DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 9. ledna 2020

Home » » Recenze/review - CRUSADIST - The Unholy Grail (2019)

Recenze/review - CRUSADIST - The Unholy Grail (2019)CRUSADIST - The Unholy Grail
CD 2019, vlastní vydání

for english please scroll down


Jízda smrti, nahoru a dolů, všichni křičí strachy. Také cítíte adrenalin v žilách? Rozjetý vlak, který ztratil vládu sám nad sebou. Jiskry létají, železo skřípe. Vjíždíme do tunelu a ze stěn se na nás dívají rozšklebené tváře démonů. Vítejte na onom světě! Peklo právě otevřelo svoje brány. Metal je zákon, metal si nevybírá, metal se žije. Musíte jej mít v krvi a já se snažím podporovat kapely, u kterých cítím, že hrají srdcem.

Američtí death thrasheři CRUSADIST opravdu působí jako nezajištěný vlak, jedoucí přímo do pekla. Heavy nástupy, drtivé bicí, nezbytné chladné melodie. Tohle všechno dohromady vytváří opravdu chutný smrtící koktejl. Album je navíc velmi dobře zvukově ošetřeno, o obalu nemluvě. Všechno sedí na svých místech a kapela mi předává potřebné množství temné energie. Tohle je poctivá metalová válka!

Troufám si tvrdit, že u desky "The Unholy Grail" začnou pokaždé tančit všichni čerti. Je svým způsobem až nebývale pestrá, srší z ní energie na všechny strany. Jedná se samozřejmě o velmi dobře zahranou klasiku a tradiční postupy, ale provedení je na výborné úrovni. Tenhle vlak je až po okraj naložený kostmi, vzpomínkami na devadesátá léta a ledovými melodiemi. Osobně mám přitom raději prašivější, syrovější desky, ale když ono mě baví recenzované album tolik poslouchat. Pokaždé stojím u stolu s nahrávkami a přemýšlím, co si zase narvu do hlavy. Už několik týdnů vítězí "The Unholy Grail". Přemýšlel jsem o tom, proč tomu tak vlastně je a nakonec dospěl k názoru, že mě prostě dokáže tenhle tryskající gejzír nápadů a tlaku strhnout. Je to jako spadnout do vařící vody, čelní náraz s náklaďákem, setkání se smečkou rozzuřených pitbulů. Přirovnání by mě napadlo jistě ještě několik, ale psát už nic dalšího nebudu. Raději se zavřu do svého pokoje a vydám se na další jízdu smrti. Death thrash metalová smršť, která vám urve hlavu i s páteří! Velmi dobře!Asphyx says:

The ride of death, up and down, everyone screams in fear. Do you also feel adrenaline in your veins? A train that has lost control over itself. Sparks fly, iron creaks. We enter the tunnel and the faces of the demons look at us from the walls. Welcome to the other world! Hell just opened its gates. Metal is the law, metal does not choose, metal you have to live by. You need to have it in your blood and I try to support bands that I feel that they play with the heart.


American death thrashers CRUSADIST really looks like an unsecured train going straight to hell. Heavy adventures, crushing drums, necessary cool tunes. All this together creates a really tasty lethal cocktail. The album is also well sound-treated, not to mention the cover. Everything is in place and the band gives me the necessary amount of dark energy. This is an honest metal war!


I dare say that all the devils will start dancing every time when they play "The Unholy Grail". It is unusually varied, with energy flowing to all sides. Of course this is very well played classic with traditional techniques, but the performance is excellent. This train is loaded to the brim with bones, memories of the 1990s, and icy melodies. Personally, I prefer the more raucous, raw albums, but I enjoyed even this reviewed album so much. Every time when I stand at the table with records, wondering what I will listen to. "The Unholy Grail" has been winning for weeks. I wondered why and I come to the conclusion that this gushing geyser of ideas and pressure could simply pull me down. It's like falling into boiling water, a frontal impact with a truck, meeting a pack of angry pit bulls. The comparison would surely have occurred to me a few more, but I won't write anything else. I'd rather shut myself into my room and embark on another death ride. Death thrash metal whirlwind that will break your head with your spine! Very good!Crusadist is:
Shaun Albro ~ Vocalist/Lyricist
Aaron Nobles ~ Guitarist
Luke Sever ~ Guitarist
Kevin Ariel ~ Bass
Jason Rak ~ Drums

Share this games :

TWITTER