DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 17. ledna 2020

Home » » Recenze/review - CARCARIASS - Planet Chaos (2019)

Recenze/review - CARCARIASS - Planet Chaos (2019)


CARCARIASS - Planet Chaos
CD 2019, Great Dane Records

for english please scroll down

Nevím jak vy, ale já mám rád dobré jídlo. S chutí navštěvuji restaurace, kde se nechávám hostit, ochutnávám ty nejlepší dobroty, jsem gurmánem, kterému na podnose přinášejí umělecká díla. S hudbou to mám velmi podobné. Jsem ze své podstaty (stejně jako u jídla) příznivec spíše klasičtější muziky, progresi si dávám do uší jen občas, kapela mě musí opravdu oslovit, přesvědčit mě. 

Francouzští CARCARIASS mi letos naservírovali doslova hudební orgie. Na zlatém podnosu mi byla přinesena deska, se kterou jsem strávil opravdu dlouhý čas, neustále se k ní vracel a užíval si ji jako ty největší dobroty. "Planet Chaos" je jako dobré archivní víno, které si otevřete při zvláštních příležitostech. 


Většinou se snažím čtenářům připodobnit recenzovanou hudbu k jiným kapelám, aby měli alespoň lehkou představu o tom, co se na albu odehrává. S "Planet Chaos" je to ale velmi těžké. Možná starší desky CORONER nebo ATHEIST, CYNIC, francouzští MISANTROPHE, DEATH? Je to vlastně jedno, netřeba přirovnávat, CARCARIASS jsou pro mě natolik výrazní a zajímaví, že to vlastně ani nemusím. "Planet Chaos" je ale nejen gurmánskou ochutnávkou dobré muziky, ale také deskou, která vás vezme na dlouhý výlet do vesmíru. Je v ní tajemno, chlad i žhavá jiskra. Líbí se mi, jakým způsobem je složena, jak pálí, jak si mě postupně podmanila a přetvořila k obrazu svému. Pro mě osobně se jedná o zážitek, na který se pokaždé těším. Zatáhnu závěsy ve svém pokoji, přidám volume a pak se nechám unášet na vlnách fantazie. Pokud rádi ochutnáváte z pestré palety melodického a progresivního death metalu, tak neváhejte. Deska není na první poslech, musí se nechat uzrát, rozplynout na jazyku i v myšlenkách. Někdy je hrozně příjemné být gurmánem. Vynikající zážitek, děkuji!Asphyx says:

I don't know about you, but I like good food. I like to visit restaurants where I get hosted, taste the best goodies, and I am a gourmet and they brings artwork on a tray. With music I have it very similar. I am by nature (just like with food) a fan of classical music, I only make progress in my ears occasionally, the band really has to speak to me, convince me.

This year the French CARCARIASS literally served me with music orgies. On the gold tray I was brought a record that I spent a really long time with, always returning to it and enjoying it as the greatest goodies. "Planet Chaos" is like a good vintage wine that you can open on special occasions.


Most of the time I try to compare music to other bands so readers can have at least a little idea of ​​what is going on in the album. But with „Planet Chaos“ it is very difficult. Maybe older CORONER or ATHEIST, CYNIC, French MISANTROPHE, DEATH? It doesn't really matter, no need to compare, CARCARIASS is so distinctive and interesting for me that I don't even have to. "Planet Chaos" is not only a gourmet tasting of good music, but also a record that will take you on a long trip into space. It has a mystery, cold and hot spark. I like the way how it is composed, how it burns, how it has gradually conquered me and transformed it into its own image. For me personally, this is an experience that I always look forward to. I pull the curtains in my room, add volume, and then let myself be carried away by the waves of fantasy. If you like tasting from a varied palette of melodic and progressive death metal, do not hesitate. The record is not captivating for the first listening, it must be matured, dissolve on the tongue and in thoughts. Sometimes it's really nice to be a gourmet. Excellent experience, thank you!Tracklist:
1. Solar Invasion
2. Ultimate Escape
3. Apophis Impact
4. Star Implosion
5. High Speed Fury
6. Genetic Conformity
7. Saturn Vision
8. Battleground
9. Dark Empire
10. Letter from the Trenches
11. Dawn of the Dead
12. Psychotic Starship
13. Planet Chaos 


band:
Raph (Bass & Vocals)
Pascal (All Guitars)
Bebert (Drums)
Jerome T. (Vocals on new Album)Share this games :

TWITTER