DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 12. ledna 2020

Home » » Recenze/review - TEETH - The Curse of Entropy (2019)

Recenze/review - TEETH - The Curse of Entropy (2019)


TEETH - The Curse of Entropy
CD 2019, Translation Loss Records

for english please scroll down

Viděl jsem včera člověka, který se svlékl do půl těla uprostřed davu. Poklekl a začal si drásat obličej do krve. Lidé se rozestoupili a poslouchali jeho nářek. Trhal si vlasy, plakal a naříkal. Slepý, osamocený, ponížený. Chvíli jsem stál opodál a potom pochopil. Potkal jsem prokletého, zavrženého, zničeného. Viděl jsem jedince, kterého zcela ovládli démoni strachu a nenávisti.

Na tento a spoustu jiných, velmi podobných zážitků, jsem si vzpomněl i při poslechu death metalových šílenců TEETH. Jejich hudba je stejným způsobem temná, prokletá, maniakální. Stačilo několik poslechů a také jsem byl během dne donucen často pokleknout a začít si drásat obličej do krve. Smrt si totiž, jak je všeobecně známo, nevybírá. Poslouchám album "The Curse of Entropy" a připadám si jako v jiné dimenzi. Potkávám jen samé vyděšené tváře, těším se na každý další motiv, na každý riff. Mám pocit, že mi postupně houstne krev v žilách, hniji za živa. Na albu se mi vlastně líbí úplně všechno. Zajímavé nápady, surový hutný a masivní zvuk, obal, u kterého se zastavíte a budete nad ním přemýšlet. Novou desku TEETH lze v určitých momentech připodobnit ke kapelám typu ULCERATE, KRONOS, možná i IMMOLATION, starým GORGUTS. Nejedná se o žádnou prvoplánovou odpočinkovou muziku, ale spíše složitější záležitost, kterou ocení spíše přemýšlivější fanoušci. Osobně jsme se do nahrávky dostával také delší dobu, zpočátku mi přišla příliš komplikovaná a nepřístupná. Přesto mě pořád něco lákalo k dalšímu setkávání. Death metal, který nám letos TEETH předkládají možná i vám rozdrásá obličej do krve. Budete si připadat jako posedlí démony. Temnota je koneckonců na albu všude přítomná, tak proč se jí nepodat. Propracovaný smrtící kov s démonickým účinkem! Peklo!Asphyx says:

I saw a man undressing half-body in the middle of the crowd yesterday. He knelt down and began to wrinkle his face into the blood. People parted and listened to his cry. He tore his hair, crying and moaning. Blind, alone, humiliated. I stood nearby for a moment, then understood. I met a cursed, condemned, destroyed. I saw an individual completely controlled by demons of fear and hatred.

I remembered this and many other very similar experiences while listening to death metal madmen TEETH. Their music is in the same way dark, cursed, manic. It was enough to listen it a few times, and I was often forced to kneel often during the day and start wrinkling my face into the blood. Death, as is well known, does not choose.


I listen to "The Curse of Entropy" and I feel like in another dimension. I just meet all the frightened faces, looking forward to every other motive, every riff. I feel like my blood is gradually thickening in my veins, rotting alive. I really like everything on the album. Interesting ideas, raw, dense and massive sound, a cover where you can stop for a while and think about it. The new TEETH album can be compared to bands like ULCERATE, KRONOS, possibly IMMOLATION, old GORGUTS at certain moments. It is not a relaxation music, but rather a more complicated issue that will be appreciated by more thoughtful fans. Personally, I also got into the record for a long time, initially I found it too complicated and inaccessible. But something still lured me to listen it again and again. Death metal, which TEETH presented to us this year may even rip your face into blood. You will feel like possessed by demons. After all, darkness is present everywhere on the album, so why not to enjoy it? Sophisticated death metal with a demonic effect! Hell!tracklist:
1. Enlever
2. Husk
3. Wither
4. Collapse
5. Birthright
6. Cretin
7. Dread
8. Blindness
9. Entropy
10. Vessel

band:
Erol Ulug - Guitar/Vocal
Peter King - Bass
Justin Moore - Guitar/Vocals
Alejandro Aranda - Drums

Share this games :

TWITTER