DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 10. prosince 2019

Home » » Recenze/review - OFFICIUM TRISTE - The Death of Gaia (2019)

Recenze/review - OFFICIUM TRISTE - The Death of Gaia (2019)


OFFICIUM TRISTE - The Death of Gaia
CD 2019, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Uprostřed řeky beznaděje se vznáší malá loď. Je plná mrtvých duší i krásných vzpomínek. Pokaždé, když se vlna potká s vlnou, tak zemře jeden člověk. Za převoz se platí mincemi i vlastním svědomím. Jak si žil a jak si zemřel? Zeptají se tě před tím, než vstoupíš do země stínů. Někde na pomezí mezi snem a bděním, v místech kde jsou pavučiny utkané jemně, tam se pohybují i holandští death doom metalisté OFFICIUM TRISTE

Letos přicházejí s novinkou "The Death of Gaia", která se ihned otiskla i do mých podzimních snů. Noční můry byly vytlačeny melancholií a chladem. Ano, i v dnešní době existují desky, které se musí poslouchat hlavně srdcem. Smutný styl tomu sám napovídá. Usedám tedy znovu na dřevěnou lavici death doomového chrámu a nechám se unášet na ledových vlnách věčnosti. "The Death of Gaia" patří přesně mezi ten typ nahrávek, které mě doslova uhranuly. Poslouchám sice převážně rychlou, drsnější muziku, ale novinka je pro mě osobně neskutečně syrovým albem. Doom metal v sobě musí mít chvění, černou jiskru, musí vám být při poslechu zima. To se nedá naučit, to je stav duše, rozpoložení hudebníků, které se se otisklo do skladeb. OFFICIUM TRISTE si hrají s melodiemi, dokáží být drsní, ale zároveň zvláštně tajemní. Jako bych byl na starém hřbitově a přemýšlel, která dívka stála modelem té pískovcové soše uprostřed holých stromů. Mám rád, když ve mě hudba probouzí emoce, když se mi hlavou začnou odvíjet filmy plné různých představ. U "The Death of Gaia" se opravdu vznáším na malé loďce, uprostřed rozbouřené řeky Styx. Pokud máte rádi doom metal, tak poplujte se mnou. Jen se připravte na pestrou paletu melancholických nálad. Vynikající a vznešená doom metalová deska s uhrančivou atmosférou!Asphyx says:

A small boat floats in the middle of the river of despair. It is full of dead souls and beautiful memories. Every time when one wave meets another, one person dies. The transport is paid by coins and by own conscience. How did you live and how did you die? They will ask you before you enter the land of shadows. Somewhere on the border between dream and vigilance, where spider webs are woven very gently, there are roaming the Dutch death doom metalists OFFICIUM TRISTE.

This year they are introducing a new record "The Death of Gaia", which immediately imprinted into my autumn dreams. Nightmares were replaced by melancholy and cold. Yes, even nowadays there are records that must be listened to mainly by your heart. The sad genre suggests it. So I sit down again on the wooden bench of the death doom temple and get carried away on the cold waves of eternity.


"The Death of Gaia" is exactly such kind of record that I became literally obsessed. I listen to mostly fast, rougher music, but this album is for me personally incredibly raw. Doom metal must include vibrations, a black spark, and you must fell cold during the listening. It is impossible to learn, this is a reflection of the state of the soul, the musicians' mood which has been imprinted into the songs. OFFICIUM TRISTE is playing with melodies, they can be rough but on the other side strangely mysterious. As if I was in an old graveyard, wondering which girl was the model of that sandstone statue in the middle of bare trees. I like it when music evokes emotions in me, when the movies full of different imaginations start to play in my head. During the listening of "The Death of Gaia" I really hover on a small boat in the middle of the stormed Styx River. If you like doom metal, then sail with me. Just get ready for a varied palette of melancholic moods. Excellent and majestic doom metal record with a mesmerizing atmosphere!


about OFIFIUM TRISTE on DEADLY STORM ZINE / o OFFICIUM TRISTE na DEADLY STORM ZINE:
tracklist:
1. The End Is Nigh 
2. World in Flames 06:09 Show lyrics
3. Shackles 
4. A House in a Field in the Eye of the Storm 
5. The Guilt 
6. Just Smoke and Mirrors 
7. Like a Flower in the Desert 
8. Losing Ground

Line up -
Martin Kwakernaak – Keyboards, Acoustic Guitars
Gerard de Jong – Guitars
Pim Blankenstein – Vocals
Niels Jordaan – Drums
William van Dijk – Guitars
Theo Plaisier – Bass

Share this games :

TWITTER