DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 14. února 2020

Home » » Recenze/review - DEPRAVED - Raped Innocence (2020)

Recenze/review - DEPRAVED - Raped Innocence (2020)


DEPRAVED - Raped Innocence 
CD 2019, Music-Records

for english please scroll down

Nekonečný rozhovor, rozebírání věcí, o kterých raději ani nechcete slyšet. Temnota, strach, beznaděj. Dávné pudy, instinkty šelmy, napadalo mě spousta myšlenek. Proč zavíral nevinné do plesnivých kobek a trápil je hlady? Proč mučil a ubližoval? Normální člověk tohle nepochopí, jenže tentokrát jsem měl před sebou vyšinutého jedince, který způsobil tolika lidem bolest. Podobné příběhy bývají přitažlivé ve filmech a knihách, ale když se setkáte s krutou realitou, tak se vám udělá špatně od žaludku. Sbíral rád kosti a vyřezával do nich podivná znamení. Teď tu sedí a usmívá se. Spravedlnost bývá často slepá.

Francouzští death grindeři DEPRAVED založili kapelu již v roce 1992 a stále se drží svého zabijáckého řemesla. Novinka "Raped Innocence" není výjimkou. Obsahuje jedenáct drtivých skladeb v klasickém střihu. Chorobný smrtící kov se zde potkává s temnotou, bolestí a nenávistí. Francouzi hrají zajímavě, přitažlivě a já mám při poslechu zase jednou pocit, že se probudily mé zlé noční můry. Kapela sice na dlouhé roky přerušila svoji činnost (2004 - 2011), ale vrátila se o to víc silnější. DEPRAVED rozhodně netrpí nadprodukcí svých desek a tak je každý nový zásek velkým zážitkem. Mám rád, když ze skladeb stříká krev na všechny strany, když musím skočit do kotle s vroucí vodou, když se mi chce pařit a mlátit rukou do stolu. S novou deskou "Raped Innocence" mám chuť všechno udělat. Během celého alba se jako nějaká pavučina vznáší napříč songy taková zvláštní, tajemná a magická nálada. Člověk je opravdu zavřený v nějaké hluboké kobce a čeká hladový a žíznivý, až už bude konečně konec, až potká smrt a až mu vyřežou kosti z těla. Nahrávka není jen obyčejným vyhlazením, ale promyšlenou hudební vraždou, která je pro mě osobně velmi přitažlivá. Energie, tlak, špína, tma, chlad. Zkažená krev. Devastace mozku, vyděšený obličej. Death grindová mašina na zabíjení se opět probudila, aby vás rozemlela na prach! A ještě za to budete rádi. Deska, která vám zláme všechny kosti v těle!Asphyx says:

Endless conversation, discussing things you don't even want to hear about. Darkness, fear, hopelessness... Ancient instincts of the beast... I had many thoughts. Why did he lock the innocent into moldy dungeons and torment them with hunger? Why did he torture and hurt them repeatedly? A normal person does not understand this, but this time I had such deranged person who caused so much pain, in front of me. Similar stories are appealing in movies and books, but when you encounter a cruel reality, it will make you sick. He liked collecting the bones and he was carving strange signs into them. Now he sits here and smiles. Justice is often blind.

The French death grind band DEPRAVED founded in 1992 is still stuck to its killing craft. The new record "Raped Innocence" is no exception. It contains eleven crushing tracks in a classic style. The sick deadly metal meets darkness, pain and hatred. The French play interesting, attractive and during the listening I have a feeling once again that my evil nightmares have woken up.

The band interrupted their activities for many years (2004 - 2011), but then it returned even more powerful. DEPRAVED certainly does not suffer from the overproduction of its records, so every new album is a great experience. I like the blood splashing from the tracks in all directions, when I have to jump into the boiling water when I want to hang out and bang my hand into the table. With the new album "Raped Innocence" I want to do everything. Throughout the album, a strange, mysterious and magical mood is going across songs like a spider web. As if a man was really locked in a deep dungeon, hungry and thirsty waiting for the end. When this finally ends, when he meets death and when his bones will be cut from his body. The record is not just an ordinary extermination, but a sophisticated musical murder that is very attractive to me personally. Energy, pressure, dirt, darkness, cold. Spoiled blood. Brain devastation, frightened face. The Death Grind Killing Machine woke up again to grind you up! And you'll be happy for that. This record is going to break all the bones in your body!tracklist:
1. Intro
2. See My Suffering World
3. God Forgives I Don’t
4. The Mask of Terror
5. 50 shade of Blood
6. Prisoner in My Mind
7. No Time For Peace
8. Mental Illness
9. Corridor of Insanity
10. Mesmerize
11. Asylum

band:
Kristoff, Gilles, Franck, Cédric, Jean-Noël

Share this games :

TWITTER