' WhiteWorm Cathedral '(2014) still have incredible power and magic.


"Here Lies Necrophagia: 35 Years of Death Metal" brought me many years back on the timeline. I remembered the moments together, the record became bloody backdrops for me. Personally, I don't like many compilations, but this time I realize what is like to be a real fan. The CD has a very good sound, it was also released on vinyl. If some of you were at exhumations called NECROPHAGIA, you should not miss this record in the collection. For us who have experienced the biggest boom of cassettes, the CD is literally a deliverance. cassettes do not have such a lifetime especially when they are copied. As if the monster was awakened again. A beast that was born to kill. This is a cult, an idol which we can‘t touch! Suddenly I am a direct participant in a horror movie, a black and white scene, hangers, pickers, undead. I spent several weeks with this record before I decided to write something. It was still better to listen than to write. Enjoy the history of death metal in which NECROPHAGIA is written in burning letters! I recommend the compilation to all fans and those who believe in true death metal! Excellent morbid work! Bloody inferno!


Tracklisting:
Chainsaw Lust 
Cannibal Holocaust 
And you will live in Terror 
It Lives in the Woods 
Blood Freak 
Embalmed Yet I Breathe 
Burning Moon Sickness 
Blaspheme the Body 
Flowers of Flesh and Blood 
Unearthed 
London (13 Demon Street) 
Insane For Blood 
Bleeding Torment 
Mental Decay 
Beast With Feral Claws 
Reborn through Black Mass 
Вий 
Fear the Priest

Share this games :

TWITTER