DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 11. ledna 2020

Home » » Recenze/review - DEHYDRATED - And Death Shall Have No Dominion (2019)

Recenze/review - DEHYDRATED - And Death Shall Have No Dominion (2019)


DEHYDRATED - And Death Shall Have No Dominion
EP 2019, Immortal Souls Productions

for english please scroll down

Dvojskladbové EP slovenské death metalové legendy DEHYDRATED projelo mým pokojem jako blesk z čistého nebe. Chvíli jsem seděl a přemýšlel. Jakoby přede mnou někdo otevřel bránu do starých katakomb. Nemívám příliš ve zvyku psát o různých splitkách, EP, demonahrávkách. Není na to čas a vlastně ani chuť. Tentokrát to ale bylo něco úplně jiného. Ty dva songy se do mě zaryly opravdu hluboko a musel jsem je poslouchat stále dokola. Až za mnou chodili z rodiny a říkali mi, jestli bych nechtěl změnit repertoár. Řekl jsem jim, aby si sedli a poslouchali chvilku se mnou. Pochopili ihned.

DEHYDRATED lehce změnili svůj zvuk a dle mého názoru se vydali správným směrem. Je hutný, bolestivý, se shnilým otiskem. Přesně takhle to mám rád. Je pod ním podepsán Mr. Majko Fero a klobouk dolů, je to masakr. Zastavme se i u obalu, zaujal mě totiž také ihned - Jesus Lhysta odvedl parádní hrobnickou práci. Navíc ve skladbě "Cold And Bleeding" kapele zahostoval samotný Kam Lee z MASSACRE. A předvedl perfektní výkon. U jeho hlasu a vlastně i celého songu nadskakují víka od rakví. 


Na DEHYDRATED se mi asi nejvíc líbí jejich celkový výraz, valivá a devastující atmosféra, kterou dokáží vytvořit jen kapely, které hrají srdcem. Pokud má být "And Death Shall Have No Dominion" ochutnávkou a předzvěstí nové dlouhohrající desky, tak se už dnes velmi těším. U tohoto EP jsem totiž málem shořel, rozpadl se v popel a byl rozprášen za hřbitovní zdí. Slovenští bardi předložili materiál, který je v podstatě dokonalou esencí pravého, ryzího death metalu. Oba songy se mi dostaly pod kůži a zůstaly tam jako nějaký vetřelec. Cejch byl znovu vypálen, skladby se otiskly do mého mozku a stále dokola se rozléhaly mým pokojem. A teď už mě prosím nechte, další slova jsou stejně zbytečná. Jdu si "And Death Shall Have No Dominion" pustit znovu. DEHYDRATED totiž opět potvrdili, že jsou opravdovým kultem. Tenhle buldozer jen tak nezastavíte. Vynikající death metalový masakr s drtivým účinkem!Asphyx says:

The two-song EP of the Slovak death metal legend DEHYDRATED ran through my room like a lightning bolt from the sky. I sat for a while and thinking. It was as if someone had opened the gate to the old catacombs. I don't like to write about various split, EP, demos. There is no time for it and even it is boring. But this time it was something completely different. The two songs got really deep into me and I had to listen to them all the time. They came from my family and told me if I wanted to change the repertoire. I told them to sit down and listen for a while with me. They understood immediately.

DEHYDRATED changed their sound slightly, and in my opinion they went in the right direction. It is dense, painful, with a rotten imprint. That's how I like it. Is it signed by Mr. Majko Fero and hat down, it's a massacre. Let's also stop at the cover, because I was immediately impressed - Jesus Lhysta did a great gravedigger work. In addition, in the song "Cold And Bleeding" the band featured Kam Lee himself from MASSACRE. And he showed perfect performance. At his voice and actually the whole song lids of coffins jumping up.At DEHYDRATED, what I like most is their overall expression, the rolling and devastating atmosphere that only bands playing with the heart can create. If "And Death Shall Have No Dominion" should be a tasting and a harbinger of the new long-length album, I am already looking forward to it. For this EP I almost be burned, crumbled to ashes and pulverized behind the cemetery wall. Slovak bards presented material that is essentially the perfect essence of true, pure death metal. Both songs got under my skin and stayed there like an intruder. The brand was burned again, the songs imprinted to my brain and echoed over my room. And now, please leave me, because another words are just useless. I'm going to play "And Death Shall Have No Dominion" again. DEHYDRATED again confirmed that they are a true cult. You don't just stop this bulldozer. Excellent death metal massacre with crushing effect!
ORDER HERE / OBJEDNÁVEJTE ZDE:


tracklist:
1. „…And Death Shall Have No Dominion“
2. „Cold And Bleeding“ – feat. Kam Lee (MASSACRE)

band:
Braňo Jurák - guitar,Drahoslav Dragan Gabriš - vocals (ex-Depresy), Pepe Benčík - guitar, Janek Bezový - bass, Elevo - drums
(ex-Depresy)

Share this games :

TWITTER