DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 6. prosince 2019

Home » » Recenze/review - UNDEAD - Existential Horror (2019)

Recenze/review - UNDEAD - Existential Horror (2019)


UNDEAD - Existential Horror
CD 2019, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Sestupuji po dlouhých schodech dolů a postupně ubývá světlo. Říkají, že zde je vchod do podzemí, do země nekonečných stínů. Přivítají mě železné dveře, zrezivělé časem i beznadějí. Ze stěn odkapává krev a natahují se ke mě kostnaté ruce zemřelých. První katakomby plné mrtvých bledých těl. Proč mají všichni otevřené oči a proč mám takový strach? Několik metrů pod zemí, uprostřed starého pohřebiště, se děje spoustu nevysvětlitelných jevů. 

Umřel jsem a nebo jsem stále živý? Nevím a nechce se mi po tom pátrat. Vím ale jistě, že novinka a dlouhohrající prvotina maniaků UNDEAD mě dokázala přenést do země stínů, na onen svět. Přeplavali jsme několikrát řeku Styx, vstoupili do Hádovi říše a stále jsme u toho poslouchali ryzí, uvěřitelný death metal. 


UNDEAD na to jdou hezky postaru, opravdově. Novinka je opatřena velmi dobrým, prašivým zvukem, obal také zaujme a tak si s klidem mohu užívat mrtvolně chladné melodie. Z rakví se ozývá podivný šramot a všichni jsou připraveni na exhumaci. Na "Existential Horror" je předkládán přesně ten druh smrtícího kovu, který mám ve velké oblibě. Základem jsou surově znějící rytmy, ale nezapomíná se ani na melodie. Samostatnou kapitolou je potom nechutný a ošklivý vokál. Vše sedí perfektně na svých místech, jsem spokojen po všech stránkách. Kapela sice nebourá stylové mantinely, ani netvoří něco nového, ale svoje řemeslo ovládá na výbornou. Troufám si tvrdit, že pro každého, kdo má rád old school death metal, by mohla být tato deska velmi zajímavým dílem. Uprostřed temnoty a chladu znějí mrazivě prašivé melodie. Nemrtví se probouzejí a Satan velí k útoku. Kdo bude další na řadě, kdo podlehne peklu a smrti? Já rozhodně, alespoň při poslechu této nahrávky. Chorobný death metal s podmanivou atmosférou! Velmi dobře! Asphyx says:

I descend down the long stairs and gradually the light diminishes. They say there is an entrance to the underground, a land of endless shadows. I am greeted by an iron door, rusted with time and despair. Blood drips from the walls and the bony hands of the dead stretch out to me. First catacombs full of dead pale bodies. Why all of them have their eyes open and why am I so scared? A few meters in underground, in the middle of an old burial ground, there are many unexplained phenomena.

Did I die or am I still alive? I don't know, and I don't want to investigate. But I know for sure that the new album of UNDEAD maniacs has brought me to the land of shadows, the other world. We swam across the Styx several times, entered Hades' realm while listening pure, believable death metal.UNDEAD attitude is pretty old, really. New album is provided with a very good, dingy sound, the cover is also interesting, so I can enjoy deadly melodies. There is a strange scrape from the coffins and everyone is ready for exhumation. The "Existential Horror" presents exactly the kind of death metal which I really like. It is based on raw sounding rhythms, but melodies are not forgotten. The disgusting and ugly vocal is a separate chapter. Everything fits perfectly, I am satisfied in all respects. Although the band does not break stylish barriers or doesn‘t create anything new, but the mastery of their craft is excellent. I dare say that for anyone who likes old school death metal, this album could be a very interesting piece. In the midst of darkness and cold, chilling, dull melodies sound. The undead are waking up and Satan commands to attack. Who will be next, who will succumb to hell and death? Definitely me, at least while listening to this record. Sick death metal with a captivating atmosphere! Very good!TRACKLIST
01. Haunted By Hate
02. Masters Of Mankind
03. Sin & Death
04. Santa Muerte
05. City Of Silence
06. Existential Horror
07. Curse Of The Undead
08. Sarcophagus
09. Beyond Divine Regulation

band:
V. Repulse - Guitars and Vocals,
A. Von Hell - Guitars,
J. Surt - Bass,
Matt de Vallejo - Drums

Share this games :

TWITTER