DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 29. prosince 2019

Home » » Recenze/review - REVEAL - Scissorgod (2019)

Recenze/review - REVEAL - Scissorgod (2019)


REVEAL - Scissorgod
CD 2019, Sepulchral Voice Records

for english please scroll down

Když budete pečlivě sledovat směr, kterým byly stvořeny kapky krve, možná z nich zjistíte, jakým způsobem oběť zemřela. Spusta věcí jsou jen dohady a přání, ale některé poznatky jsou založeny na vědeckých postupech. Tentokrát je ale vražda zahalena tajemstvím. Tělo bylo doslova roztrháno na kusy a děs v jejích očích bych vám nepřál ani zahlédnout. Prošel jsem několikrát pokojem, prohlédl si temné symboly na zdi. Věděl jsem své, zde vraždila bestie z onoho světa, poslaná sem samotným ďáblem.

Švédští REVEAL jsou také jako kapela zahaleni tajemstvím. Hrají totiž zcela jinak, než ostatní. V jejich tvorbě naleznete smrtící koktejl umíchaný z blacku, deathu, heavy metal, rocku, to vše zabalené v černých a mrazivých náladách podobných doom metalu. Kapela si zkrátka hraje po svém, je originální ze své podstaty a letos opět přichází s albem, které by nemělo uniknout pozornosti žádného posluchače extrémních stylů. Démoni přicházejí! Nebudu tentokrát desku přirovnávat k tvorbě jiných kapel. Ono to vlastně ani dost dobře nejde. Pro mě osobně se jedná přesně o ten druh zážitku, který nelze příliš vyjádřit slovy. Lepší je poslouchat, nechat se zamotat do děsivých melodií. Do novinky "Scissorgod" jsem se dostával trošku delší dobu, potřeboval jsem klid pro poslech, zpočátku jsem ji dokonce odmítal. Jenže pak bylo jednou cestou do práce mrazivo a město ještě spalo. Stíny se schovávaly ve svitu lamp a mnou projel první záblesk. REVEAL si mě zcela získali na svoji stranu, podmanili si mě a novou desku točím stále dokola. Má totiž nejen skvělý zvuk, zvláštně zajímavý obal, ale hlavně opravdu pestrou paletu temně krvavých nálad. Jsem opravdu na místě bestiálního činu. Kolem se vznáší duše zemřelých, ze stěn se ke mě natahují ruce, kostnaté a rudé kapky se začínají slévat v jeden děsivý obličej. Tohle album bolí, pálí a žhne! A je vynikající! Doporučuji! 


Asphyx says:

By carefully following the direction in which the blood drop was created, you may find out how the victim died. Many things are just guesses and wishes, but some knowledge is based on scientific procedures. But this time the murder is shrouded in mystery. The body was literally torn to pieces, and the horror in her eyes I would not wish to see. I walked through the room several times, checked the dark symbols on the wall. Here the beast from the other world was killing, beast sent here by the devil himself.

The Swedish REVEAL is also shrouded in mystery as a band. They play quite differently than others. In their work you will find a deadly cocktail mixed with black, death, heavy metal, rock, all wrapped in black and frosty moods similar to doom metal. The band just plays it in their own way, is original in nature and this year again comes with an album that should not escape the attention of any listener of extreme styles. Demons are coming!

I'm not going to compare the album to other bands this time. Actually, it is even not possible. For me personally, this is exactly the kind of experience that cannot be expressed in words. Better to listen, get entangled in scary tunes. I got into the "Scissorgod" for a little longer, I needed some quiet listening, at first I even refused it. But then one day when going to work, it was freezing and the city still slept. The shadows hid in the light of the lamps, and the first glimmer flashed through me. REVEAL has completely captured me to their side, conquered me and I listen to new record over and over. It has not only a great sound, a particularly interesting cover, but also a really varied palette of darkly bloody moods. I'm really at the scene of the bestial crime. The souls of the dead hover around, hands reach out to me from the walls, bony and red drops begin to merge into one terrifying face. This album hurts, burns and glows! And it's excellent! I recommend!


TRACKLIST
1. Scissorgod (3:55)
2. Harder Harder (4:21)
3. Decomposer (5:13)
4. Down Through The Hole (4:49)
5. Feeble Hearts (4:50)
6. Clevermouth (5:01)
7. The Plot Thickens (3:51)
8. What Pigs Get (3:45)
9. Coin Toss (4:04)

LINE-UP
Spine - guitar
Gottfrid - bassguitar
Petter - drums & percussion
Crack - vocals

Share this games :

TWITTER