DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 6. ledna 2020

Home » » Recenze/review - DISINFECT - Abaddon (2019)

Recenze/review - DISINFECT - Abaddon (2019)


DISINFECT - Abaddon
CD 2019, Brute Music

for english please scroll down

Zavolali mě uprostřed noci a už dopředu mě upozornili, že zažiji něco děsivého. Na kraji města, hned vedle opuštěných továren, se nacházelo místo činu. Dívka, mučená takovým způsobem, že jsem nejdříve stál a nemohl nic dělat. Do morku kostí se mi vkradl strach. Jak může někdo provést něco tak šíleného? Udělal to vůbec člověk? Na hácích zavěšená, s vnitřnostmi vytahanými po podlaze. Brutalita, zahnívající tělo, pach krve a smrti. Ohledal jsem mrtvolu, sepsal protokol a musel si jít pustit hudbu, která vymaže mé vzpomínky.

Němečtí brutální death metalisté DISINFECT ctí veškeré náležitosti stylu. Jsou krutí, chladní, temní. Songy jsou i na novince "Abaddon" nebývale syrové a surové. Jako bych byl znovu na místě, kde se stal nedávno ošklivý a násilný čin. Propracované skladby mě přenesly do opuštěné haly, někde tam vzadu, ano, někde tam zase je. Má vyděšené oči a krev je všude kolem. 

DISINFECT čerpají ze stejných zdrojů, jako to dělávají a dělají kapely typu SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, IMMOLATION, DEICIDE, DISGORGE, DEEDS OF FLESH, DERANGED. Kapela předkládá i letos velmi dobré řeznické řemeslo, které má vlastní výraz a obličej. Album je učeno pro všechny gurmány a milovníky shnilého masa. Jedná se o kopanec přímo na solar plexus, některé riffy obrábějí můj mozek takovým způsobem, že mám pocit krvácejících ušních bubínků. Němci nepřinášejí nic nového, ani objevného, ale to co hrají, tak zvládají na výbornou. Jejich brutální death metal je i letos ortodoxní, neurvalý a má v sobě tu správnou krvavě temnou jiskru (a také dobrý zvuk i obal). Navíc mám chuť se k desce vracet, znovu ji protáčet ve svém přehrávači. Doporučuji si předtím navodit náladu četbou dobrého thrilleru, shlédnutím hororového filmu. Mám pocit, že přede mnou při poslechu ožívají a zhmotňují se veškeré zlé myšlenky, kterých je člověk jako druh schopen. Další mrtvola, další ohledání těla, tenhle brutální death metal se vám zadře hluboko pod kůži. Propracovaná, masakrující nahrávka, po které zůstává jen spálená země! Zabijácký počin!Asphyx says:

They called me in the middle of the night and warned me in advance that I would experience something scary. There was a crime scene on the outskirts of the town, right next to the abandoned factories. A girl, tortured in such a way that I stood first and couldn't do anything. Fear crept into my bones. How can anyone do something so crazy? Did a human ever do that? Hanging on hooks, with guts pulled over the floor. Brutality, rotting body, smell of blood and death. I checked the corpse, wrote a log, and had to go play music that erased my memories.

DISINFECT German brutal death metallers honor all the elements of style. They are cruel, cold, dark. The songs are also unusually raw on the new album "Abaddon". It was as if I were in a place where a nasty and violent act had recently happened. The elaborate songs brought me to an abandoned hall. Yes, somewhere there he is. She has terrified eyes and blood is all around.DISINFECT draws on the same sources as bands like SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, IMMOLATION, DEICIDE, DISGORGE, DEEDS OF FLESH, DERANGED. The band also presents very good butcher's craft this year, which has its own expression and face. The album is designed for all gourmets and lovers of rotten meat. It's a kick right on the solar plexus, some riffs torture my brain in such a way that I feel bleeding from eardrums. The Germans do not bring anything new, but what they play so they manage to excellent. Their brutal death metal is even this year orthodox, rude and has the right blood-dark spark (and also good sound and cover). In addition, I want to return to the record, rewind it in my player. I recommend before you start to listen it get in the mood by reading a good thriller or watching a horror movie. I have the feeling that all evils thoughts that people are capable of come to life and materialize in front of me. Another corpse, another body examination, this brutal death metal will seize deep under your skin. A sophisticated, massacre record that only burns ground remind after. Killer stuff!


tracklist:
1. Ulceration
2. Gathering Of Kings
3. White Lightning
4. War Sphere
5. Global Off-Time
6. Corpse-Colored
7. Blood And Death
8. Dehydration
9. Transcendence
10. He Who Comes
11. Parousia
12. Obeisance
13. After Killing
14. Reversed (Illdisposed)

band:
Morten Andras - Vocals,
Chris - Guitar,
Jan - Guitar,
TMSZ - Drums

Share this games :

TWITTER