DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 7. ledna 2020

Home » » Recenze/review - MILKING THE GOATMACHINE - From Slum to Slam - The Udder Story (2019)

Recenze/review - MILKING THE GOATMACHINE - From Slum to Slam - The Udder Story (2019)


MILKING THE GOATMACHINE - From Slum to Slam - The Udder Story
CD 2019, NoiseArt Records

for english please scroll down

Na náměstí v jednom malém českém městě stojí betlém. V něm živá koza, ovce i osel. Pod rouškou noci se připlíží vrah, podřízne koze hrdlo a na jesličkách zbude jen krev. Myslíte si, že si dělám srandu? Vůbec ne, opravdu se to stalo. Přivázal bych toho magora jak ve středověku na náměstí a pouštěl mu do uší pořádně nahlas několik hodin v kuse nové album maniaků MILKING THE GOATMACHINE. Nebo vlastně raději ne, mohlo by se mu líbit jako mě.

Opravdu, kapelu jsem poprvé zaznamenal na festivalu v našem městě. Byla to tenkrát docela sranda. Bral jsem je jako takové legrační zpestření mezi velkými jmény. Jenže pak jsem si koupil první desku, potom druhou a další. A každá byla lepší a lepší. Pestřejší, temnější, surovější. MILKING THE GOATMACHINE se i letos pohybují někde mezi death metalem a grindem. Samozřejmě, pořád se nezapomíná ani na nadsázku a humor. Líbí se mi, že kapela neponechala nic náhodě i co se týká obalu, zvuku a celkové produkce. Vše je v pořádku a vy si tak můžete zatančit ve stádu. Ano, "From Slum to Slam - The Udder Story" nejvíce vynikne naživo, nejlépe v menším klubu, kde to kapela pořádně rozjede (a že to umí, byl jsem toho několikrát svědkem). Nahrávky se dají rozdělit na několik druhů dle toho, v jakých situacích nejvíce na mě působí. Existuje hudba pro odpočinek, relaxaci, muzika složitá a komplikovaná, která vyžaduje rychlý prstoklad a potom jsou také desky, u kterých budete mlátit hlavou do stolu. Uděláte si soukromý mosh-pit v pokoji, dostanete chuť na pivo, budete se u ní usmívat a skákat do rytmu. MILKING THE GOATMACHINE vydali opět parádní album, které je po okraj narvané energií! Až potkám toho hajzla, co podřízl kozu v betlému, tak si to s ním vyřídím. Hezky postaru, na rovinu. Stejně jako to se mnou dělá tahle nahrávka. Masakr!Asphyx says:

Bethlehem stands on a square in a small Czech town. In it, live goat, sheep and donkey. A murderer sneaks under the veil of the night, cutting the goat's throat, leaving only the blood there. Do you think I'm kidding? Not at all, it really happened. I would tie that freak like in the Middle Ages in the square and let his ears listen loud for several hours in a row a new album of maniacs MILKING THE GOATMACHINE. Or maybe not, because he can start to like it same as me. 

Really, I first saw the band at a festival in our city. It was quite funny then. I feel it like a funny diversion between the big names. But then I bought the first record, then the second and the next. And each was better and better. More colourful, darker, raw.


This year, MILKING THE GOATMACHINE is somewhere between death metal and grind. Of course, hyperbole and humour are still not forgotten. I like that the band left nothing to chance in terms of cover, sound and overall production. Everything is fine and you can dance in the herd. Yes, "From Slum to Slam - The Udder Story" stands out most live, preferably in a smaller club, where the band really make a party (and that is what they know how, I have witnessed it several times). Records can be divided into several types depending on the situations in which they affect me most. There is music for rest, relaxation and complicated music that requires a quick fingering, and then there are records to beat your head on the table. Make a private mosh-pit in your room, get a beer, smile and jump to the beat. MILKING THE GOATMACHINE released again great album, which is full of energy! When I meet that bastard who cut a goat in a Bethlehem scene, I'll deal with him in nice old school way. Just like this record does it with me. Massacre!


tracklist:
1. Now We Are Old School
2. Milking Me Softly
3. Like an Everflowing Cream
4. Wolverized
5. Metal Liker
6. 1234 Leckstein
7. Udder Pressure
8. Candy Shed
9. Grass Appeal Madness
10. Goatz with Attitudes
11. Strawpocalypse
12. Blumen
13. Shed Boyz
14. Finger oder Zeh
15. Prost Mortem
16. Bullet Hoof
17. From Slum to Slam

band:
Goatfreed Udder - Studio Guitar/Bass, Live Guitar
Goatleeb Udder - Studio Vocals/Drums/Guitar/Bass, Live Vocals, Drums
Steve Shedaway - Live Bass
Lazarus Hoove - Live Guitar

Share this games :

TWITTER